Gündem

MÜFETTİŞLER DOĞRUDAN DİNLEME YAPAMAYACAK ANKARA (A.A)

30 Eylül 2010 16:01

-MÜFETTİŞLER DOĞRUDAN DİNLEME YAPAMAYACAK ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''Teftiş Kurulu müfettişleri soruşturmalarında doğrudan dinleme yapamayacak, mahkemeden karar çıkması gerekecek'' dedi. Bir gazetecinin, HSYK kanun tasarısı ön taslağında Teftiş Kurulu müfettişlerine dinleme yetkisi verildiği yönünde hükümler yer aldığını anımsatması üzerine Ergin, bu değerlendirmelerin doğru olmadığını belirterek, kurula bağlı olarak çalışacak müfettişlerin adli soruşturma yapacaklarını, bu soruşturmaları yapanların da doğrudan dinleme kararı vermeyeceklerini söyledi. Ergin, şöyle konuştu: ''Teftiş Kurulu müfettişleri soruşturmalarında doğrudan dinleme yapamayacak, mahkemeden karar çıkması gerekecek. Mahkeme uygun görürse dinleme izni verecek. Anayasa Mahkemesinin iç tüzüğünde mahkeme atamış olduğu soruşturmacıya bu yetkileri veriyor. Yargıtay kanununun 46. maddesinde de kendi içinde yaptığı soruşturmada, soruşturmacıya adli soruşturma yaptığı için bu yetkiyi veriyor. Bakanlıkla yetkisi tamamen kopartılmış, kurula bağlı olarak çalışan müfettişler adli soruşturma yapacakları için kararı da mahkemeden alacakları için bizim açımızdan bir problem yok. Bir anormallik olmadığı kanısındayım. Süreç içerisinde de gelen değerlendirmeleri alacağımızı söylemiştik. Bütün bunları 10 gün sonra da değerlendireceğiz.''  Daha önce Teftiş Kurulu müfettişlerinin yönetmelik uyarınca dinleme yapmalarının doğru olmadığı yönünde bir karar verdiğinin anımsatılması üzerine de Ergin, ''Danıştayın vermiş olduğu yürütmeyi durdurma ve iptal kararı, 'bu yönetmelikle olmasın, yasal dayanağı olsun' şeklindeydi. Şimdi yasal dayanak sağlanıyor. Geçmişten gelen uygulamalara bakıldığında müfettişlerin bu yetkisinin bulunduğu kabul edilmişti ama Danıştayın son kararı doğrultusunda kanuna bu yazılmak suretiyle Danıştayın talebi de yerine getirilmiş oldu'' diye konuştu. Bakan Ergin, bugün bir gazetede Irak'ın kuzeyi ile Türkiye arasında tampon bölge kurulması yönünde haberlerin yer aldığının anımsatılması üzerine de kulaktan dolma, teyit edilmemiş bilgileri değerlendirmenin doğru olmayacağını söyledi. Ergin, ''Bu ülkede bir sorun var. Bu sorunu çözmek için devletin bütün birimleri iyi niyetli bir gayret içerisinde. Bu problemin küçültülmesi ve ortadan kaldırılması amaçlanmış durumda ve bunun için de elden gelen gayretler, şartların gerektirdiği mücadele her anlamda yürütülüyor, yürütülmeye devam edecek'' dedi.

ETİKETLER

haber