Gündem

Ali Ağaoğlu'nun projesine ruhsat veren Milas Belediye Başkanı: ÇED raporu iptal edilirse ruhsatı iptal ederiz

30 Mart 2022 16:12

İş insanları Ali Ağaoğlu ve Besim Tibuk’un Mandalya Körfezi’nde yapmayı planladığı 30 bin kişilik dev konut projesine inşaat izni veren CHP’li Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "ÇED olumlu raporu iptal edilirse biz de verdiğimiz inşaat ruhsatını iptal ederiz" dedi.

Ali Ağaoğlu ve Besim Tibuk ortaklığındaki şirketin Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde yapmayı planladıkları 30 bin kişilik 'turizm ve tatil köyü' projesine tepkiler sürerken 1. etap iznini veren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat basın açıklaması yaptı.

Gazete Duvar’dan Selçuk Arslan’ın haberine göre, Başkan Tokat, "ÇED olumlu kararının mahkemece iptal edilmesi halinde yeni bir hukuki durum oluşacağından biz de derhal yapı ruhsatını iptal edeceğiz" dedi.

Büyükşehir belediyesi onayladı

Milas Belediyesi önünde yapılan basın açıklamasına CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya, CHP Bodrum ilçe Başkanı Halli Karahan, İYİ Parti Milas İlçe Başkanı Kasım Özkan, Belediye Başkan yardımcıları Halil Mutlu ve Mehmet Ateş ile meclis üyeleri de katıldı.

Tokat açıklamasında söz konusu inşaat ruhsatı verilen taşınmazın bulunduğu bölgenin Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 1994 tarihinde onaylanan Didim-Güllük-Akbük Çevre Düzeni Planı değişikliği ile planlama kapsamına alındığını söyledi. İskân Bakanlığı’nın planları doğrultusunda sürecin geliştiğini belirten Tokat, imar planlarının ise Muğla Büyükşehir tarafından onaylandığını ifade etti. Tokat, "İskân Bakanlığı’nın planına göre Milas Belediye Meclisi 1994 yılında 1/5000’lik nazım imar planı ve 1997 yılında 1/1000 ölçekli uygulama imar planını onaylamıştır. Proje alanının bulunduğu bölgede Çevre Düzeni Planı, ilgili Bakanlıkça ve Muğla Nazım İmar Planı ise Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmış olup, bu bölgenin planları bu planlarda da görülmektedir" ifadelerini kullandı.

“Firmanın evraklarını inceledik, aykırı bir durum söz konusu değil”

Tokat, planlama bölgesindeki "sulak alan mutlak koruma alanı" içerisindeki bir bölgenin doğal sit alanı olarak, aynı zamanda bir başka kısmının da arkeolojik sit alanı olarak belirlenmesi sebebi ile koruma amaçlı planları 2019 yılında imzaladıklarını söyledi. Başkan Tokat, Milas Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatının projenin yalnızca 1. etabında yer alan tek parseli kapsamadığını söyledi. Firmanın evraklarını incelediklerini, aykırı bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Tokat, “1994 yılından beri süre gelen bir süreç vardır. Bu sürecin sonunda tüm aşamalar geçilmiş, iş yapı ruhsatı talebi ile önümüze gelmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 22/2. Maddesi, ‘Belediyeler veya valiliklerce ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir’ hükmünü getirmiştir. Buradaki hüküm kesinlik arz etmektedir. İdareye bir takdir yetkisi bırakmamaktadır. Yani yapılan ruhsat başvurusunda herhangi eksik ve hata yok ise idare bu ruhsatı düzenlemek zorundadır" diye konuştu.

“ÇED Olumlu kararının iptal edilmesini istedik”

"ÇED olumlu" kararının mahkeme tarafından iptali durumunda projenin yapı ruhsatını iptal edeceklerini belirten Tokat, “Söz konusu ‘ÇED olumlu’ kararının iptali için TMMOB’nin açmış olduğu iptal davasına, TMMOB yanında müdahil olunması talimatını Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne bizzat ben verdim. Hatta bu davada TMMOB ile beraber hareket edilmesinde ayrıca bir yarar gördüm. Yani özellikle TMMOB ile yürümek istedim. Söz konusu dava Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin 2021/762 Esas numarası ile görülen davadır. Mahkeme 2 Şubat 2022 tarihli ara kararı ile oy birliği ile davacı TMMOB yanında müdahilliğimize karar vermiştir. Söz konusu ÇED olumlu kararının mahkemece iptal edilmesi halinde yeni bir hukuki durum oluşacağından biz de derhal yapı ruhsatını iptal edeceğiz” dedi.

TIKLAYIN - Bodrum Belediye Başkanı Aras: Ali Ağaoğlu’nun projesi, doğal su kaynaklarının yönünü değiştirdi

TIKLAYIN - Ali Ağaoğlu’nun gözü Mandalya Körfezi kıyısında: 30 bin kişilik dev konut projesi için ÇED raporuna bakanlıktan onay çıktı