Gündem

Seçmen kayıtlarını güncellemek için son gün 10 Eylül

Nüfus müdürlükleri, kütüklerin güncellenmesi nedeniyle hafta sonu da açık olacak

04 Eylül 2015 17:17

2 Eylül’de askıya çıkarılan seçmen listeleri güncellenmesi için tanınan süre 10 Eylül Perşembe günü saat 17.00’de doluyor. Oy kullanabilmek için vatandaşların seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri ve değillerse kayıt olmak veya bilgilerini güncellemek için yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise temsilciliklere müracaat etmeleri gerekiyor.

Yurt içinde seçmenler askı süresi içinde başvurularını, herhangi bir yerin nüfus müdürlüğüne yapabilecekler. 1 Kasım itibariyle 18 yaşını dolduracak kişilerin yerleşim yeri adreslerine göre yur tiçi veya yurt dışı seçmen kütüğüne otomatik eklenecekler.

 

Nüfus müdürlükleri hafta sonu da açık olacak

 

Nüfus müdürlükleri kütüklerin güncellenmesi nedeniyle bu hafta sonu açık olacak. YSK Başkanı Sadi Güven, askı süresi içinde vatandaşların nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklere posta ile yapacakları müracaatlar ile askı bitiş tarihi olan 10 Eylül 2015 Perşembe günü saat 17.00’den sonra yapılan başvuruların dikkate alınmayacağını uyarısında da bulundu.

Güven’in yazılı açıklamasına göre, yurtiçi seçmen listeleri muhtarlıklarda 2 Eylül 2015 Çarşamba günü saat 08.00’de askıya çıkarıldı. 10 Eylül 2015 Perşembe günü saat 17.00’de askıdan indirilecek. Vatandaşlar, YSK’nın internet sayfasından seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını sorgulayabilecekler. Güven yapılacak işlemi şöyle anlattı:

“Vatandaşlarımızın askıya çıkarılan yurtiçi seçmen listelerine yazılmak veya bilgilerinde düzeltme yapmak için 10 Eylül 2015 tarihine kadar; ikamet adreslerinin bağlı olduğu nüfus müdürlüğüne elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile bizzat başvurup adres beyan formu doldurmaları ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Seçmenler askı süresi içinde başvurularını, yukarıda sayılan belgelerle birlikte herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabileceklerdir”

 

Öğrenciler nasıl kaydolacak?

 

YSK Başkanı Güven, öğrenim gördükleri yerde oylarını kullanmak isteyen seçmen niteliğine sahip öğrencilerin okudukları yerde oy verebilmeleri için, okuldan veya kaldıkları yurt müdürlüğünden alacakları belgelerle yurdun bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmaları, tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerektiğini bildirdi.

Güven, yurtdışı seçmen listelerinin “www.ysk.gov.tr” adresinden güvenli sorgulama yöntemi kullanılarak 2 Eylül 2015 Çarşamba günü Türkiye saati ile 08.00’de askıya çıkarıldığını, 10 Eylül 2015 Perşembe günü 17.00’de askıdan indirileceğini bildirdi. Güven, seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurtdışı olduğu halde, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’nde ismi bulunmayanlar ile bilgilerinde düzeltme yapmak isteyenlerin, kendilerine en yakın dış temsilciliğe başvurarak Adres Beyan Formu (B) doldurmalarının yeterli olacağını söyledi. Yurtdışında oy kullanacak vatandaşların, askı süresinde yurtiçinde olmaları halinde, en yakın nüfus müdürlüğüne pasaportları ile birlikte müracaat edebileceklerini kaydeden Güven, bu kişilerin nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı Adres Beyan Formu’nun bir örneğini ekleriyle Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan vermeleri ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla iletmeleri gerektiğini söyledi.

Güven, 1 Kasım 2015 itibariyle 18 yaşını dolduracak kişilerin yerleşim yeri adreslerine göre yurtiçi veya yurtdışı seçmen kütüğüne otomatik ekleneceğini, herhangi bir işlem yapmalarına gerek olmadığını da söyledi. Sadi Güven, “Sonuç olarak vatandaşlarımıza yurtiçi-yurt dışı seçmen listelerine kayıt olmaları veya bilgilerini güncellemeleri için 10 Eylül 2015 Perşembe Türkiye saati ile 17.00’ye kadar süre tanınmıştır” dedi.