Ekonomi

MASAK'A ŞÜPHELİ İŞLEM YAĞDI ANKARA (A.A)

16 Nisan 2011 14:30

-MASAK'A ŞÜPHELİ İŞLEM YAĞDI ANKARA (A.A) - 16.04.2011 - Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) geçen yıl 19 bin 804 işlem tipi için şüpheli işlem bildiriminde bulunuldu. Tefecilik ve dolandırıcılık da MASAK'a en fazla iletilen olaylar arasında yer aldı. MASAK 2010 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, Kurula geçen yıl 10 bin 251 şüpheli işlem, 107 Savcılık ve Mahkeme talebi, 433 de diğer olaylara ilişkin bildirim geldi. 10 bin 251 şüpheli işlem bildiriminde 19 bin 804 işlem tipine yönelik uygunsuzluk iletilirken, şüpheli işlemlerin 9 bin 968'i bankalar, 148'i sigorta ve emeklilik şirketleri, 70'i finansman, faktoring, finansal kiralama ve yatırım şirketleri, 28'i aracı kurumlar, 25'i PTT Genel Müdürlüğü, 11'i döviz büroları, 1'i de noterler tarafından Kurula gönderildi. Bu arada 2005 yılında 352, 2006 yılında 1.140, 2007 yılında 2.946, 2008 yılında 4.924, 2009 yılında da 9.823 olan şüpheli işlem sayısında geçen yıl 10 bin sınırı da aşılmış oldu. -EN FAZLA ŞÜPHE NAKİT İŞLEMLERDE- Şüpheli işlem tiplerine göre de en fazla şüphe çekici olay nakit işlemlerde yaşandı. Kuruma iletilen her 100 şüpheli işlemden 23'ünü şüpheli nakit işlemleri oluştururken, bunu 20 olayla mali profile uymayan işlemler, 15 olayla müşteri beyan ve belgelerinde tutarsızlık, 14 olayla da makul açıklaması olmayan işlemlerde bulunma izledi. Bu şekilde geçen yıl Kurula 4.532 adet şüpheli nakit işlemi, 3.857 adet mali profil ile uyumsuz işlem, 2.902 adet müşterinin beyanlarında ve belgelerinde tutarsızlık, 2.822 adet makul açıklaması olmayan işlemde bulunma, 1.515 adet şüpheli kredi işlemi, 1.331 adet riskli kişilerle mali ilişki kurulması, 908 adet yurt içine veya dışına yönelik şüpheli elektronik transfer, 561 adet yüksek tutarlı işlemlerin parçalanması olayı geldi.  Şüpheli işlem tiplerinin 279'unu başka kişiler üzerinden işlem yapılması, 211'ini şüpheli sigorta işlemleri, 186'sını terör ve terörün finansmanı şüphesi, 126'sını basında çıkan olumsuz haberler, 107'sini de diğer olaylar meydana getirdi. Terörün finansmanı şüphesiyle 2009 yılında 49 işlem için bildirim yapılırken, bu sayının geçen yıl 186'ya yükselmesi dikkati çekti. -TEFECİLİK VE MANİPÜLASYON DA BİLDİRİME KONU OLDU- Geçen yıl savcılık ve mahkemeler tarafından yapılan değerlendirme ve inceleme taleplerinin sayısı da 107 olarak belirlendi. Böylece 2005 yılından sonra savcılık ve mahkemelerin MASAK'a bildirdiği olay sayısı ilk kez geçen yıl 100'ü aştı. Diğer bildirimlerin sayısı da 433'ü bulurken, bunların 331'inin gerçek kişi, özel hukuk tüzel kişilikleri, 91'inin kamu kurumları, 8'inin de yurt dışı kaynaklı olması dikkati çekti. 2010 yılında MASAK'a gelen adli talepler ile diğer bildirimlerin olay tiplerine göre dağılımında ilk sıraları vergi kaçırma, tefecilik, gümrük mevzuatına aykırılık, karapara aklama, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti aldı. 540 bildirimin 127'sini vergi kaçırma, 82'sini tefecilik, 54'ünü gümrük mevzuatına aykırılıklar, 47'sini karapara aklama, 45'ini dolandırıcılık, 22'sini uyuşturucu madde kaçakçılığı, 20'sini kaynağı belli olmayan kazançlar, 157'sini de ihaleye fesat karıştırma olayları oluşturdu. Adli talep ve diğer bildirimlerin konulara göre dağılımı da şu şekilde gerçekleşti: Sigorta işlemlerinde usulsüzlük (10), terör (10), yolsuzluk (10), kamu görevlisini şikayet (9), görevi kötüye kullanma (6), gümrük kapısında yakalanan nakit para (6), manipülasyon (6), akaryakıt kaçakçılığı (4), hırsızlık (4), devlet aleyhine örgüt kurma (3), fatura ödeme merkezi (3), insan ticareti (3), kumar oynatmak (3), örgüt kurmak (2), sahtecilik (2), tehdit (2), zimmet (1), diğerleri (44)