Gündem

Suriye uyruklulara ait arazilere ne oldu?

CHP: Hatay ilinin toplam 5,566,000,00 m2 lik bir alana sahip olduğu belli iken, bunun 3,722,824,00 m2 lik kısmı yani yarıdan fazlası yabancılara neden satılmıştır?

12 Ekim 2012 18:51

Hülya Karabağlı

 

Ankara

 

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e , Amik Ovasında Suriye uyruklulara ait olan ve 32 yıldır oradaki halka ekmesi için verilen arazilerin durumundaki belirsizliği sordu. “Bölgedeki köylüleri mağdur etmemek için çözüm getirmek adına bir yasal düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz” diyen Ediboğlu’nun Şimşek’e yönelttiği sorular şöyle:

-Son yıllarda geçimini 10’ar dönümlük parselleri ekerek sağlamaya çalışan bölge halkı ciddi ölçüde mağdur edilerek bu parseller köylülerden geri alınmış (Örneğin: 1000 dönümlük bir parselde 10 dönüm tapusu olan diğer 990 dönümü kiralamakta)  ve o parselde hissedar olan kişilere verilme yoluna gidilmiş midir? Bu durum bu bölgedeki köylüleri mağdur etmez mi? Bölge halkı ciddi şekilde mağdur edilirken bu düzenleme ile devlet Toprak Ağalığı sistemini yaratmaz mı?

-Bu arazilerin parsellenerek kiracılarına satılması hususunda  Mevzuat değişikliğine gitmeyi düşünüyor musunuz? Ya da hisseli arazilerin hisse sahiplerine tapusu verilerek bir çözüm getirmeyi düşünüyor musunuz?

-Söz konusu arazilerde tapu sahibine teşvik priminin verildiği ve bu durumun araziyi kiralayarak kullanan köylüleri mağdur ettiği belli iken, teşvik primlerinin (destekleme pirimi) araziyi eken çiftçilere verilmesi hususunda bir Mevzuat değişikliğine gitmeyi düşünüyor musunuz? “

Ediboğlu,  Çevre ve Şehircilik  Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın yanıtlamış istemiyle verdiği soru önergesinde, Hatay ilinde yabancılara toprak satışında  ciddi şekilde artışlara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün verilerinden anlaşıldığına  dikkat çekti. Bakana yöneltilen sorular şöyle.

-23 Temmuz 1939 yılında ülkemiz topraklarına katılan ve bu nedenle de stratejik ve jeopolitik büyük öneme sahip olan Hatay ilinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait Ocak 2012 verilerine göre 1974 kişiye toplam 3,722,824,00 m2 olan 1320 adet parsel satıldığı gözükmektedir. Hatay ilinde yabancılara satılan bu parsel artışının sebebi nedir?

- Bu verilere göre Hatay ilinin toplam 5,566,000,00 m2 lik bir alana sahip olduğu belli iken, bunun 3,722,824,00 m2 lik kısmı yani yarıdan fazlası  yabancılara neden satılmıştır? Bu alanların satışları ülkemizin güvenliğini tehlikeye düşürmez mi?