Politika

Sınırsız iktidar anlayışı tehlikesi

Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker adli yıl açılış töreninde hükümetten yargının sorunlarına acil çözüm istedi

09 Eylül 2008 03:00

Gerçeker konuşmasında Ergenekon davasına da değindi, "Dilerim hukuk siyasallaştırılmadan yargılama tamamlanarak gerçek suçlular cezalandırılır" dedi.


Adli yıl nedeniyle dün düzenlenen açılış töreninde konuşan Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Ergenekon davasıyla ilgili olarak, "Dilerim ki mümkün olan en kısa sürede hukuki süreç içinde yanlışlar doğrular birbirine karıştırılmadan, hukuk siyasallaştırılmadan yargılama tamamlanarak gerçek ve doğru bir çözüme ulaşılır ve gerçek suçlular cezalandırılır" mesajı verdi.

 

Geçen yılın yasama, yürütme ve yargı arasında yoğun çatışmayla geçtiğini anımsatan Gerçeker, yeni adli yılda demokratik bir tartışma ortamı içinde, hükümetin yargının iş yükü, bina, personel, yargı bağımsızlığı sorunlarına "acil" çözüm istedi.

 

Gerçeker, protokol sorununa yargının anayasal konumuna uygun çözüm ve emekli yargı mensuplarının maaşlarına iyileştirme talep etti. Gerçeker, yargıyı yasama ve yürütmenin daha çok etki alanına sokacak düzenlemeler bulunduğu gerekçesiyle Anayasa taslağı ve yargı reformu taslağına karşı çıktı. Gerçeker, yeni anayasa hazırlanırken daha şeffaf davranılması, geniş kesimlerin katılımının sağlanması gerektiğini söyledi. Gerçeker’in mesajları özetle şöyle:

 

Hukuku zedelemeyin

 

Her zaman söylediğimiz gibi herkese toplumun her kesimine gerekli olan bu ilkelerin zedelenmesi (yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü) geriye itilmesi herkes için bütün toplum için zarara neden olacak hukuk devleti olgusunu da temelden sarsacaktır.

 

Mafya dolduruyor

 

Yaşanan son olaylar, hukuk devleti ilkesinden uzaklaşmanın yarattığı boşluğun mafya türü çeteleşmelerle nasıl doldurulduğunu çok açık bir biçimde göstermiştir. Devleti kurtarma düşüncesi ile olsa bile yanlışı yanlışla düzeltme olgusunun topluma ne denli zarar verdiği de bu olaylarla açıkça ortaya çıkmıştır.

Kimin suçlu kimin suçsuz olduğunu tespit etmek ve suçlu görülenlere yasaların öngördüğü yaptırımları uygulamak yargıya ait bir görevdir. Herkesin, hukuk devleti olmanın doğal sonucu olan bu kurala saygılı olması gerekir.

 

Güvencemiz laiklik

 

Çeşitli din ve mezhep inanışlarının bulunduğu ülkelerde milli birliği, üniter devlet yapısını koruma konusunda laiklik çok önem taşımaktadır. Ülkemizde de milli birliğin, tek millet, üniter devlet ilkesinin en önemli güvencesi laik cumhuriyet olmuştur.

 

İlkeleri koruyalım

 

Bu temel ilkelere hepimiz sahip çıkmak onları korumak ve kollamak durumundayız. Dayanılan temeller çökerse bundan hepimizin zarar göreceğini söylemeye gerek yoktur. Hiçbir kişi ve kurum bu temel değerleri sarsacak zedeleyecek davranış içinde bulunmamalıdır. Geleceğe olumlu bakabilmek için geçmişi çok iyi bilmek gerekli.

 

Terörle mücadele

 

Terörle mücadelenin güçlü bir biçimde yürütülebilmesi ve terörün bitirilebilmesi için gerekli olan devletin savunma mekanizmalarının moral değerlerini zaafa uğratma çabalarına prim verilmemelidir. Kafkasya’da yaşanan sorunlar nedeniyle dış politikada güçlü ve dikkatli olunması ve birlik beraberlik gerektiği açıkça ortadadır.

 

Atam huzurundayız

 

YARGITAY Başkanı Hasan Gerçeker ve Yargıtay üyeleri adli yıl açılışı nedeniyle dün Anıtkabir’i ziyaret etti. Gerçeker, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı: Yüce Atatürk, 2008-2009 adli yılının açılışı nedeniyle Yargıtay olarak huzurundayız.

 

Kurduğun Cumhuriyet’in, yaptığın devrimlerin ve koyduğun ilkelerin her zaman arkasında duran Yargıtay kararlı tavrını daima sürdürecektir. Dünyada dengeler değişmekte, sınırlar yeniden çizilmekte, birçok yerde insanlık dramı yaşanmaktadır.

 

Buna karşın ’Yurtta Sulh-Cihanda Sulh’ ilkene bağlı kalındığı sürece ulusumuzun bu olumsuzluklardan uzak kalacağı bilincindeyiz. Gelişen dünyanın artan ve değişen hukuki sorunları, hemen her toplumda ortaya çıksa da Türk hukuk sistemi ve uygulayıcısı yetkin Türk hukukçuları bilgi ve birikimleri ile çağı yakalama düşüncesindedir.

 

Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bu niteliklerinin Türk hâkimleri tarafından daima en güçlü şekilde korunup, kollanacağını bir defa daha belirtirken, manevi huzurunda saygı ile eğiliyoruz.  

ETİKETLER

haber