Gündem

Şimdi de cezaevi açılımı

Adalet Bakanlığı, cezaevleri ziyaretleri sırasında Türkçe dışındaki dillerde yapılacak konuşmalar için getirilen yaptırımları yumuşattı.

06 Kasım 2009 02:00

Adalet Bakanlığı, cezaevleri ziyaretleri sırasında Türkçe dışındaki dillerde yapılacak konuşmalar için getirilen yaptırımları yumuşattı.

Adalet Bakanlığı, “Demokratik Açılım” süreciyle ilgili beklenen düzenlemeler için ilk adımı attı.

“Hükümlü ve Tututkluların Ziyaret Edilmeleri Hakkındaki Yönetmelik”te yapılan değişiklik, önemli yenilikler getiriyor.

Bundan böyle Türkçe dışındaki dillerde re görüşme yapılabilecek.

Ayrıca tutuklu, hükümlü ya da görüşülecek kişinin “Türkçe bilmediğini tespit” zorunluluğu da kalktı.

Türkçe dışındaki dillerde görüşebilmek için “beyan” yeterli hale geldi.

Türkçe dışındaki dillerdeki görüşmelerin kayda alınmasına ise devam edilecek.

Ancak kaydın incelenmesinde kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek nitelikte unsurla bulunması halinde adli ve idari işlem yapılması hükmü yönetmelikten çıkarıldı.

Bunun dışında daha önce cezaevlerinde sadece inceleme yapabilen insan hakları il ve ilçe kurullarına yeni haklar tanınıyor.

İnsan hakları kurullarına Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan izin almak şartıyla hükümlü ve tutuklularla görüşebilme imkanı sağlanıyor.

Tutuklu ve hükümlülerin “hastanede ziyaret” olarak düzenlenen haklarına “refakat” de eklendi.

Eski yönetmelikte, tedavi gören tutuklu ve hükümlülerin ailelerine gardiyan nezaretinde ziyaret hakkı veriliyordu.

Düzenlemedeki değişiklik ile tutuklu ve hükümlülerin eş, anne, baba, kardeş, çocuk ya da bunların olmaması halinde bir aile yakınının refakatçi olmasının önü açıldı.

Ancak tedavi gören mahkuma refakat için doktorun “zorunluluk” bildirmesi gerekecek.

ETİKETLER

haber