Gündem

TAM GÜNDE KISMİ İPTAL RESMİ GAZETE'DE ANKARA (A.A)

22 Temmuz 2010 12:59

-TAM GÜNDE KISMİ İPTAL RESMİ GAZETE'DE  ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - Anayasa Mahkemesinin, Tam Gün Yasası'ndaki, üniversite hastanelerinde görev yapan hekim ve diş hekimlerinin muayenehane açmasına yasaklama getiren hükmün yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tam Gün Yasası'nın bazı hükümlerini iptal eden Yüksek Mahkemenin kararında, üniversite hastanelerinde görevli tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların sadece bir sağlık kurum ve kuruluşunda mesleklerini icra etmelerine izin veren yasa hükmü iptal edildiği için, bunun uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için, kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağı güne kadar yürürlüğünün durdurulduğu bildirildi. Anayasa Mahkemesinin bu kararına göre, üniversite hastanelerinde görevli doktorlar dahil bütün öğretim elemanları özel muayenehane açabilecek. 

ETİKETLER

haber