Kültür-Sanat

Medya ‘geleceğin büyükleri’ni nasıl görüyor?

Mine Gencel Bek’in hazırladığı ‘Medya, Çocukluk ve Gençlik’ kitabı ‘kendisine söz hakkı verilmeyen çocukların medyada temsiline odaklanıyor

02 Ocak 2015 21:13

Türkiye’de Cumhuriyet’i korumak, ülkeyi ileriye götürmek, ahlakı korumak gibi farklı misyonlar atfedilen çocuklar ve gençler, “istikbalimizin teminatı” olan “geleceğin büyükleri” olarak görülmesinden yola çıkan Mine Gencel Bek’in derlediği “Medya, Çocukluk ve Gençlik” adlı kitap, yayın politikaları farklı olsa da medyada çocuk ve gençlere ilişkin var olan bu araçsalcı bakış açısını eleştirerek, hakları yerine görev ve sorumluluklarıyla tanımlanan çocukların medyadaki temsilini inceliyor.

Kitapta, ya korunan ya da suçlu diye damgalanarak korunulan, hem eşitsizlik hem de kimliğinin tanınmaması nedeniyle dışlanan, kendisine söz hakkı verilmeyen çocukların medyada temsiline ve çocukların kendilerinin anlamlandırmasına odaklanılıyor.

Ankara Üniversitesi Yayınevi’nden çıkan “Medya, Çocukluk ve Gençlik”in içeriği şöyle:

Giriş: Medya, Çocukluk ve Gençlik  - Mine Gencel Bek

I. “Korunan”, Kendisinden “Korunulan” Çocuklar, Gençler ve Medya

1.     Tarihsel Süreçte Popüler Çocuk Dergilerinde Çocukluğun Kuruluşu - Nurullah Tekin

2.     Suça Karışmanın Temsilinde Yıpratılan Çocukluk - Cihan Serdaroğlu

3.     Toplumsal Gösterilerde Çocuk ve Basın - Özge Ekmen Maden

 

II. Yeni Medya, Sınıfsal Eşitsizlik ve Ekonomik Haklar: Çocuklar ve Gençler Konuşuyor!

4.     İşçi Çocukların Medya Kullanımları: Ankara-Şaşmaz Oto Sanayi Örneği - Mehmet Türkcan

5.     Eşitsizlik ve Kimlik Ekseninde Gençler ve Yeni Medya - Mine Gencel Bek ve Esin Aygün

 

III.          Haberlerde Katılım ve Gelişme Hakkı Yerine Dışlama mı?

6.     Basında Otizm ve Otizmli Çocukların Temsili - Esin Aygün

7.     Çocukların Eğitim Hakkının Medyada Temsili: 4+4+4 Yasasının Basındaki Temsili - Sevtap Demir