Gündem

Son iki ayda 9 maden işçisi hayatını kaybetti

"Ölümler, kâr hırsı, denetimsizlik ve yandaşlık sorunu nedeniyle yaşanıyor"

19 Temmuz 2017 15:07

Son iki ayda 'maden ocaklarında alınmayan önlemler' nedeniyle 9 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Maden Mühendisleri Odası, "Gerekli önlemlerin alınması sağlanmazsa kâr hırsı, denetimsizlik ve yandaşlık sorunu nedeniyle ölümler devam edecek" dedi. 

Sendika.org'da yer alan habere göre, nitel ve nicel olarak yapılamayan denetimler sonucu maden işçilerinin yaşamlarını kaybetmeye devam ettiğini belirten TMMOB Maden Mühendisleri Odası, son iki ayda yaşanan iş cinayetlerini sıraladı. Açıklamasında ölüm nedenlerinin basit ve gerekli önlemlerin alınmamasından kaynaklandığını ifade eden Maden Mühendisleri Odası, “Yaşanan ölümler yapılacak uygun havalandırma, uygun tahkimat, uygun OFK ve gaz ölçüm cihazları gibi ekipmanlar ile çok kolay bir şekilde önlenebilecek ölümlerdir” sözlerine yer verdi.

İşverenlerin gerekli önlemleri alması, bakanlıkların da gerekli önlem ve uygulamaların yaşama geçirilmesini sağlaması gerektiğinin altını çizen Maden Mühendisleri Odası, “Aksi takdirde kâr hırsı, denetimsizlik, kayırmacılık, yandaşlık ve sistemin yapısal sorunu devam ettikçe bu ölümlerin sonu gelmeyecektir” dedi.

“Yapılması gerekenlerin takipçisi olacağız”

Maden Mühendisleri Odası'ndan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Maden ocaklarında alınmayan önlemler, nitel ve nicel olarak yapılamayan denetimler sonucu maden işçileri birer birer yaşamlarını kaybediyor.

2 ayda toplam 9 maden işçisi öldü

Ülkemizde son iki ay içerisinde;

-16.05.2017 tarihinde Antalya`nın Kaş ilçesinde özel sektöre ait yeraltı kömür işletmesinde gaz ve grizu patlaması sonucu iki maden emekçisi,

-30.05.2017 tarihinde Zonguldak`ın Gelik beldesinde özel sektöre ait yeraltı kömür işletmesinde meydana gelen göçük sonucu iki maden emekçisi,

-30.06.2017 tarihinde Türkiye Taşkömürleri Kurumu işletmesinde konveyöre sıkışan bir maden emekçisi,

-01.07.2017 tarihinde Zonguldak`ın Üzülmez beldesinde özel sektöre ait yeraltı kömür işletmesinde çıkan gazdan zehirlenen iki maden emekçisi,

-16.07.2017 tarihinde Gümüşhane`nin Kelkit İlçesinde özel sektöre ait yeraltı kömür işletmesinde gazdan zehirlenen iki maden emekçisi hayatlarını kaybetmişlerdir.

"Ölümlerin sebebi en temel önlemlerin alınmaması"

Bu kazalardaki ölüm nedenleri incelendiğinde karşımıza gazdan zehirlenme, grizu patlaması, göçük ve sıkışma gibi madencilik bilim ve tekniği bakımından çok basit ve temel nedenler ve alınması gerekli önlemler çıkmaktadır. Yaşanan ölümler yapılacak uygun havalandırma, uygun tahkimat ve uygun OFK ve gaz ölçüm cihazları gibi ekipmanlar ile çok kolay bir şekilde önlenebilecek ölümlerdir. Alınmayan önlemler dediğimizde bu basit önlemlerden bahsetmekteyiz. Alınmayan bu basit önlemler nedeniyle yaşanan ölümlere de iş cinayeti demekteyiz.

Eğitim ve bilgilendirme şart

Maden işletmelerinde kısaca ocak diye tabir ettiğimiz hazırlık galerileri ve üretim alanları uygun ve sağlam biçimde tahkimat ile desteklenmelidir. Ocağın tamamında çalışanların ihtiyacı olan havayı sağlayacak, ocak içerisinde oluşabilecek gaz ve tozları dışarıya taşıyacak, çalışma ortamının ısısını ayarlayabilecek ve dolayısıyla ocağın bir bölümünün değil tamamının çalışanlar için çalışma ortamını iyileştirecek havalandırma sistemi kurulmalıdır. Tehlikeli ve zararlı gazların birikebileceği alanlar çalışanların giremeyecekleri şekilde kapatılmalıdır. Ayrıca, tüm önlemler alındı da; ani beklenmedik bir durum oluştuğunda çalışanların tehlikeli bölgeyi terk etmeleri için yapacakları işlemler hakkında işverenler tarafından eğitilmeleri ve bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Su baskını, yangın ve benzeri tehlikeler içinde uygun önlemler bulunduğu gibi; ocak gazları da gaz ölçme cihazları ile sürekli izlenerek tehlikeli boyuta ulaştığında işçilerin ocağı terk etmeleri sağlanmalıdır.

Alınması gereken önlemler

Yaşanan ölümlerin sona ermesi ve iş cinayetlerine dönüşmemesi için;

-İşverenlerin; madencilik bilim ve tekniği kapsamında alınması gereken önlemleri alması,

-Ülkemizde madencilik politikalarını belirleyen, maden ruhsatlarını veren, madencilik mevzuatını hazırlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile çalışma yaşamı ve iş güvenliği politikaları ve mevzuatını düzenleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının gerekli önlemleri alması ve uygulamaları yaşama geçirmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde kâr hırsı, denetimsizlik, kayırmacılık, yandaşlık ve sistemin yapısal sorunu devam ettikçe bu ölümlerin sonu gelmeyecektir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak yaşamlarını kaybeden maden emekçilerinin yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Bu kazaların yaşanmaması için; Madencilik Bilim ve Teknolojisi öğretilerinin gereklerinin yapılmasının takipçisi olacağız.