Politika

Oran: İthal samanla hayvanlara hastalık bulaşabilir

CHP'li Oran, "İktidarı boyunca tarım sektörünü ihmal eden AKP, özellikle son yıllarda bir dizi yanlış politika ile tarım ve hayvancılıktaki sorunları daha da katmerlendirdi." dedi

16 Eylül 2012 20:30

 

- Hülya Karabağlı

 

ANKARA

 

CHP  İstanbul Milletvekili Umut Oran, "Uzmanlar, ithal samanla bulaşacak ve Türk hayvancılığını tümden bitirme noktasına getirecek şap başta çeşitli hastalıklar konusunda uyarıyor" dedi. Oran, "AKP döneminde yıllık tarım ürünleri ihracatı yüzde 195 artarken, tarım ürünleri ithalatındaki artış yüzde 422’ye ulaştı" dedi. 

Oran'ın  tarım, hayvancılık ve ekonomiye ilişkin genel değerlendirmesi şöyle:

-Uzmanlar, ithal samanla bulaşacak ve Türk hayvancılığını tümden bitirme noktasına getirecek şap başta çeşitli hastalıklar konusunda uyarıyor!...

· İktidarı boyunca tarım sektörünü ihmal eden AKP, özellikle son yıllarda bir dizi yanlış politika ile tarım ve hayvancılıktaki sorunları daha da katmerlendirdi.

· Önce yapay biçimde et arzı düşürüldü, et fiyatları tavan yaptı, süt-yem paritesinin bozulmasının da etkisiyle damızlık dişi hayvanların kesime gönderilmesi sonucu hayvan varlığı azaldı; böylece et ithalatının önü açıldı.

· Daha sonra ise özel sektöre et ithalatı yetkisi verilmesi ve sıfır faizli hayvancılık kredileriyle büyükbaş hayvan sayısının hızla artması, paralelinde yem talebini de hızla büyüttü, bununla da saman ithalatının önü açılmış oldu.

 

Samanın balya fiyatı geçen yıla oranla yüzde 100

 

· Bütün bunların üstüne bu yılki kuraklığın da eklenmesiyle besiciler, hayvanlarına yedirecek samanı dahi bulamaz hale geldi. Samanın balya fiyatı geçen yıla göre yüzde 100 dolayında artış gösterdi.

· Gelinen aşamada Türkiye’de 2011 itibariyle 20-30 milyon ton yıllık kaba yem (saman, yonca, fiğ, korunga gibi) açığı doğdu. Böylece Türkiye’nin ithal etle tanıştığı AKP’nin devri iktidarında artık saman bile ithal bir ürün oldu.

· AKP, kapıya dayanan küresel çaptaki gıda krizine ve yılların ihmali sonucu Türkiye’nin tarımda düştüğü bu duruma rağmen, sorunlara çözüm arama yerine, komşu ülkelerin içini karıştırmakla meşgul...

 

Susuzluktan 4 milyon hektarlık arazi nadasta 

 

· Türkiye’de son 9 yılda 3.5 milyon hektar tarım arazisi tarım dışına çıkarıldı. AKP’nin iş başında olduğu 2002-2011 döneminde ekilen tarım alanı 24 milyon hektardan 20.5 milyon hektara geriledi.

· Susuzluktan 4 milyon hektar tarım arazisi nadasa bırakılıyor, yani sektör daha baştan yüzde 20 düşük kapasite ile çalışıyor.

· Halen tarım yapılan alanların da ancak dörtte biri sulanabiliyor. Tarımsal üretimin yüzde 50-60’ı burada gerçekleşiyor, kalan alandaki üretim ise başta yağış miktarı olmak üzere tamamen doğa koşullarına bağlı.

· 2002-2011 döneminde Türkiye ekonomisi ortalama yüzde 5.2 büyürken, tarımdaki büyüme yüzde 1.9’da kaldı.

· Ülke nüfusunun dörtte birini oluşturan tarım kesiminin GSYH’de 2002’de yüzde 12 dolayında bulunan payı 2011’de yüzde 8.9’a düştü.

· AKP döneminde yıllık tarım ürünleri ihracatı yüzde 195 artarken, tarım ürünleri ithalatındaki artış yüzde 422’ye ulaştı.

· Tarımda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 103’ten yüzde 58’e geriledi. Başka deyişle 2002 yılında yaptığı tarım ithalatından daha fazla tarım ürünü ihraç eden Türkiye, 2011’de ithalatının ancak yarısı kadar ihracat yapabildi