Gündem

Mülkiyeliler Birliği'ne göre darbe girişimi 'sözde...'

Mülkiyeliler Birliği, Ergenekon soruşturması sürecinde yaşanan bazı gelişmeleri eleştirirken, düşünce özgürlüğü ve demokratikleşmeyi savunanların hukuk dı&

12 Mart 2011 02:00

T24 - Mülkiyeliler Birliği, Ergenekon soruşturması sürecinde yaşanan bazı gelişmeleri eleştirirken, düşünce özgürlüğü ve demokratikleşmeyi savunanların hukuk dışı yöntemlerle susturulmaya çalışıldığını öne sürdü. 

Mülkiyeliler Birliği açıklamasında, Ergenekon soruşturmasının temelini oluşturan "darbe girişimleri" konusunda "sözde" ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

Mülkiyeliler birliği yönetiminden yapılan yazılı açıklama şöyle:

12 Martın 40 ıncı yılında düşünce özgürlüğünü, demokratikleşmeyi savunanlar hukuk dışı yöntemlerle susturulmaya çalışılıyor. Düşünce ve ifade özgürlüğü alanında birçok ülkede iki yüz yıl önce ulaşılan hedeflerin çok gerisindeyiz. Sadece birçok ülkenin değil ülkemizin 50 yıl önce yıl ulaşmış olduğu düzeyin de altındayız.

Amerika’daki McCartist dönem dahil, hiçbir demokratik ülkede, hiçbir zaman şu anda ülkemizdeki kadar yaygın ve geniş bir sindirme ve yıldırma politikası uygulanmamıştır.

“Ergenekon soruşturması” adı altında sözde darbe girişimcilerini yargılamak bahanesiyle yaklaşık 4 yıldır AKP İktidarı tarafından sürdürülen insan haklarına aykırı uygulamalar sonucunda birçok gazeteci, bilim adamı, aydın ile yüzlerce askerin gözaltı ve tutukluluk halleri, süresi belirsiz hücre cezalarına ve işkenceye dönüştürülmüştür.

AKP iktidarının çağdışı ve insan haklarına aykırı uygulamalarına karşı çıkan insanlar, yeni bir Ergenekon dalgasında sıranın kendilerine ne zaman geleceğini bekler olmuş, toplumun bütün kesimlerinde bu korku yaygınlaşmıştır.

Anayasa’nın koruması altında olması gereken , “adil yargılanma hakkı” , “düşünce ve kanaat özgürlüğü”, “düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü”, “bilim ve sanat özgürlüğü” ve “basın özgürlüğü” gibi hak ve özgürlükler ayaklar altındadır. Benzeri kaygı ve eleştirilere Avrupa Parlamentosunun son Türkiye raporunda da geniş biçimde yer verilmiştir. Bütün bu gelişmeler karşısında endişe ve kaygılarımız her geçen gün artıyor.

Türkiye, hukuk devleti olmaktan hızla uzaklaşıyor. AKP iktidarının toplumu yıldırma, sindirme ve korkutma amaçlı, insan haklarına, temel hukuk kurallarına aykırı ve çağdışı uygulamalarını kınıyoruz. Toplumumuzun tüm kesimlerini ülkemizdeki özgürlük, barış, demokrasi, hukukun üstünlüğüne saygı ve insan hakları mücadelesinde bilinçli, kararlı ve cesur olmaya çağırıyoruz."


ETİKETLER

haber