Gündem

Şahin: Polis Akademisinde sınır güvenliği bölümü kuruldu ANKARA (A.A)

25 Ekim 2011 18:28

-Şahin: Polis Akademisinde sınır güvenliği bölümü kuruldu ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, sınır güvenliğiyle ilgili nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Polis Akademisi'nde sınır güvenliği bölümü kurulduğunu bildirdi. Türkiye, Macaristan ve İngiltere'nin ortaklaşa yürüttüğü ''Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama-1 Eşleştirme Projesi''nin kapanış toplantısı, İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığında yapıldı. Toplantıya İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Macaristan İçişleri Bakanı Pinter Sander ile çok sayıda sınır yönetimi uzmanı katıldı.  Şahin, yaptığı konuşmada Türkiye'nin AB'ye aday ülke statüsü kazandığı günden bu yana her alanda AB standartlarına uyumlu bir yapılanma içinde olduğunu söyledi. AB yolunda önemli bir müzakere süreci yaşandığına dikkati çeken Şahin, hükümetin bu sürecin tam üyelikle sonuçlanabilmesi için kararlı olduğunu belirtti. AB sürecinin, Türkiye'nin her alanda yüksek standartlara kavuşmasına katkı sağladığını ifade eden Şahin, şunları söyledi: ''Yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinde hükümetimiz ve bakanlığım yoğun bir gayret içerisindedir. Bu manada katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Hedefimiz, tüm vatandaşlarımızın hak ve özgürlerimizin standardını yükseltmek ve demokratikleşme alanını genişletmektir.'' -''Son 15 yılda 800 bin yasadışı göçmen yakalanmıştır''  AK Parti döneminde çok önemli reformlar gerçekleştirildiğini hatırlatan Şahin, reformlarla hukuki sistemin güçlendirildiğini, Türkiye'nin her açıdan güvenilir ve saygın bir ülke haline geldiğini söyledi. İçişleri Bakanlığının AB sürecindeki pek çok reformun doğrudan veya dolaylı uygulayıcısı ya da destekleyicisi olduğunu kaydeden Şahin, şunları şöyle devam etti: ''İçişleri Bakanlığının AB'ye katılım sürecinde güvenlikten sorumlu bakanlık olmasına rağmen adeta insan haklarından sorumlu bir bakanlık gibi görev icra ettiğini özellikle belirtmek isterim. Sınır yönetimi konusu ülkelerin güvenliğinin sağlanmasında önemi her geçen gün artan konuların başında gelmektedir. Dünyamızda yasadışı göç ve insan ticareti, sınır aşan örgütlü suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizm hızla yaygınlaşmaktadır.  Türkiye, bulunduğu coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle tarih içerisinde önemli göç akımlarıyla karşı karşıya kalmıştır ve bundan sonra da kalmaya devam edecektir. Türkiye ve AB'nin göç konusunda ortak politikalar belirlemesi son derece büyük önem taşımaktadır. Yasadışı göç ve bunun önlenmesi için alınacak tedbirler konusu bakanlık olarak en çok üzerinde durduğumuz konulardan birisidir. Son 15 yılda ülkemizde yaklaşık 800 bin yasa dışı göçmen yakalanmıştır.'' Göç suçlarının sınır güvenliği açısından büyük sorun teşkil ettiğine dikkati çeken Şahin, özellikle Doğu ve Güneydoğu'da terör gruplarının girişini önlemek ve terörist eylemlerle mücadele etmenin de sınır güvenliğinin başlıca amaçlarından olduğu kaydetti. -Sınır muhafaza teşkilatının kurulması- Sınırların korunmasında en önemli konunun kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon olduğunu belirten İdris Naim Şahin, şunları söyledi: ''Sınır kapılarında kurumlar arası işbirliği ve eş güdümün sağlanmasından sorumlu olacak sınır mülki idari amirliği kadroları ihdas edilmek durumundadır. Buna ilişkin tasarımızı yeniden gündeme getirmek durumundayız. Tasarıyla 48 sınır kapısında sınır mülki idari amirliği kurulacaktır.  İçişleri Bakanlığınca Türkiye'nin tüm sınır kapıları ile yeşil ve mavi sınırlarında görev yapmak üzere profesyonel bir sınır teşkilatının kurulması ile ilgili çalışmalar yapılmasının gereği ifade edilmektedir. Bu bağlamda bakanlığımızca hazırlanan taslağa ilişkin İçişleri Bakanlığı merkez birimleri ve bağlı kuruluşların görüşleri alınmıştır. Sınır güvenliği ile ilgili nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla polis akademisinde sınır güvenliği bölümü kurulmuştur.'' AB ile yürütülen projeler sayesinde tecrübelerin paylaşıldığını anlatan Şahin, ''Sınır kapılarında profesyonel bir sınır güvenliği teşkilatının İçişleri Bakanlığı çatısı altında bir kolluk kuvveti olarak teşkilatlandırılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Sınır muhafaza teşkilatı ve entegre sınır yönetimi sisteminin kurulması, ülkemizin kara ve deniz sınırlarının daha güvenli olmasını sağlayacaktır'' dedi.