Politika

ŞAHİN: TÜRK KADINI MODERN TÜRKİYE'NİN SİMGESİ ANKARA (A.A)

05 Aralık 2010 19:03

-ŞAHİN: TÜRK KADINI MODERN TÜRKİYE'NİN SİMGESİ ANKARA (A.A) - 05.12.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, günümüzde yasama, yürütme ve yargı organlarında her düzeyde görev alan, bütün meslek dallarında büyük bir başarıyla topluma hizmet eden Türk kadınını, modern Türkiye'nin simgesi durumunda olduğunu belirtti.  Şahin, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 76. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde verdiği mücadeleyle tarihte kendine şerefli bir yer edinen Türk milletinin, çağdaş uygarlığın önemli aktörlerinden biri haline geldiğini ifade etti.  Milli mücadele içerisinde etkin bir rol üstlenen Türk kadınının, vatanı için canla başla mücadele ettiğini, destansı kahramanlıklara imza attığını vurgulayan Şahin, Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Atatürk'ün, kadının toplumsal hayatta daha fazla yer alması gerektiğine inanarak, bu alanda devrim niteliğindeki düzenlemeleri hayata geçirdiğini anlattı.  Şahin, Medeni Kanun'un kabulüyle kadınların toplumsal yaşamda aktif hale gelmesinin yolunun açıldığını; ekonomik, siyasal ve sosyal alanlarda yeni haklara kavuşmalarının sağlandığını belirterek, 5 Aralık 1934 tarihinde kabul edilen kanunla birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkı tanınan Türk kadınının, etkin olarak ülke yönetiminde söz sahibi olmasının mümkün hale getirildiğini kaydetti.  Türk kadınının siyaset ve yönetim kademelerindeki temsil oranlarının yükselmesi ve siyasal yaşamdaki etkinliklerinin artmasının kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Şahin, bu alanda yapılması gerekenlerin ortak sorumlulukları arasında olduğunu ifade etti.   -''KADINLAR MİLLETİN AYRILMAZ PARÇASI''- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, milletin ayrılmaz bir parçası olan kadınların ülkenin ve milletin önemli bir parçası ve tarih boyunca elde edilen bütün zaferlerin, bütün başarıların en az erkekler kadar baş kahramanı olduğunu belirtti.  Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 76. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Erdoğan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin Türkiye'nin demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.  Başbakan Erdoğan, Cumhuriyetin daha ilk yıllarında kadınlara verilen temel haklara karşın, aradan geçen bunca yıla rağmen, özellikle uygulama noktasında ileri adımlar atılamadığına, kadınların siyasetteki, çalışma hayatındaki mevcudiyeti ve etkinliğinin istenilen düzeye ulaşamadığına işaret ederek, şöyle devam etti:  ''Bugün hala kadınlarımız şiddet, cinsiyet ayrımcılığı, eğitim haklarının engellenmesi gibi insanlık dışı, çağ dışı engellemeler yüzünden eğitim hayatında, çalışma hayatında geri planda bırakılıyor, kamusal haklardan eşit ve adil istifade edemiyor, toplumsal hayatın dışına itilmek isteniyorlar. Bizler hükümet olarak, bütün bu yanlışlıkların, eksikliklerin ve ihmallerin giderilmesi, kadınlarımızın hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer bulabilmesi için devrim mahiyetinde bir dizi reform gerçekleştirdik.  Medeni Kanun'da, Ceza Kanunu'nda, Belediyeler Kanunu'nda mühim değişiklikler yaptık. Cinsiyet ayrımcılığını kaldırdık, kadına yönelik şiddetin cezasını artırdık; sığınma evlerinin açılmasını sağladık. Tüm bunların yanında kadın girişimciliğinin ve kadın istihdamının artırılması için teşvikler sağladık; kadın emeğinin istismar edilmesinin ve ucuz iş gücü olarak kullanılmasının önüne geçtik. Özellikle kız çocuklarımızın ve kadınlarımızın eğitimine özel önem atfettik, 'Haydi Kızlar Okula', 'Ana-Kız Okuldayız' gibi kampanyalar vesilesiyle önemli adımlar attık. Son olarak, 12 Eylülde yapılan anayasa değişikliği halk oylamasıyla 'pozitif ayrımcılık' ilkesi getirilerek, kadınlarımıza sağlanan ve bundan sonra sağlanacak olan ayrıcalıkların anayasal güvenceye kavuşmasını sağladık.''