Sosyal Güvenlik

Örgütlenen işçi işten atılıyor

Türk-İş tarafından hazırlanan rapor, sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri ortaya koydu.

12 Nisan 2009 03:00

Türk-İş tarafından hazırlanan rapor, sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri ortaya koydu.

Alınan bilgiye göre, konfederasyon, üye sendikaların iş yerlerinde yaşadıkları sorunlardan hareketle örgütlenmede yaşanan engellerle ilgili bir rapor hazırladı.

Raporda, Petrol-İş, TOLEYİS, Koop-İş, Tarım-İş, Genel Maden-İş, BASİSEN, BASS, Tekgıda-İş, Türk Metal, Orman-İş, Hava-İş ve TEKSİF gibi sendikaların örgütlenmede yaşadıkları sorunlara yer verildi.

Rapora göre, iş kollarındaki farklılıklara rağmen sendikalar, örgütlenme konusunda benzer sıkıntılar yaşıyor.

Şikayetlerde, yasaların yetersizliğinden çok mevcut yasaların yeterince uygulanmaması, eksik uygulanması ya da uygulamanın ağır işlemesi dikkat çekiyor.

İşverenlerin sendikal örgütlenmeye karşı tutum alması, sendikaya üye olan işçilerin işten çıkarılması ve kayıt dışılığın yaygınlığı en sık tekrarlanan şikâyetler arasında yer alıyor.

Türk-İş'in hazırladığı rapora göre, farklı iş kollarında sendikal örgütlenme konusunda yaşanan engellerden bazıları şöyle sıralanıyor:

"-İş yeri ve işletme hakkında bilgi edinme zorluğu.

-Örgütlenen işçilerin işten atılması.

-Tespit üzerine açılan davaların 1-3 yıl sürmesi.

-Kamu işvereninin sendikalara karşı tavrı.

-Sendikaya üye olmada aranan noter şartı.

-Yetki işlemleri bakanlıkça yavaş yürütülmesi.

-Sendikal nedenlerle işten atılmalarda işe iade kararlarının uygulanmaması.

-İş Kanunu'nun tarım işletmelerinde kısıtlı uygulanması.

-Kayıt dışılığın yoğunluğu.

-Sosyal Güvenlik Kurumundan sigorta bildirge listelerinin güncel ve hızlı şekilde alınmasının zor olması.

-Bakanlıktaki işçi, işveren ve iş yeri bilgilerinin hızlı güncellenmemesi.

-İşverenlerin maddi ve manevi baskı yapması, kanuni boşlukların bunu önlemeye engel olmaması.

-Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesine karşı verilmesi gereken cezaların kağıt üzerinde kalması."

ETİKETLER

haber