Politika

POLİSİN ASKERLİĞİ KISALIYOR ANKARA (A.A)

03 Ocak 2011 20:42

-POLİSİN ASKERLİĞİ KISALIYOR ANKARA (A.A) - 03.01.2011 - Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulunda polislerin askerlik durumuyla ilgili tasarının imzaya açıldığını belirterek, bu yeni düzenlemeye göre, Polis Akademisi mezunları 3 hafta, polis meslek okulları mezunlarının 6 ay askerlik yapmalarını öngörüldüğünü bildirdi. Bakan Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, polis kısa dönem askerlik hakkı tanıyan tasarının Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını belirtti. Çiçek, tasarıya göre, Polis Akademisi mezunlarının 3 hafta, polis meslek yüksek okulları mezunlarının ise 6 ay askerlik yapmasının öngörüldüğünü kaydetti. -''BÜYÜME ORANININ YÜZDE 6.8'İN ÜSTÜNE ÇIKMASI BEKLENMEKTE''- Cemil Çiçek, 2011 yılının ilk Bakanlar Kurulu olması dolayısıyla daha çok 2010 yılının ekonomik ağırlıklı bir değerlendirmesinin yapıldığını belirterek, şöyle konuştu: ''2010 yılında büyüme oranının orta vadeli programda öngörülen yüzde 6.8 rakamının üstüne çıkması beklenmektedir. 2010 yılı enflasyonu, bugün TÜİK'in yaptığı açıklamaya göre TÜFE'de 6.4 olarak gerçekleşmiştir. Halbuki bizim hedefimiz 6.5 idi. Bunun altında kalmış olmaktadır. 2010 yılında işsizlik oranı 2009 yılına göre yaklaşık yüzde 2 daha düşük seyretmektedir. ILO üyeleri içinde 2010 yılında işsizliğin en hızlı düştüğü ülkelerden birisi Türkiye olmuştur. 2010 yılında 1 milyonun üzerinde yeni istihdam oluşmuştur.'' Bu sabah hazine faizlerinin tarihinin en düşük seviyesinde seyrederek yüzde 7.04 oranını gördüğünü belirten Çiçek, ''Yine 2010 yılında bütçe dengesi hedeflerimizle uyumlu seyretmiştir. 2010 yılının sonunda kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı yüzde 41 ile 42 arasında neticelenecek gözükmektedir. 2009 yılı sonunda bu rakam yüzde 45.5 idi. Türkiye tüm Avrupa'da 2010 yılında borcunu azaltan tek ülke olmuştur. Bankacılık sektörümüzün toplam aktifi 1 trilyon TL'ye yaklaşmış, kredi hacmi ise 5 milyar TL'yi geçmiştir'' dedi. Tüm OECD bütçeleri içerisinde bu krizde bankacılık sektörü en sıhhatli ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu ifade eden Çiçek, ''Ziraat bankasının çiftçi kredileri, Halk Bankası'nın esnaf kredilerinde faiz oranları yüzde 5'e kadar düşmüştür. Önümüzdeki günlerde inanıyoruz ki diğer rakamlar da gerçekleştiğinde 2010 yılını daha derli toplu değerlendirme imkanı olabilecektir'' diye konuştu. -POLİSLERİN ASKERLİK DURUMU- Çiçek, Bakanlar Kurulu'nda Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını imzaya açtıklarını belirterek, konunun polislerin askerliğiyle ilgili olduğunu söyledi.  Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, uzun süredir beklenen ve üzerinde çalıştıkları bu tasarıya ilişkin şunları söyledi: ''Mevcut uygulamalarda polislerimiz normal askerlik görevini yapmaktadır. Polis Meslek Yüksekokulu Mezunları 15 ay, akademi, üniversite mezunları da 12 ay askerlik yapmaktadır. Mevcut polis teşkilatımız içerisinde 36 bin 213 polisimiz halen askerlik görevini yapmamış, 2 bin 202'si de şu anda askerlik görevini yapmaktadır. Dolayısıyla toplam 38 bin 415 kişiyi ilgilendiren bir tasarıyı karara bağlamış olduk. Türkiye'de polis ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Özellikle bir kısım yerlerde jandarma tarafından ifa edilen güvenlik nöbetleri büyük ölçüde artık belediye hudutları içerisinde polis teşkilatımız tarafından yerine getirilmektedir, beldeler hariç. Zaten Avrupa ortalamasına baktığımızda da Türkiye'de kişi başına düşen polis noktasında bir düşüklük durumu söz konusu. Onun için polislere daha fazla ihtiyaç var. Bunu bir ölçüde gerçekleştirebilmek bakımından daha kısa süreli askerlik yapmalarına imkan verebilecek bir düzenleme getirilmektedir. Yeni düzenlemeye göre akademi mezunları 3 hafta, polis meslek yüksek okulları mezunları da 6 ay askerlik yapacaktır. İnanıyoruz ki bu tasarıyı kısa sürede kanunlaştırırız. Böylece uzun süredir beklenen bu sıkıntı da ortadan kalkmış