Politika

ŞAHİN: ''SEÇİMDE HUKUKA AYKIRILIK YOK'' TBMM (A.A)

15 Ekim 2010 14:50

-ŞAHİN: ''SEÇİMDE HUKUKA AYKIRILIK YOK'' TBMM (A.A) - 15.10.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Hicabi Dursun'un TBMM Genel Kurulunda, Sayıştay adayları arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığını bildirdi. Şahin, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Dursun'un Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçimi konusunda TBMM Başkanlığına başvurusuyla ilgili, yazılı açıklama yaptı. Konuyla ilgili 1961 ve 1982 Anayasalarındaki düzenlemeleri anımsatan Şahin, 12 Eylül 2010 tarihli kanunla, Anayasa Mahkemesine üye seçimini düzenleyen Anayasa'nın 146. maddesinin 5. fıkrasının, ''Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için 45 yaşın doldurulmuş olması kaydıyla; yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinin profesör veya doçent unvanını kazanmış, avukatların en az 20 yıl fiilen avukatlık yapmış, üst kademe yöneticilerinin yükseköğretim görmüş ve en az 20 yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış, birinci sınıf hakim ve savcıların adaylık dahil en az 20 yıl çalışmış olması şarttır'' şeklinde değiştirildiğini bildirdi. Mehmet Ali Şahin, böylece yaş şartıyla en az 20 yıl çalışmış olma şartının sadece, ''öğretim üyeleri, serbest avukatlar, üst kademe yöneticileri ve birinci sınıf hakim ve savcılar'' için öngörüldüğünü ifade etti. Şahin, şunları kaydetti: ''Bu husus, maddenin gerekçesinde 'mahkeme üyeliğine, yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinden seçileceklerin profesör veya doçent unvanını kazanmış, avukatlardan seçileceklerin en az 20 yıl fiilen avukatlık yapmış, üst kademe yöneticilerinden seçileceklerin yükseköğrenim görmüş ve en az 20 yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış, birinci sınıf hakim ve savcılardan seçileceklerin adaylık dahil en az 20 yıl çalışmış olmaları ve sayılan bu kişilerin 45 yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir' şeklinde ifade edilmiştir.  45 yaş ve 20 yıl çalışmış olma şartları, Sayıştay Genel Kurulunca gösterilecek adayların yanı sıra Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından gösterilecek adayları da kapsamamaktadır. Bu nedenle Genel Kurulun 6 Ekim 2010 tarihli 3. birleşiminde Anayasa Mahkemesi üyeliğine yapılan seçimde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.''