Politika

Meclis, her derde çare olmaya çalışıyor ÇANAKKALE (A.A)

26 Eylül 2011 14:58

-Meclis, her derde çare olmaya çalışıyor ÇANAKKALE (A.A) - 26.09.2011 - TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşların derdine çare olmaya çalışıyor. TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mehmet Daniş, komisyonun, denetimleri sonucu yerinde olmayan, hukuka aykırı idari işlemler hakkında ilgili idareleri uyardığını, aldığı kararların uygulanmasını takip ettiğini ve kamu yararı gerektiren yasal düzenleme talepleri hakkında ilgili ihtisas komisyonları ve bakanlıkları bilgilendirdiğini söyledi. Daniş, komisyona hemen hemen her türlü konuda şikayet geldiğini belirterek, ''İş ve kadro, yardım talebi, alt yapı sorunları, emeklilik ve sosyal güvenlikle ilgili sorunlar, sağlık hizmetlerinin yetersizliğine ilişkin şikayetler, iletişim şirketlerinden şikayetler ve tüketici mağduriyetine önlem alınması, kamu kurumlarının dilekçelerine cevap vermediğine ilişkin şikayetler, adalet hizmetlerinin gecikmelere ilişkin şikayetler, vatandaşlık taleplerine, tapu sorunlarına, askerlik mesleğinden ilişiği kesilenlerin şikayetleri ile haklarının iadesine ilişkin talepler komisyonda değerlendiriliyor'' dedi. -KOmisyona ait istatistiki bilgiler- Mehmet Daniş, 19 Eylül tarihi itibariyle; 24. dönem 1. yasama yılında gelen dilekçe sayısının 473, 23. dönemden devir olan dilekçe sayısının 359, 24. dönemde karar alınan dilekçe sayısının 446, bu dönemde mevzuata uygun olmadığından işlemden kaldırılan dilekçe sayısının ise 5 olduğunu bildirdi. Bu dönemde 113 kadın ve 355 erkeğin başvurduğunu belirten Daniş, sivil toplum örgütleri ve özel kuruluşlardan gelen dilekçe sayısının ise 5 olduğunu kaydetti. -Yabancıların başvurusu- Mehmet Daniş, her vatandaş ile mütekabiliyet gözetilmek şartıyla yabancıların komisyona başvurabileceğini belirterek, ''Komisyon, bu hakkın gereklerinin layıkıyla yerine getirilmesi, idarenin işleyişinde şeffaflığın, hesap verilebilirliğin sağlanmasında, hak ve hürriyetlerin güvence altına alınmasında yaşamsal önemdedir'' dedi. Talep ve şikayetler üzerine vatandaşların hak ve hürriyetini kollamaya yönelik çalışmalar sürdüren ve başvurular üzerine özellikle kamu otoritelerini TBMM adına denetleyen komisyonun bu dönemde çalışmalarını etkin bir şekilde sürdüreceğini dile getiren Daniş, şöyle konuştu: ''Ülkemizde kuralların kendisinden çok, doğru uygulanmasında sorunlar yaşandığı düşünülürse, yaptığı denetimlerle yasaların doğru uygulanmasını hedefleyen komisyonumuzun çalışmalarının önemi ortadadır. Komisyonumuz vatandaşlarımızın talep ve şikayetleri, güçlü bir şekilde kamu idareleri nezdinde takipçisi olmaya devam edecektir. Yine, toplumsallık boyutu ağır basan, güncelliği olan şikayet konuları komisyonumuz gündemine alınarak, oluşturulacak alt komisyonlar marifetiyle, ayrıntılı inceleme ve değerlendirmeler yapılacak, komisyonumuzca ulaşılan kanaat, ilgili bakanlıklarla paylaşılacaktır. Komisyonumuz geçen yasama döneminde inceleme konusu yaptığı konuların ve aldığı karaların uygulamasını takip edecektir.''

ETİKETLER

haber