Politika

Sayıştay'dan 'Hicabi Dursun' açıklaması

Kamer Genç'in, Sayıştay kontenjanından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Hicabi Dursun'un yaşının küçük olduğu iddiasına Sayıştay'dan cevap geldi.

09 Ekim 2010 03:00

T24- CHP Miletvekili Kamer Genç'in, Sayıştay kontenjanından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Hicabi Dursun'un üye seçilmek için gerekli şartlara sahip olmadığını iddia etmesi üzerine Sayıştay'dan cevap geldi.


Genç, Anayasa Mahkemesi’ne üye seçimi düzenleyen 146. Maddeye göre üye seçilecek kişinin 45 yaşını doldurmuş olması gerektiğii belirterek, 1965 doğumlu olan ve 45 yaşından gün almamış Hicabi Dursun’un üye seçilmesinin yasaya aykırı olduğunu ifade etti.


Kamer Genç'in iddiası üzerine Sayıştay'dan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilebilme koşulları arasında 45 yaş koşulu bulunmadığı ve seçilen kişinin Sayıştay üyesi olmasının yeterli olduğu bildirildi,


Sayıştay'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın organlarında Sayıştay kontenjanından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Hicabi Dursun hakkında, ''üye seçilme nitelikleri ile ilgili gerçek dışı yorumlar içeren ve kamuoyunu yanlış yönlendirebilecek haberlere yer verildiği'' belirtilerek, bu nedenle bir açıklama yapılması gerekliliği duyulduğu vurgulandı.


Açıklamada, Anayasa'nın konuyu düzenleyen 146. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan ''Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için 45 yaşın doldurulmuş olması kaydıyla; yüksek öğretim kurumları öğretim üyelerinin profesör veya doçent unvanını kazanmış, avukatların en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış, üst kademe yöneticilerinin yüksek öğrenim görmüş ve en az yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış, birinci sınıf hakim ve savcıların adaylık dahil en az yirmi yıl çalışmış olması şarttır'' şeklindeki düzenlemeye yer verilerek, şunlar kaydedildi: ''Madde gerekçesinde ise bu kuralla ilgili olarak şu açıklamalara yer verilmiştir, 'Mahkeme üyeliğine, yüksek öğretim kurumları öğretim üyelerinden seçileceklerin profesör veya doçent unvanını kazanmış, avukatlardan seçileceklerin en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış, üst kademe yöneticilerinden seçileceklerin yüksek öğrenim görmüş ve en az yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış, birinci sınıf hakim ve savcılardan seçileceklerin adaylık dahil en az yirmi yıl çalışmış olmaları ve sayılan bu kişilerin kırk beş yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir'
 

Görüldüğü gibi, Anayasa'da yer alan düzenleme ve bu düzenlemenin gerekçesi birlikte değerlendirildiğinde, Sayıştay kontenjanından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilebilme koşulları arasında 45 yaş koşulu bulunmamakta, seçilen kişinin Sayıştay üyesi olması yeterli görülmektedir.


Yaş koşulu öğretim üyeleri, üst kademe yöneticileri, avukatlar, hakim ve savcılar yönünden getirilmiş bulunmaktadır. Gerekçedeki 'sayılan bu kişilerin 45 yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir' ibaresi bunu ayrıca vurgulamaktadır.
 

Dolayısıyla Sayıştay kontenjanından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Hicabi Dursun'un üye seçilme nitelikleri ile ilgili olarak mevzuata aykırı bir durum söz konusu değildir.''