olacaktır. Esasen zaten polislerimiz bu manada güvenlik hizmeti yapmaktadır. Emekli oluncaya kadar da bir ölçüde silah altındadır. Tabii bunun ayrıntıları var. Askerlik hizmeti sırasında emniyet teşkilatından herhangi bir nedenle ayrılan veya bu süre içinde herhangi bir sebeple meslekten ilişiği kesilen personel, genel hükümler uyarınca askerlik hizmetinin geriye kalan süresini tamamlayacaktır. Ayrıca terhis edildikten sonra 7 yılını doldurmadan herhangi bir nedenle emniyet teşkilatından ayrılan veya meslekten ilişiği kesilen personel, genel hükümler uyarınca askere alınarak askerlik hizmetinin geriye kalan süresi tamamlatılacaktır. Söylemek istediğimiz şu; polislik görevini ifa ettiği sürece getirilen bu kolaylık.'' -''ASKERİ ALANLA İLGİLİ TASARI''- Bugün ayrıca, askeri alanı ilgilendiren bir başka tasarının da imzaya açıldığını belirten Çiçek, tasarıyla ilgili şu bilgileri verdi: ''12 Eylül 2010'da yapılan Anayasa oylamasıyla birçok mevzuatta düzenleme yapma, uyum yasalarını çıkarma zarureti var. Anayasa değişikliği böyle bir konuyu da gündeme getirmiştir. Bu değişiklikler çerçevesinde 9 tanesinin ayrı müstakil yasa olarak gönderilmesi, geri kalan kısımlarının da paket halinde uyum yasaları olarak gönderilmesi gerekmektedir.  Askeri alanla ilgili bugün bu tasarıyı benimsedik. Bununla getirilen bir kısım değişiklikler var. Bunlar askeri hakimlerle ilgili, mahkemelerin işleyişiyle ilgili... Bunların sicilleri, 1. sınıfa ayrılma, 1. sınıf olma, özlük hakları, disiplin cezaları ve cezalara karşı idari ve yargı yolları, soruşturma ve kovuşturma usulleri, askeri yüksek yargı organlarının üyeliklerine ve bazı görevlere seçilme şartları, askeri yargının görev alanları hususlarında düzenlemeler getirmektedir. Bu düzenlemeleri yaparken bir taraftan son değişiklikler dikkate alınmıştır. Öbür taraftan da bu alanda daha evvel çıkarmış olduğumuz bir yasa Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Dolayısıyla buradaki gerekçeleri de dikkate almak suretiyle bu paket yasa hazırlanmış olmaktadır. Tamamı 84 maddeden ibarettir.''  -TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ- Türkiye-AB ilişkilerinin de ele alındığını belirten Çiçek, AB dönem başkanlığında özellikle şirketlerle ilgili faslın açılmasının önem kazandığını söyledi. Bununla ilgili olarak da ''Türk Ticaret Kanunu'nun bir ön şart gibi gözüktüğünü'' söyleyen Çiçek, şöyle konuştu: ''Ümit ediyoruz, Meclis'teki diğer partilerimizle varılan mutabakat gereği Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu çıkarılmış olacaktır. Şirketler hukukuyla ilgili konu, Türk Ticaret Kanunu içinde düzenlenmiştir. Esasen önümüzde ülkenin değişen dünya şartları, ekonomi anlayışı, ticaret anlayışı yeni bir kanun yapılmasını zaruri kılmaktadır. Bununla ilgili çok uzun bir süre çalışılmıştır. Bazı değişiklikler gerekecekse muhalefet partilerimizle bir uzlaşma içinde bunlar gerçekleşmiş olacak. Ümit ediyoruz ki ihtiyacımız olan bu yasa çıkmış olacak. Hem de müzakere süreci bakımından şirketler hukuku faslının açılması için bu şart yerine getirilmiş olacaktır.'' Türkiye'nin belli bir süre içinde AB fonlarından istifadesinin söz konusu olduğunu ifade eden Bakan Çiçek, ''Yaklaşık 4.9 milyar avroluk bir hibe fonu var AB bünyesinde. Bunlardan Türkiye istifade edebilecektir, bunu için de bir yasal düzenleme gerekiyor'' dedi.  Özellikle belediyeler açısından bu düzenlemenin önemli olduğunu anlatan Bakan Çiçek, bundan faydalanabilmek için kısa bir yasal değişikliğe ihtiyaç olduğunu, bunu da çok kısa süre içinde hazırlayarak TBMM'ye göndereceklerini bildirdi. -SORULAR- ''Polislerle ilgili düzenlemede şu anda askerliğini yapan polisler bundan yararlanabilecek mi? Diğer askeri yargıyla ilgili pakette TSK'dan ihraç edilenlerin geri dönmesiyle ilgili düzenleme başta yüksek idare mahkemesiyle ilgili düzenleme var, onunla ilgili biraz ayrıntıya girebilir misiniz'' soruları üzerine Çiçek, şöyle konuştu: ''Kanunlar yayımlandığı anda yürürlüğe girer. Zaten o konumda olanlar 21 gün askerlik yapacağı için de