Gündem

Özel Öğretim Kurumları Platformu: Eğitimde KDV kaldırılmalıdır

23 Eylül 2019 08:56

Türkiye’deki özel okulların oluşturduğu 5 çatı örgüt ortak bir basın açıklaması yaptı. Türkiye Özel Okullar Derneği ( TÜZOK), Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (tüder), Özel Öğretim Derneği (ÖZDER), Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZKUBİR), Özdebir Özel Eğitim Öğretim Derneği (ÖzDEBİR) başkanlarının imzası bulunan açıklamada özel okulların bazılarında yaşanan ekonomik sıkıntının tüm sektörü karalamaya döndüğünü belirtildi.

Özel okulların daha iyi hizmet verebilmesi için eğitimde KDV'nin kaldırılması gerektiği belirtilen açıklamada "Öğrencilere teşvik kapsamında verilen eğitim öğretim desteği devam etmeli, istihdamın yükü azaltılmalıdır. Bir öğrencinin devlete maliyeti resmî okullarda 8 bin lira civarındadır. Çocuğunu özel okula gönderen veliler devletimizi bu maliyetten kurtarmaktadır. Bu nedenle verilen destekler devletimize ek bir yük getirmeyecektir. Birçok ülkede bu tür destekler başarıyla uygulanmaktadır" denildi. 

"Sektörlerde belirli dönemlerde sıkıntılar yaşanabilmektedir"

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Ülkemizde genel ekonomik duruma bağlı olarak bütün sektörlerde belirli dönemlerde sıkıntılar yaşanabilmektedir. İçinde bulunduğumuz yıl özel okul sektöründe bazı sıkıntılar gözlemlenmektedir. Ancak bu durum bazı çevrelerce abartılmakta ve özel okullarımızı karalama boyutuna dönüştürülmektedir. Bu ülkeden asırlık özel okullar vardır. Özel okullardan milyonlarca başarılı öğrenci yetişmiştir. Özel okullarımız eğitim sistemimizin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Elbette eğitim gibi önemli bir sektörde ortaya çıkabilecek olumsuzluklar göz ardı edilemez. Ancak 12.000 özel okulun içinde az sayıdaki sıkıntılı kurumu sanki bütün özel okullarda böyle bir durum varmış gibi yansıtmak son derece yanlıştır. Ülkemizin eğitim geçmişinde önemli bir paya sahip olan özel okullar hem eğitimimize önemli katkılarda bulunmakta hem de resmi okullarımıza birçok konuda öncülük etmektedir. Bu okullar resmî okullarımızın yükünü paylaştığı gibi ciddi ölçüde de istihdam yaratmaktadır. Yapılan eleştirilerde bu gerçek göz önünde bulundurulmalıdır.

Son yıllarda özel okullarda yaşanan ekonomik sorunların ortaya çıkmaması için Milli Eğitim Bakanlığı'mız ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'müz gerekli çalışmayı yapmaktadır. Bu çalışmalara biz de gerekli desteği sağlayacağız. Okul açma ve yürütme konusunda daha dikkatli bir yol izlenmesi bir zorunluluktur. Kurulan okulların ve kurucuların mali yeterlilikleri ve eğitim geçmişleri hem bakanlığımız hem de özel okulların çatısı durumunda olan sivil toplum kuruluşlarımız tarafından denetlenmelidir."

"Okulların ekonomik sıkıntıya düşmesinin isim hakkı veren kurumlarla ilgisi yoktur"

"Okulların ekonomik sıkıntıya düşmesinin isim hakkı veren kurumlarla bir ilgisi yoktur. Tek bir okul da, herhangi bir zincire bağlı okul da ekonomik sıkıntıya düşebilir. Büyük organizasyonlarda aksayan bir kurumu organizasyondaki diğer kurumlar desteklediği için daha az olumsuzluk yaşanabilir. Bu konuda sektörü lekeleyecek genellemelerden titizlikle kaçınmak gerekir. Tabi ki atılacak somut adımları destekleyeceğiz. Alınacak tedbirlerin sektörün girişim isteğini kırmamasına da dikkat edilmelidir.

2001'den sonraki süreçte Türkiye'deki özel okul oranını yüzde 2.7'den yüzde 15'lere çıkması planlamalarda öngörülen ve hükümetler tarafından desteklenen bir gelişmedir. Uygulamada hatalar varsa giderilir ancak ülkemiz eğitimi için çok önemli gördüğümüz bu gelişmenin duraksaması düşünülemez."

"KDV kaldırılmalıdır"

"Özel okulların daha iyi hizmet verebilmesi için eğitimde KDV kaldırılmalıdır. Öğrencilere teşvik kapsamında verilen eğitim öğretim desteği devam etmeli, istihdamın yükü azaltılmalıdır. Bir öğrencinin devlete maliyeti resmî okullarda 8 bin lira civarındadır. Çocuğunu özel okula gönderen veliler devletimizi bu maliyetten kurtarmaktadır. Bu nedenle verilen destekler devletimize ek bir yük getirmeyecektir. Birçok ülkede bu tür destekler başarıyla uygulanmaktadır.

Biz özel okullarımızı temsil eden dernekler olarak tüm özel okullarımızı desteklemeye; gözlem, istişare hizmet içi eğitim ve denetim çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu anlamda velilerimizin dilek ve şikayetlerini derneklerimize doğrudan iletmelerini de rica ediyoruz."