Gündem

SİYASİ PARTİ MALİ DENETİMLERİ ANKARA (A.A)

15 Haziran 2011 13:52

-SİYASİ PARTİ MALİ DENETİMLERİ ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - Anayasa Mahkemesinin Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile ÖDP'nin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Sosyal Demokrat Halk Partisi'nin yeni adıyla Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin 2005 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda, Parti'nin 2005 yılı kesin hesabında gösterilen gelir, gider ve nakit devrinin Hazine'ye irat kaydedilenler dışında kalan bölümünün doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasasına uygun olduğuna karar verildi. İnceleme sonucu, kesin hesapta gösterilen ve belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen 321 bin 819 lira 86 kuruş tutarındaki gider karşılığı Parti mal varlığının, 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 76. maddesi gereğince Hazine'ye gelir kaydedilmesine karar veren Anayasa Mahkemesi, ''gider belgelerini Anayasa Mahkemesi'ne sunmayarak inceleme ve araştırmaları engelleyen Parti sorumluları'' hakkında Siyasi Partiler Yasası'nın 111. maddesinin (c) fıkrası uyarınca yasal işlem yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına oy birliğiyle karar verdi. Yüksek Mahkeme, aynı partinin 2006 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda da kesin hesapta gösterilen ve belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen gider ve banka kredileri olmak üzere toplam 1 milyon 320 bin 682 lira 45 kuruş karşılığı Parti mal varlığının, Siyasi Partiler Yasası'nın 76. maddesi gereğince Hazine'ye gelir kaydedilmesini kararlaştırdı.  ''Gider belgelerini Anayasa Mahkemesi'ne sunmayarak inceleme ve araştırmaları engelleyen Parti sorumluları'' hakkında 2820 sayılı yasanın ilgili maddesi gereğince, ''yasa hükümlerine aykırı olarak banka kredisi veren kuruluş yetkilileri ile krediyi alan parti sorumluları'' hakkında 2820 sayılı Yasa'nın 116. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yasal işlem yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına oy birliğiyle karar verdi.  -ÖDP'NİN İNCELEMESİ-  Anayasa Mahkemesi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin 2004 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda da kesin hesapta gösterilen giderlerden Parti amacına uygun ve Parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 37 bin 887 lira 21 kuruş karşılığı Parti mal varlığının Hazine'ye gelir kaydedilmesine oy birliğiyle karar verdi.  Aynı partinin 2005 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda da kesin hesapta gösterilen giderlerden Parti amacına uygun ve Parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 4 bin 598 lira karşılığı Parti mal varlığının Hazine'ye gelir kaydedilmesi kararlaştırıldı.  Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin 2006 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda ise Parti'nin 2006 yılı kesin hesabında gösterilen gelir, gideri ile nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Yasa'ya uygun olduğuna karar verildi.

ETİKETLER

haber