Politika

Şeffaflık Örgütü: Siyasi etik yasası hazırlanmalı, yolsuzluk için dokunulmazlık kaldırılmalı

Uluslararası Şeffaflık tarafından yapılan basın açıklamasında 'Örgütü Bağımsız kuruluşların seçimleri izlemesini sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç vardır' denildi

14 Ocak 2014 21:10

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, siyasetin yolsuzluktan arındırılmasına ilişkin sunduğu politika önerisinde, “Siyasetçilerin hesap verebilirliğini sağlayacak kapsamlı bir Siyasi Etik Yasası acilen hazırlanmalı” dedi. Siyasi parti finansmanı sisteminin mercek altına alınarak, “şeffaflıktan yoksun” olduğu belirtilen raporda milletvekili dokunulmazlıklarına ilişkin olarak da, “Yolsuzluk ve rüşvet gibi suçlar yasama dokunulmazlığı kapsamından çıkarılmalıdır” denildi.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün politika önerilerinde ayrıca  “Bağımsız kuruluşların seçimleri izlemesini sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç vardır. Bu mekanizmanın yokluğu şeffaf ve adil seçimlerin önündeki başlıca engeldir” denildi. Örgüt siyasette şeffaflık adına imza kampanyası düzenlediğini açıkladı.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 5 maddelik politika önerisini içeren basın açıklaması metni şöyle:

 

Siyasal sistemimize temelden yerleşmiş olan sorunlara dokunan önemli yolsuzluk iddiaları, Türkiye'deki siyaset alanının hızla temizlenmesi ve bu konuda daha çok yol alınması gerektiğine işaret etmektedir.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2013 Temmuz ayında açıkladığı Küresel Yolsuzluk Barometresi'ne göre, Türkiye'deki vatandaşlar, yolsuzluğa en fazla karışan kurumlar olarak siyasi partiler, parlamento ve medyayı görmektedir. Şeffaflık Derneği, ülkemiz için itibari bir sorun haline gelen bu durumun ciddi ve sistematik bir şekilde ele alınarak aşılmasını sağlamak üzere temel adım olabilecek 5 öneri sunmaktadır.

Kamu görevlileri açısından dürüstlüğü teşvik edecek, yetkililerinin kamu görevini istismarı ve nepotizmi önleyecek acil eylemler hayata geçirilmediği sürece Türkiye'deki siyasal sistem, finansal piyasalar ve ülkenin küresel itibarı zarar görmeye devam edecektir.

Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Özarslan, Türk siyasi sistemindeki temel sorunlarla mücadele etmenin ve bunları mümkün olduğunca süratle çözmeye başlamanın, yolsuzluk iddialarına ilişkin kapsamlı ve usulüne uygun bir soruşturmaya odaklanmak kadar önemli  olduğunu belirtti ve “Hükümetimiz yargının yetkilerini sınırlar görünümde olan hareketlerde bulunmaktan kaçınmalı ve temiz siyaset için gerekli düzenlemeleri yapmalıdır” dedi.

Şeffaflık Derneği olarak Temiz Siyaset için Temel Politika Önerilerimiz şunlardır:

 

1. Siyasetçilerin hesap verebilirliğini sağlayacak kapsamlı bir Siyasi Etik Yasası acilen hazırlanmalı ve yürürlüğe konmalıdır. Devlet memurlarını bağlayan etik kurallar mevcutken, siyasetçiler için etik düzenlemelerin bulunmaması önemli bir eksikliktir. Siyasi Etik Yasası, etik davranış kuralları, hediye alma, görev sonrası sınırlamalar, lobi faaliyetleri, çıkar çatışması kuralları ve mal varlığının açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri içermelidir.

2. Tüm seçilmişler, üst düzey bürokratlar ve siyasi parti başkanlarının mal bildirimleri internet üzerinden halkla paylaşmalıdır. Etkili bir toplumsal izleme ve denetleme mekanizmasının oluşturulması için mal bildirimleri her yıl güncellenmeli ve oluşturulacak bağımsız bir kuruluş tarafından incelenmelidir.

3. Yolsuzluk ve rüşvet gibi suçlar yasama dokunulmazlığı kapsamından çıkarılmalıdır. Türkiye'de yasama dokunulmazlığının yolsuzluk suçlarını da kapsayacak şekilde geniş tutulması, hesap verebilirliği ortadan kaldırmakta ve sorumluların cezasız kalması sonucunu doğurmaktadır.

4. Siyasi parti finansmanı sistemi şeffaflıktan yoksundur ve bu durum siyasi partilerin gelir kaynakları ve giderlerinin izlenmesinde güçlük yaratmaktadır. Seçim kampanyalarının finansmanına ilişkin düzenlemelerin yokluğu, kayıt dışı bağış riskini orta çıkarmakta ve büyük miktarda bağış yapanlara yönelik kayırmacılıklara kapı açmaktadır. Siyasi partilerin finansmanı ve denetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliği güvenceye alacak bir sistem ivedilikle uygulamaya geçirilmelidir. Seçim kampanyası bütçeleri kampanya sürecinden önce açıklanmalı ve etkin bir şekilde izlenmelidir.

5. Bağımsız kuruluşların seçimleri izlemesini sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç vardır. Bu mekanizmanın yokluğu şeffaf ve adil seçimlerin önündeki başlıca engeldir.

Şeffaflık Derneği, hükümeti bu değişikliklere ilişkin yasal düzenlemeleri yapmaya ve en kısa sürede hayata geçirmeye çağırmaktadır.

Şeffaflık Derneği, aynı zamanda, siyaset alanındaki yolsuzluklara karşı bir ilk adım olarak, Türkiye'deki vatandaşları, siyasetçiler ve üst düzey bürokratların mal bildirimlerinin açıklanmasına ilişkin online imza kampanyasına katılmaya çağırmaktadır. Yolsuzluklardan arınmış temiz bir toplumda yaşamak isteyen herkesi bu insiyatife katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Kampanyanın hızlı erişim linki