Ekonomi

Olay Medya 8 Ekim'de satışa çıkacak

Olay Medya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkaran Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), şirketin muhammen bedelini 35 milyon dolar olarak belirledi.

02 Eylül 2008 03:00

Nergis Grubu şirketlerinden Olay Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş., Olay Basın ve Yayıncılık A.Ş. ile Çağlar Holding A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan Olay TV, Olay FM, Olay Gazetesi ve Olay Trend Dergisinin mal, hak ve varlıklarından oluşturulan ticari ve iktisadi bütünlüğün muhammen bedeli, 35 milyon dolar olarak belirlendi.

Açık artırma, 08 Ekim 2008 Çarşamba günü, saat 13.00'da, TMSF Binası'nda yer alan Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Olay Medya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 07 Ekim 2008 Salı gününe kadar teklif alınacak.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İhaleye katılabilmek için Fon'un T. Vakıflar Bankası T.A.O. Esentepe Şubesi'ndeki 4002622 no.lu ABD Doları hesabına 3 milyon 500 bin ABD Doları teminatın, "Olay Medya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli" açıklaması ile yatırılması gerekiyor. 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3'üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın yüzde 15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvilleri de teminat olarak kabul edilecek. Teminatın yatırıldığını gösterendekontun, Şartname'de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 07 Ekim 2008 Salı günü, saat 17.00'a kadar Satış Komisyonu'na teslim edilmesi gerekmekte.
İlgili satışa ilişkin Şartname, Satış Komisyonu tarafından, Fon'un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacak. Katılımcılar Satış Komisyonu onayını taşıyan Şartname'yi imzalayarak, ihaleye katılabilecekler. Şartname'yi satın almak isteyenlerin, Fon'un T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Gayrettepe Şubesi'nde bulunan 6279167 - 5005 numaralı ABD Doları hesabına 1.000 ABD Dolarını "Olay Medya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli" açıklaması ile yatırmaları ve dekontu "Satış Komisyonu"na elden teslim etmeleri gerekiyor.

Ayrıca katılımcılar, İhale Şartnamesi ekinde yer alan örneğe uygun hazırlanacak Gizlilik Taahhütnamesi'ni imzalayarak ve yine aynı hesaba 1.000 ABD dolarını, "Olay Medya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tanıtım Kitapçığı ve Tesis Ziyareti Bedeli" açıklaması ile yatırmaları ve dekontu Satış Komisyonu'na elden teslim etmelerişartıyla, Ticari ve İktisadi Bütünlük ile ilgili genel bilgileri içeren Tanıtım Kitapçığı'nı teslim alabilir ve tesis ziyaretinden yararlanabilirler. Tesis ziyareti, 03 Eylül 2008 - 03 Ekim 2008 tarihleri arasında açık tutulacak.