Gündem

MEB, 100 uzman yardımcısı alacak

Adaylar başvurularını Bakanlığın internet adresinden 5-9 Kasım tarihleri arasında yapabilecek. Bakanlığın alacağı uzman yardımcıları 9. dereceden göreve başlayacak

06 Ekim 2012 21:09

Bakanlık, bu yıl alacağı uzman yardımcılığı için başvuru esaslarını düzenleyen yarışma sınav kılavuzunu internet adresinde yayımladı. Başvurular, Bakanlığın internet sitesinden 5-9 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek.

 

Sınav, sözlü olarak, 3-21 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacak

 

Sözlü sınava katılabilmek için adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin birinci fıkrasının A bendinde yer alan genel şartları taşımaları, sözlü sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları, 9-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan KPSS'den belirtilen puanları almış olmaları ve devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı olmaması şartı aranacak.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 13 Kasım'da Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak.

 

Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak

 

Adaylar sözlü sınavda, alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık, genel yetenek ve genel kültür, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık gibi konularda değerlendirilecek.

Sözlü sınavı takiben adayın KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınacak, puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak. Asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenecek.

Adaylar, sınavla ilgili bilgilere Bakanlığın "www.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.