Ekonomi

SODES kapsamında bin 660 proje desteklendi ANKARA (A.A)

14 Ekim 2011 14:10

-SODES kapsamında bin 660 proje desteklendi ANKARA (A.A) - 14.10.2011 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında bu yıl bin 660 projenin desteklendiğini ve programa 200 milyon lira kaynak ayrıldığını söyledi. Yılmaz, Kalkınma Bakanlığı olarak 2008 yılında GAP Bölgesinde uygulamaya başladıkları, 2010 yılında da DAP Bölgesine yaygınlaştırdıkları SODES'in kapsamına, bu yıl 5 yeni pilot ili daha ilave ederek, il sayısını 30'a çıkardıklarını hatırlattı. Bu yıl Program kapsamında bin 660 projenin desteklendiğini ve SODES'e toplam 200 milyon lira kaynak ayrıldığını anlatan Yılmaz, ''(Küçük Dokunuşlar, Gerçekleşen Hayaller) sloganıyla yola çıktığımız SODES, genişleyerek ve daha fazla insanın hayatına anlam katarak yoluna devam etmektedir'' dedi. SODES'i ''kamu hizmetlerinin kılcal damarları'' olarak nitelendiren Yılmaz, ''Programın çıkış noktalarından biri yerel sahiplenmenin programın başarısını doğrudan etkilediği hususudur. Bu çerçevede, SODES'te sadece projelerin uygulanması sürecinde değil, aynı zamanda projelerin hazırlanması ve seçimi sürecinde de tamamen yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi esas olmuştur. SODES Programı, merkezde Kalkınma Bakanlığı, yerelde Valilikler, taşra teşkilatı ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle yürütülmektedir'' diye konuştu. SODES'in GAP ve DAP bölgelerindeki bütün iller ve 2011 yılı itibarıyla Programa dahil olan Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerini kapsadığını kaydeden Yılmaz, SODES'e yeni dahil edilen bu iller için farklı uygulama modellerinin pilot olarak hayata geçirildiğini söyledi. Program kapsamında 2008 yılında toplam 42 milyon lira tutarında 398 adet projenin, 2009 yılında 91,8 milyon lira tutarında 778 adet projenin, 2010 yılında ise 155 milyon lira tutarında bin 187 projenin desteklendiğini anlatan Yılmaz, SODES'e 2011 yılında ayrılan kaynağın ise 200 milyon lira olduğunu bildirdi. Bu kaynağın 180 milyon lirasının GAP ve DAP Bölge illerinde bin 660 projenin desteklenmesi için tahsis edildiğini belirten Yılmaz, yeni uygulama modeli çerçevesinde ayrıca Adana-Mersin ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay pilot illerine 7,5'ar milyon lira ayrıldığını ifade etti. Yılmaz, valiliklere de SODES kapsamında yürütülecek faaliyetlerin daha sağlıklı ve verimli yürüyebilmesi amacıyla 5 milyon lira tutarında kurumsal kapasite geliştirme ödeneği aktarıldığını bildirdi. Bakan Yılmaz, 2011 yılı sonu itibarıyla SODES'e ayrılan kaynak tutarının 490 milyon liraya ulaşacağını kaydetti. Yılmaz, 2011 yılında STK'lara daha fazla öncelik verildiğini, bu kuruluşların 2011'de SODES bütçesi içindeki payının yüzde 33 olarak gerçekleştiğini, diğer bir ifadeyle her üç projeden birinin STK projesi olduğunu söyledi. Yılmaz bu yıl STK'lara ait toplam 60 milyon lira bütçeli 485 projenin finanse edileceğini dile getirdi.

ETİKETLER

haber