Ekonomi

Sabah: Döner sermaye işletmeleri yeniden yapılandırılarak merkezi bütçeye alınacak

31 Mart 2021 16:32

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilk kez 1925 yılında başlayan ve bugün bütçesi 100 milyar lirayı aşan döner sermaye işletmelerini yeniden yapılandıracağı öne sürüldü.

Sabah gazetesinin haberine göre 2 bin 300 işletme, kademeli olarak merkezi yönetim bütçesine dahil edilecek.

Yasal düzenleme yıl sonuna kadar tamamlanacak. Kamu işletmeciliği türlerinden biri olan döner sermaye işletmelerinde verimliliği artırmak için nitelikli yöneticilerin görev yaptığı CEO modeli uygulanacak.

Döner sermayeler ve özel hesap uygulamalarının bütçeye alınmasına yönelik adımların tamamı yıl sonuna kadar atılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, 46 adet özel hesap bulunduğunu belirterek, “Zorunlu olarak devam ettirilmesi gerekenler devam edecek ama önemli bir kısmı merkezi yönetim bütçesi kapsamına alınacak. Bakanlıklar ve kurumların 2 bin 300 civarında döner sermaye işletmesi bulunuyor ve bütçeleri de yüz milyar lirayı aşıyor. Bu işletmeleri aşamalı olarak merkezi yönetim bütçesi kapsamına alacağız” dedi.

Verimsiz olanlar kapatılacak

Reformlar doğrultusunda da verimli olmayan döner sermaye işletmeleri kapatılacak ve diğerleri merkezi yönetim bütçesine, dolayısıyla Meclis denetimi kapsamına alınacak.

Döner sermayelerin gözden geçirilerek verimli olmayanların kapatılması hedefi için de yine yıl sonuna kadar Cumhurbaşkanı kararı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve idari karar yoluyla adımlar atılacak.

Özel hesap uygulamalarında ise bütçeden ayrılan bazı ödenekler özel bir hesapta toplanıyor ve bu para belirlenen amaç doğrultusunda harcanıyor. Bu uygulamalar da hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırılacak, bu kriterleri karşılamayanlar kademeli olarak kaldırılacak. Bu kapsamda Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nda 30 Haziran’a kadar düzenleme yapılması öngörülüyor. Bütçe Kanunu’nda yer alan özel hesap uygulamalarından Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nda yapılacak değişikliğe uygun olmayanlar 1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere tasfiye edilecek. Yine muhtelif kanunlarda yer alan özel hesap uygulamalarından bu kanuna uymayanlar da 2022’den itibaren tasfiyeye tabi tutulacak.