Ekonomi

Sanayi Strateji Belgesi açıklandı

Bakan Ergün, ''Sanayi Strateji Belgesi mikro alanlardaki reformları gerçekleştirmemizi sağlayacak bir enstrüman olduğu için son derece önemli ve kıymetlidir'' dedi.

05 Ocak 2011 02:00

 T24- Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, makroekonomik alanda sağladıkları güven ve istikrarın üzerinde mikro alanda ihtiyaç duyulan reformları kararlı bir şekilde hayata geçirmenin zamanının geldiğini belirterek, ''İşte Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı, mikro alanlardaki reformları gerçekleştirmemizi sağlayacak bir enstrüman olduğu için son derece önemli ve kıymetlidir'' dedi.

 

Ergün, Türkiye'nin makro alandaki cazibesinin, Sanayi Strateji Belgesi'nin uygulanması ile birlikte mikro alana da yansıyacağını, yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapma girişimlerinin artacağını bildirdi.

 

Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi'nin açıklandığı toplantıda konuşan Ergün, 2011–2014 dönemini kapsayan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı'nın sanayicilere, girişimcilere ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye'nin böyle önemli ve kapsamlı bir yol haritasına kavuşmasının çok anlamlı olduğunu düşündüğünü ifade etti.

 

Ergün, ''Nereye gideceğini bilemeyenler, önündeki bütün yollar açık olsa bile bir yere gidemezler, yolculuğunu tamama erdiremezler. Zira gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin de hiçbir önemi yoktur. İşte bu belge ile birlikte, sanayimizin yol haritasını ortaya koymuş ve bu yolda ilerlememizi sağlayacak araçları da belirlemiş oluyoruz'' diye konuştu.

 

Ergün, Sanayi Strateji Belgesindeki eylemlere ilişkin, şunları kaydetti:

1 Yatırım ve iş ortamını iyileştirmek

''Birinci yatay politika alanımız 'Yatırım ve İş Ortamını İyileştirmek'tir. Bu kapsamda; Türk Ticaret Kanunu Tasarısını 2011 yılının mart ayına kadar yasalaştırmış olacağız. Bunun ikincil mevzuatını 2012 yılının sonuna kadar tamamlamış olacağız. Girişimciliğin yaygınlaşması için, girişimcilere sağlanan destekler her yıl bir önceki yıla göre artırılacaktır. Kamu hizmetlerinde elektronik ortam daha fazla kullanılacak, bürokrasinin azaltılması amacıyla MERSİS projesi hayata geçirilecektir. 

MERSİS projesi ile tüm ticaret sicil memurlukları tek bir veri tabanında birleştirilecektir. Böylece, TC kimlik numarası uygulamasında olduğu gibi, her tacirin, girişimcinin bir MERSİS numarası olacaktır. Ayrıca, Mersin pilot uygulamasında olduğu gibi, internet üzerinden online olarak çok kısa bir sürede şirket kurma, şube açma, lisans başvuruları, vergi ödemeleri veya SSK kayıtları gibi benzeri işlemleri tek bir noktadan ve çevrim içi yapmak mümkün hale gelecektir. Sistem, 2011 yılı sonuna kadar tüm illerimiz için tamamlanmış olacaktır. 2012 yılında ise proje kapsamına esnaflar ve serbest meslek mensupları da yer almış olacaktır.''


Katma değeri yüksek markalı ürünlere destek

Ergün, ikinci yatay politika alanının ''Uluslararası Ticaret ve Yatırımlar'' olduğunu bildirerek, bu kapsamda, katma değeri yüksek, markalı ürün ve hizmetlerin üretim ve pazarlama süreçlerinin destekleneceğini, KOBİ'lerin pazarlama ve ihracat kapasitesini artırmaya yönelik desteklerin de sürekli artırılacağını ifade etti.

Özel sektörün mesleki eğitim vermesine kolaylık


Ergün, ''Üçüncü yatay politika alanımız, 'Beceriler ve İnsan Kaynağı'dır. Bu kapsamda; özel sektörün mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları açmasına imkan verilecektir. Mesela bir yere bir OSB kuruluyorsa, o bünye içinde mesleki eğitim veren okul açmak da mümkün ve hatta bazı durumlarda zorunlu hale gelecektir'' diye konuştu.

Kredi garanti sistemleri geliştirilecek


Dördüncü yatay politika alanının ''KOBİ'lerin Finansmana Erişimi'' olduğunu belirten Ergün, ''Bu kapsamda, kredi garanti ve girişim sermaye sistemleri geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır. Şu anda strateji belgesi ve eylem planında yer almayan bazı eylemleri de buraya koyacağız. Bunlardan biri de KOBİ Borsası'nın hayata geçirilmesidir. Borçlar Kanunu içerisine (önce küçük olanının parasını öde) şartını da koyuyoruz'' dedi.

Firmalara teknogirişim sermayesi


Beşinci yatay politika alanları olan 'Firmaların Teknolojik Gelişimi' için 23 eylem hazırladıklarını ifade eden Ergün, bu kapsamda, uygulanmakta olan teknogirişim sermayesi, Ar-ge merkezleri ve San-Tez gibi programlara devam edileceğini belirtti.

Ergün, ''Altıncı yatay politika alanımız, 'Altyapı Sektörleri'dir. Bu kapsamda, organize sanayi bölgelerine, büyük fabrikalara ve limanlara özel sektör katkısı ile demiryolu bağlantı hatları yapılacak, demiryolu taşımacılık anlayışından lojistik taşımacılık anlayışına geçilecek ve 'Kıyı Yapıları Master Planı' hazırlanacaktır'' dedi.

Yedinci yatay politika alanlarının ''Çevre'' olduğunu belirten Ergün, çevre dostu bir sanayiyi Türkiye için bir maliyet olarak değil, rekabet gücünün önemli bir unsuru olarak gördüklerini anlattı.

Son yatay politika alanlarının ise ''Bölgesel Kalkınma'' olduğuna değinen Ergün, şunları kaydetti:

''Bu kapsamda, KOBİ'lere yönelik bölgesel kalkınma odaklı projeler desteklenecektir. Ayrıca, kümelenme konusunda yerel ve merkezi düzeyde politika çerçevesi çizilecek, bölgesel yenilik sistemleri tanımlanacak ve desteklenecektir. Yatay politika alanlarında gerçekleştirilecek eylemlerle birlikte, 'Sektörel Strateji Belgeleri ve eki Eylem Planları' da Sanayi Stratejisinin tamamlayıcı unsuru olacaktır.''

Bakan Ergün, Sanayi Strateji Belgesi'nin ve Sektörel Strateji Belgelerinin temel amacının, özel sektör eliyle Türkiye'nin sanayideki rekabet gücünü artırmak olduğunu söyledi.

Ergün, Sanayi Stratejisi Belgesinin tanıtıldığı toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken, büyüme rakamlarının, Orta Vadeli Program hedefleri çerçevesinde ele alındığını ve yıl içinde revize edilebildiğini hatırlatarak, ''Eğer Orta Vadeli Programlarda, Strateji Belgesindeki uygulamaları dikkate alarak yeni büyüme rakamları ortaya koymak gerekirse, onu, o belgelerde ortaya koyacağız'' dedi.