Yaşam

SGK, Emek için neden susuyor?

Emek Sineması ve Serkildoryan binasını içine alan kompleksin dönüşümünü öngören projenin işletmecisi Kamer İnşaat’ın sessizliğini bozması, birçok soru

11 Ocak 2012 02:00


T24 -
Emek Sineması ve Serkildoryan binasını içine alan kompleksin dönüşümünü öngören projenin işletmecisi Kamer İnşaat’ın sessizliğini bozması, birçok sorunun yanıt bulmasını sağladığı gibi, yeni bazı soruların da ortaya çıkmasına neden oldu.

SGK, Emek için neden susuyor?

Radikal gazetesinin haberi şöyle: Öncelikle, firmanın iki yıl önce kamuoyuna mal olan ve Emek Sineması’nın yapılacak yeni bir binanın dördüncü katına taşınmasını öngören projeden firmanın vazgeçmediğini öğrendik. Firmanın bu projeyi, sinemanın korunmasında ‘biricik’ ve ‘tek’ yol olarak görmekte ısrar ettiğini anladık. Kamer İnşaat yetkilileri, haklı olarak gelir getirici bir projeyi hayata geçirmek istiyorlar ve bunu yaparken de Emek Sineması’nın aynen korunacağını iddia ediyorlar.


Farklı açıklamalar kafa karıştırdı

Ama firma yetkililerinin medya turunda anlattıklarının ardından bazı soru işaretleri de ortaya çıktı. Örneğin, yetkililer SGK ile (o dönem adı Emekli Sandığı idi) 1993 yılında imzalanan 25 yıl geçerli sözleşmenin yürürlüğe girme tarihi konusunda farklı açıklamalar yaptı. Sabah gazetesinde Olkan Özyurt’un yazdığına göre 2008 yılında bütün kiracılar çıktı ve kira sözleşmesi yürürlüğü girdi. Oysa bizimle yapılan görüşmede, kiracılar henüz çıkmadığı için sözleşmenin yürürlüğe girmediği, var olan kiracılardan gelirlerin SGK tarafından toplandığı ifade edildi.

Emek Sineması’nın yıkımına karşı yürütülen mücadelede bugüne kadar Kültür Bakanlığı ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı yoğun eleştiriler aldı. Bu eleştirilerin hemen tamamı da haklıydı. Kamer İnşaat yetkilileri ise bu hafta başına kadar susmayı tercih etmişlerdi. Artık onlar da bu tartışmanın ortasındalar ve önümüzdeki günlerde daha da çok gündeme gelecekler. Ama bu süreçte bütün bu tartışmaların ortasında olması gereken ama yıllardır sessizliğe gömülen bir başka kurum daha var: Sosyal Güvenlik Kurumu.

Çünkü binanın mal sahibi bu kurum. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kurumun başkanı Fatih Acar ya da her hangi bir yetkili henüz çıkıp tatmin edici bir açıklama yapmadı.

SGK tatmin edici bir açıklama yapmalı Ama sorular yerinde duruyor. SGK’nın acilen bir açıklama yaparak bu tartışmalara açıklık getirmesi gerekiyor. Bugün geldiğimiz noktada, Emek Sineması’nın statüsü yeniden tartışmaya açılmış görünüyor. SGK, mal sahibi olduğu bu kompleksin akıbeti hakkında bizi bilgilendirmeli.

Sonuçta SGK milyonlarca insanın şemsiyesi altında toplandığı ve elindeki mülkleri onlar adına değerlendirmekle yükümlü bir kurum. Ben en azından bu şemsiyenin altındaki
bir çalışan olarak SGK’nın bu soruların yanıtlarını vermesi gerektiğini düşünüyorum.


Cevap bekleyen sorular

* Kamer İnşaat ile yapılan anlaşmanın içeriği nedir?

* Bu sözleşme hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

* Yürürlüğe girmemişse, nedeni nedir ve ne zaman yürürlüğe girecektir?

* Sözleşmedeki kira bedeli ne kadardır?

* SGK, mülkiyeti kendinde olan ve sözleşme yürürlüğe girdikten 25 yıl sonra geri devralacağı bu kompleksin * geleceği konusunda endişe taşımakta mıdır?

* Kamer İnşaat’ın kendi mülkleri üzerinde gerçekleştireceği proje hakkında ne düşünmektedirler?

* Sözleşmenin iptal edilip, bu kompleksin restore edilip yeniden kamu yararı için kullanılmasının olanakları ve koşulları nelerdir?
ETİKETLER

haber