Gündem

Metal işçileri 29 Ocak'ta greve çıkıyor

Karar 41 işyerinde yaklaşık 15 bin metal işçisini ilgilendiriyor

14 Ocak 2015 19:20

DİSK Birleşik Metal-İş, 2014 dönemi MESS grup toplu iş sözleşmesinde (TİS) anlaşma sağlanamadığı için 29 Ocak'ta greve gitme kararı aldı.

Grev kararı 41 işyerinde yaklaşık 15 bin metal işçisini ilgilendiriyor.

Bianet'te yayınlanan habere göre, DİSK Genel Merkezi'nde yapılan basın toplantısında konuşan DİSK/Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, MESS'in diğer iki sendikaya imzalattırdığı sözleşmeyi kendilerine de dayattığını ancak bunu kabul etmediklerini belirtti.

Serdaroğlu şöyle konuştu: 

"Birleşik Metal-İş Sendikası'nın bu dönem en çok öne çıkardığı başlık, düşük ücretli işçilere iyileştirme yapılması idi. Çünkü işyerlerinde aynı işi yapan işçilerin ücretleri arasında hiçbir şeyle açıklanamayacak kadar büyük uçurum oluşmuş durumda.

Kısacası ücret zamları öncesinde ücretlerde bir iyileştirme yapılarak daha adil bir ücret dağılımı talep ettik. MESS ise imzaladığı sözleşmelerle ücretler arasındaki makası daraltmak yerine iyice açtı. Bununla da yetinmedi, 6 zammın 5'inde yüzdeli zam yöntemi kullanarak makasın daha da açılmasına neden oldu.

Düşük ücretliler miktar olarak daha az; yüksek ücretliler miktar olarak daha fazla zam aldıkları için ve düşük ücretliler toplam çalışanların yüzde 70'lerine yaklaştıkları için, ucuz işçilik sistemini iyice kökleştirdi. Bütün bunlara ek olarak toplu sözleşme sürecini 2 yıldan 3 yıla uzatarak, ucuz işçilik kalıcılaştırmaya çalışıldı.

Birleşik Metal-İş, emeğinin karşılığını alamadığı, dayatmaları kabul etmediği, ücret adaleti iyileştirme yapılmadığı, 3 yıllık sözleşme süresinin ücret zam yöntem ve miktarları ile birlikte ucuz işçiliği kalıcılaştırma sonucu doğurması nedeniyle greve gidiyor."

Birleşik Metal İş'in TİS teklifi ise şöyleydi:

Birinci altı ay için saat ücreti 5,58 TL’nin altında olanların ücretleri 5,58 TL’ye tamamlandıktan sonra, 8,97 TL’yi geçmemek üzere 40 kuruş iyileştirme yapılır. Bu tamamlama ve iyileştirme işleminden sonra tüm işçilere yüzde 5 artı 105 kuruş zam yapılır.

Teklifin parasal karşılığı ise şöyle: Aylık net ücreti 898 TL olan bir metal işçisinin alacağı toplam net zam – ikramiye hariç- 282 lira olacak. Net 1374 lira civarında ücreti olan bir metal işçisi ise net 305 lira ücret artışı elde edecek. Net 2 bin lira net ücret alan bir işçi yaklaşık 270 lira net ücret artışı alacak.

Var olan tüm sosyal ödemelerin yüzde 30 oranında artırıldıktan sonra asgari ücret gün sayısıyla toplu iş sözleşmesinde yer alması teklif ediliyor.

Haftalık çalışma sürelerinin 45 saatten 37,5 saate düşürülmesi, günlük asgari 30 dakikalık dinlenme molalarının çalışma süresinden sayılması ve yıllık izin sürelerinin uzatılması, vergi dilim artışı nedeniyle yıl içinde işçilerin uğradığı gelir kayıplarının işverenler tarafından karşılanması toplu sözleşme teklifinde yer alıyor.