Yaşam

MİLLİ EĞİTİM ŞURASI TOPLANIYOR ANKARA (A.A)

30 Ekim 2010 13:43

-MİLLİ EĞİTİM ŞURASI TOPLANIYOR ANKARA (A.A) - 30.10.2010 - Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen 18. Milli Eğitim Şurası 1 Kasım Pazartesi günü toplanacak. Kızılcahamam'da düzenlenecek şuraya, eğitim çevrelerinden 800'e yakın kişinin katılması bekleniyor.    Gündemi ''Eğitimde 2023 Vizyonu'' olan şurada, öğretmen yetiştirilmesi, istihdamı ve mesleki gelişimi, eğitim ortamları, kurum kültürü ve okul liderliği, ilköğretim ve ortaöğretimin güçlendirilmesi, ortaöğretime erişimin sağlanması, spor, sanat, beceri ve değerler eğitimi ile psikolojik danışma, rehberlik ve yönlendirme konularında oluşturulan beş ayrı komisyon tarafından tartışılacak. Komisyonlarca hazırlanan raporlar genel kurula sunulacak ve karara bağlanacak. 18. Milli Eğitim Şurası ile ilgili çalışmalar, 5-9 Temmuz 2010 tarihleri arasında Ankara Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen ön komisyon çalışmalarıyla başladı. Hem illerde hem de oluşturulan eğitim bölgelerinde yürütülen çalışmalara üst düzey mülki amirler, il milli eğitim müdürleri, belediye başkanları, okul yöneticileri öğretmenler, eğitimle ilgili sendikalar katıldı. Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, Japonya, Finlandiya, Norveç ve İtalya'nın eğitim sistemleriyle ilgili bilgiler de şurada ele alınmak üzere derlendi. Söz konusu çalışmalar sonucunda düzenlenen raporlar, elektronik ortamda şura üyelerine gönderilecek hale getirildi. -ŞURALAR- İlki 1939 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel başkanlığında ''Cumhuriyet Maarifinin Plan ve Esasları'', ''Çeşitli Öğretim Derecelerindeki Müesseselere Ait talimatnamelerin incelenmesi'' ve ''Bütün Müfredat Programlarının İncelenmesi'' konu başlıklarının ele alındığı Şura, son olarak 2006 yılında sınav sistemi ve AB'ye giriş sürecinde Türk eğitim sistemi konularında düzenlendi. MEB'in ''en üst danışma kurulu'' niteliğindeki şuraya, eğitimle ilgili tüm kurumların yanı sıra, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da temsilciler katılıyor.    Şurada alınan kararlar tavsiye niteliği taşıyor. Şura 5 Kasım 2010 tarihinde sona erecek.