Yaşam

Öğretmenin kariyerine Anayasa onayı

Öğretmenlikte "kariyer basamaklarına" Anayasa Mahkemesi'nden onay geldi. Sistemin mesleği çekici kıldığına karar verildi.

18 Mart 2009 02:00

Anayasa Mahkemesi, 2004 yılında getirilen öğretmenlikte kariyer basamakları sisteminin Anayasaya ve “kariyer” esasına uygun olduğunu benimsiyerek, sistemin mesleği çekici kılmasının yanı sıra öğretmenleri hak kaybına uğratmadığına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi’nin 30 Haziran 2004 tarihli ve 5204 Sayılı Kanun ile ilgili kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. 30 Haziran 2004 günlü, 5204 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un bazı maddelerinin CHP tarafından iptali istemiyle açılan dava Anayasa Mahkemesi tarafından sonuçlandırıldı.

CHP, söz konusu isteminde öğretmenlikte kariyer basamakları sisteminin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istemişti. Anayasa Mahkemesi, “1739 sayılı Yasa’nın 43. maddesinin birinci fıkrasında özel bir ihtisas mesleği olduğu belirtilen öğretmenliğin kuralla kariyer basamaklarına ayrılması, yasa koyucunun takdir alanı içerisinde olduğu gibi, getirilen yükselme sisteminin kamu personel rejiminde aranan unsurlardan birisi olan ‘kariyer’ esasıyla da uyumlu bulunduğu açıktır.

Öte yandan, 5204 sayılı Yasa’nın gerekçesinde belirtilen hedeflerin yanında mesleği çekici kılmayı amaçlayan bu sistemde öğretmenler bir hak kaybına da uğramamaktadırlar” kararını oy çokluğu ile verdi.

Öğretmenlerin yükselmesini
sınırlamaya mahkemeden iptal


Mahkeme, toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde, başöğretmen oranını yüzde 10, uzman öğretmen oranı yüzde 20 olarak belirlenmesinin ise sınırlama nedeniyle bütün öğretmenlerin yükselmesine olanak vermeyeceği için iptal etti.

Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükseleceklerin gireceği sınava ilişkin olarak düzenlenen 1. maddenin 6. fıkrası ise söz konusu düzenlemenin yasalar ile belirlenmesi gerektiği gerekçesiyle iptaline karar verildi.

Mahkeme, iptal edilen fıkra ve ibarelerinin doğuracağı hukuksal boşluk nedeniyle iptal hükümlerinin, 18 Mart 2010 yılından itibaren yürürlüğe girmesine oybirliğiyle karar verdi.
ETİKETLER

eğitim