şu ana kadar yaptıkları süre de esas itibariyle zaten dolmuş olacağından kanun çıktığı takdirde silah altında bulunan 2 bin 202 kişi de büyük ölçüde istifade etmiş olacaktır. İfade ettiğim kriterler çerçevesinde... Askeri mevzuatla ilgili konular 84 maddelik kapsamlı bir düzenlemedir. Bunun içinde şu an hem Anayasa değişikliğine uygun uyumu gerçekleştirmiş oluyoruz. Hem Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu iptal kararı çerçevesinde ortada kalan bir kısım hususları da burada gerçekleştirmiş olacağız. O konularda bu kanun tasarısında özel hükümler var. Bunlar nelerdir diyorsanız... Askeri hakimlerin sicilleri, 1. sınıfa ayrılma ve 1. sınıf olma şartları, özlük hakları, disiplin cezaları ve bu cezalara karşı idari ve yargı yolları, soruşturma ve kovuşturma usulleri, askeri ve yüksek yargı organları üyeliklerine ve bazı görevlere seçilme şartları. Askeri yargının görev alanı hususlarına tabiatıyla İdare Mahkemesi de dahil. O başlıklar altında düzenlemeler gerçekleşmektedir.'' Çiçek, ''Polislerle ilgili düzenlemenin Meclis'e ne zaman sevk edileceği?'' sorusuna, ''Bugün imzaya açtık. Kısa sürede tamamlanır ümit ederim, ilgili komisyonda. Artık ondan sonrası Meclis'in takdiridir ama önemli bir konu. Parlamentomuzda gerekli hassasiyeti gösterip yasalaşmasını temin ederiz ama süre koymak bizim işimiz değil'' karşılığını verdi. ''Polisler askere gidecekler mi yoksa görevleri başında mı askerliklerini ifa edecekler'' şeklindeki soruya karşılık Çiçek, ''Demin söylediğim birinci kategoride olanlar, 21 gün askerlik yaptıktan sonra terhis edilmiş olacak zaten kendi görevine dönmüş olacak. Öbürleri de 6 ay askerlik yapacak sonra da tekrar polislik mesleğine devam edecek. Şimdi süreler daha uzun, bu süreler kısalmış olacak. 21 gün silah altına alınmış olacak. Öbürü de 6 ay silah altına alınmış olacak. Şimdi 12 ve 15 ay oluyor, bunları kısaltmış olacağız. Beklenti de budur zaten'' dedi. ''Yunanistan'ın kaçak göçü önlemek adına Türkiye sınırına bir duvar örmesi yönünde bazı planlar olduğu yönünde bazı haberler yer aldı. Bakanlar Kurulu'nda bu konu konuşuldu mu?'' sorusu üzerine Çiçek, ''Bu konu Bakanlar Kurulu gündemine gelmedi. O haberler ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Neticede basında yer aldı. Her ülke kendi sınır güvenliğini sağlamak noktasında kendi bölümünde bu tedbirleri alıyor olabilir. Onun için o konuyu bilmiyorum ama her ülkenin sınırlarını, yasa dışı geçişler de dahil korumak gibi bir hakkı da var. Onun için bu haber ne kadar doğru bilmiyorum ama bu konu Bakanlar Kurulu'na gelmiş değil'' diye konuştu. Çiçek, ''YAŞ'ta terfi ettirilmeyen 3 generalle ilgili AYİM, geçtiğimiz günlerde kararını açıkladı. Bu terfi ettirilmeme kararı, yürütmenin durdurulması yönündeydi bu karar. Hükümetin bu konuda bir tasarrufu olacak mı?'' şeklindeki soruya, ''Benim biliyorsunuz bu konudaki hassasiyetimi bir defa daha ifade edeyim. Bu dava neticelenmiş değil. Neticelenmemiş bir yargı süreciyle ilgili açıklama yapmam söz konusu değil, zaten bunu Bakanlar Kurulu olarak konuşuyor değiliz. Türkiye'de her işin ne zaman, nasıl, hangi usullerle yapılacağı defaatle bellidir. O çerçevede o süreç işliyor. Hep beraber görürüz. Bu konuda bir açıklama yapmam'' karşılığını verdi. Bakan Çiçek, ''4 yıllık başka üniversitelerden mezun olup polis memuru olanlar ne kadar askerlik yapacak?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Tasarıda aynen şöyle deniyor: '16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu'na tabi yükümlülerden Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunan ve emniyet hizmetleri sınıfına mensup Polis Akademisi mezunları, Polis Akademisi mezunu sayılanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak üzere Polis Akademisi bünyesinde en az 4 yıllık fakülte ve yüksek okullardan mezun olanlar 21 günlük, temel askerlik hizmetinden sonra Polis Meslek Yüksek Okullarından mezun olanlar 6 ay askerlik hizmetinden sonra terhis edilirler' diyor. Hepsi bu kapsamın içerisindedir.''

ETİKETLER

haber