Yaşam

'Öğrenciler, Eskişehir'i özgürleştiriyor'

Anadolu Üniversitesi tarafından, Eskişehir’de yapılan ankete katılanların büyük çoğunluğu üniversite öğrencilerinin kente daha özgürlükçü bir hava kaz

28 Kasım 2008 02:00

Anadolu Üniversitesince, Eskişehir’de 3 bin 500 kişi arasında yapılan ankete katılanların büyük çoğunluğu üniversite öğrencilerinin kente daha hoşgörülü ve özgürlükçü bir hava kazandırdığını, çağdaş ve modern bölge olmasına katkı sağladığını bildirdi.

AÜ Rektörlüğünce 2007 yılında çalışmalarına başlanan ve geçen hafta tamamlanan "Anadolu Üniversitesinin Eskişehir’e Etkileri ve Şehrin Üniversiteyi Algılayışı" adlı araştırma kapsamında üniversitedeki 1500 akademisyen ve idari personel ile 2 bin öğrenci ve vatandaş arasında anket yapıldı.

Ankete katılanların yüzde 82’si üniversite öğrencisi ile komşu olmaktan rahatsız olmayacağını bildirdi. Katılımcıların yüzde 63’ü üniversite öğrencilerinin şehirde hayat pahalılığına neden olduğuna inandığını ifade ederken, yüzde 37’si bu görüşe katılmadı.

"Öğrencilerin şehrin sosyal yaşamına etkisi nedir?" sorusuna anketi yanıtlayanların yüzde 93’ü sosyal yaşamı zenginleştirdiklerini belirtti. Ankete katılanların yüzde 85’i üniversite öğrencilerinin kente daha hoşgörülü ve özgürlükçü bir hava kazandırdığını ifade ettiği araştırmada, yüzde 90’lık kesimi Eskişehir’in daha çağdaş ve modern bir kent olmasında üniversite öğrencilerinin önemli katkısı olduğunu, yüzde 91’i de Eskişehir’deki sanat ve kültür hayatının niteliğini artırdığı görüşünü savundu.

Katılımcıların yüzde 97’si AÜ’nün Eskişehir’de olmasından gurur duyduklarını, yüzde 90’ından fazlası üniversitenin kentin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynadığını, üniversitenin kentin kültür düzeyini artırdığını, sosyal hayatını renklendirdiğini ve kentin yaşam kalitesini yükselttiğini kaydetti.

'Öğrenciler kentte hayat pahalılığına neden oluyor'

Anketi yanıtlayanların yüzde 37’si ise üniversite öğrencilerinin "el ele tutuşma, sarmaş dolaş gezmek, uzun saç, makyaj ve açık giyinme" gibi tutum ve davranışlarının gençlere kötü örnek olduğunu ifade etti.

Üniversite öğrencileriyle komşu olmaktan rahatsızlık duyduğunu belirten katılımcıların yüzde 13’ü, bunun gerekçesini "gürültü, kız-erkek ilişkileri, gece hayatı ve alkol, genel ahlaka aykırı davranışlar, kılık-kıyafet ve saygısızlık" olarak sıraladı.

Katılımcıların yüzde 65’i üniversite ile şehir arasında kopukluk olmadığını belirtirken, yüzde 17’si bu görüşe katıldı, geri kalanı ise kararsız olduğunu bildirdi.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 90’ı AÜ’de düzenlenen konser, sinema, tiyatro, konferans, panel ve söyleşiye gitmediğini ifade ederken, yüzde 95’i de AÜ’deki müzeleri ziyaret etmediğini bildirdi. Katılımcıların yüzde 46’sı ise
AÜ’deki kültürel ve sanatsal etkinliklerden haberdar olamadığını kaydetti.

Katılımcıların yüzde 63’ü öğrencilerin şehirde hayat pahalılığına neden olduğunu savundu.