Gündem

Şimşek: Kurban vurgununda gereken yapılacak

22 Aralık 2009 22:12

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2B alanlarının genişletileceğine ilişkin iddiaların tamamen ''mesnetsiz'' olduğunu ifade etti.

2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının 2 maddesi daha kabul edildi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Şimşek, bütçenin gerçekçi olduğunu, 50 milyar liralık açığın ise makul olduğunu ifade etti.

Kurban Bayramında ''kurban bağışıyla ilgili istismar'' konusunun çok üzücü bir konu olduğunu belirten Şimşek, ''Bu konuda ilgili bakanlık olan İçişleri Bakanlığı eminim ki gerekli çalışmaları yapıyordur. Ne gerekiyorsa hükümetimiz tarafından yapılacaktır. Böylesine hayır işlerinde istismarın, yolsuzlukların olması son derece üzücü'' diye konuştu.

Şimşek, 2B alanlarının genişletileceğine ilişkin iddiaların tamamen ''mesnetsiz'' olduğunu ifade etti.

İç talebin canlandırılması konusunda krizin derinleştiği dönemde ciddi vergi düzenlemeleri yaptıklarını belirten Şimşek, şöyle devam etti:

''2010 yılı için en önemli husus faizleri düşük düzeyde tutmaktır. Faizi eğer tek hanede tutabilirsek, ki bu da bütçe disiplini ile sağlanabilir, o zaman hem özel tüketime hem özel yatırımlara destek sağlamış oluruz. Nitekim temel felsefe de budur. Bir anlamda bu bütçe krizden çıkış bütçesidir. Çünkü, birçok ülkeye nazaran Türkiye 3 yıllık bir plan hazırlamıştır. Bu plan çerçevesinde bütçe açıkları aşağı çekilecektir. Nitekim bundan dolayı piyasaların Türkiye'ye olan güveni artmıştır. Türkiye, son dönemde kredi notu iki kademe artan tek ülkedir. Bu da çok önemlidir.''

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ise hükümetin tarım kesimine büyük önem verdiğini söyledi. ''AK hükümetleri döneminde bir taraftan gelir düzeyinin artırılması, diğer taraftan girdilerin maliyetlerinin azaltılması yönünde önemli adımlar atılmıştır. Tarımsal destekleme için bütçeden Gayri Safi Milli Hasıla'nın (GSMH) yüzde 1'i oranında pay ayrılmasını öngördük. Bugüne kadar hiçbir hükümet bunu hayal dahi edememiştir'' dedi.

Bağış, tarımsal desteklemelere 2010 bütçesinden toplam 8.4 milyar TL kaynak aktarılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

CHP Grubu adına konuşan Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, 5084 sayılı Teşvik Yasası'nın süresinin en az 1 yıl daha uzatılmasını istedi. Bunun 49 ildeki istihdam açısından çok önemli olduğunu söyleyen Aslanoğlu, ''Bu bir ekmek meselesidir. CHP olarak sürenin uzatılmasına yürekten destek vereceğiz'' diye konuştu.

MHP Grubu adına konuşan Manisa Milletvekili Erkan Akçay, hükümetin özelleştirme politikasını eleştirdi. Tekel işçilerinin haklarını istediklerini belirten Akçay, ''Tekeli özelleştirirken soyduran AKP, şimdi de Tekel işçilerini dövdürmektedir. Bu, vicdansızlıktır'' dedi.

ETİKETLER

haber