Ekonomi

PETROL KAÇAKÇILIĞINA KARŞI ETKİN ÖNLEMLER ANKARA (A.A)

05 Ekim 2010 13:14

-PETROL KAÇAKÇILIĞINA KARŞI ETKİN ÖNLEMLER ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemesine göre, kaçak petrolle ilgili tutanak, ürün sahibi ya da sürücü ile sadece bu olaya el konulması eyleminde bilfiil bulunan görevliler tarafından ilave veya değişiklik yapılamayacak şekilde imzalanacak. Kaçak Petrol Tespit ve El Koyma Tutanağı, önce olaya el koyan kolluk görevlileri, sonra şahitler ve en son olarak da şüpheli tarafından imzalanacak. Hariçten iki şahidin temini mümkün olmayan hallerde, tutanak şahitsiz olarak düzenlenecek. Kaçak petrol ile ilgili doküman ve belgeler mevcutsa bu da tutanakta belirtilecek. Tutanağın her sayfası ilgililerce imzalanacak. Kaçak petrol ürünlerinden sahipsiz yakalamalarda veya yakalanan petrol ürünlerinin tahmini satış tutarının test ve analiz bedellerinin karşılanmasına dahi yetmeyecek kadar az olması halinde, seyyar kontrol cihazı ile ulusal marker tespiti yapılacak. Yapılan ulusal marker ölçüm sonucunda sonucun geçersiz çıkması durumunda, yakalanan petrol ürünlerinden numune alınmayacak ve teknik düzenlemelere aykırı olarak kabul edilecek ve il özel idarelerine devredilecek. Kaçak zannı ile ele geçirilen petrol ürünleri, düzenlenen Kaçak Petrol Tespit ve El Koyma Tutanağı ile birlikte uygun şartlarda muhafaza edilmek üzere, ele geçirilen mahallin bağlı olduğu il özel idaresine kaçak petrol ürünlerini yakalayan kolluk gücü tarafından yakalama yerinde teslim edilecek. İl özel idareleri teslim esnasında tutanak suretlerinin ilgili bölümünü onaylayarak teyit edecek. -SOLVENT, MADENİ YAĞ, ASFALT...- Kaçak petrol kapsamında sayılan ve akaryakıta dönüştürmek maksadıyla kullanılan veya bulundurulan akaryakıt haricinde kalan solvent, madeni ve baz yağ, asfalt, solvent nafta ve benzeri petrol ürünleri de yönetmelikte belirtilen usulle satılacak. Ancak, bunların satış ihalesine sadece, benzeri ürünlerin ithal yetkisine sahip olanlar katılabilecek. Söz konusu ürünlerin tahmini satış bedeli de dönüştürülmemiş ürünlerde ihale ilan tarihindeki benzerlerinin piyasa değerinin yüzde altmış beşinden, dönüştürme işlemi yapılmışlarda ise dönüştürülmeden önceki orijinal halinin piyasa değerinin yüzde kırkından aşağı belirlenemeyecek. Gerekli satış işlemi gerçekleştirilemeyen petrol ürünleri il özel idareleri tarafından gerekli tedbirler alınmak şartı ile piyasa faaliyetlerine konu edilmeden tüketimde kullanılması için belirtilen asgari satış bedelleri üzerinden kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere satılabilecek. Analiz sonuç raporuna göre rafineri proseslerine ve katalizelerine zarar verebileceği tespit edilenler ilk madde olarak kullanılmak veya diğer şekillerde değerlendirilmek üzere uyuşulacak bedel üzerinden rafinerilere veya il özel idareleri tarafından gerekli tedbirler alınmak şartı ile piyasa faaliyetlerine konu edilmeden tüketimde kullanılması için kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere satılabilecek veya imha edilebilecek.