Ekonomi

MALİYE BAKANINDAN YIL SONU TALİMATLARI ANKARA (A.A)

07 Aralık 2010 13:21

-MALİYE BAKANINDAN YIL SONU TALİMATLARI ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçeyle ilgili yıl sonu işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi için 24 Aralık 2010 tarihinden sonra hiçbir ödeme emrinin işleme konulmayacağını bildirdi. Bakan Şimşek imzasıyla yayımlanan ''2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesinde, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin bütçe giderlerinin zamanında gerçekleştirilmesi ve yıl sonu işlemlerine dönük usul ve esaslar düzenlendi. Genelgeye göre: ''-İdareler, ödeme emri belgesine bağlanarak muhasebe yetkililerine ulaştırılan personel giderleri (ek ders ve sınav ücreti, fiili hizmet zammı, ek ödeme, ikramiye, kıdem tazminatı dahil) ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri, zamanında ödenecek. Muhasebe yetkilileri, yaptıkları bu ödemeler sonucu ortaya çıkacak ilave ödenek taleplerini en kısa zamanda ve en seri vasıtayla (faks vs.) ilgili mali hizmetler birimlerine bildirecek. Bu kalemlerin hiçbirinden 2011 yılına borç bırakılmayacak. -ÖDEME EMİRLERİNDE SON TARİH 24 ARALIK- -Bütçelerin tüm ekonomik kodlarından yapılmış olan giderlere ilişkin ödeme emri belgeleri, herhangi bir gecikmeye meydan verilmeksizin kurumların harcama birimleri tarafından en geç 24 Aralık 2010 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili muhasebe birimlerine ulaştırılacak. Bu tarihten sonra hiçbir ödeme emri belgesi (verilmiş avanslar ile açılmış kredilerin mahsubuna ilişkin işlemler hariç) işleme konulmayacak. -17 Aralık 2010 tarihinden itibaren kredi izin talepleri değerlendirmeye alınmayacak. Bu itibarla, yılın son günlerine ödeme emri belgesi bırakılmamasına azami gayret gösterilecek. Diğer taraftan, ödenek gönderme belgesine bağlanan ve 24 Aralık 2010 Cuma günü mesai bitimine kadar harcanmayacağı kesinleşen ödeneklere ilişkin tenkis işlemleri, harcama birimleri ve mali hizmetler birimlerince en geç 27 Aralık 2010 Pazartesi günü mesai bitimine kadar sonuçlandırılacak. -Muhasebe birimleri personeli ile idarelerin mali hizmetler birimi personeli, gerçekleştirme görevlileri ve maaş mutemetleri söz konusu iş ve işlemlerin tamamlanması amacıyla 25 ve 26 Aralık 2010 tarihlerinde de görev yerlerinde bulunacak. Bu konuda gerekli tedbirler yetkililer tarafından alınacak.'' -SAĞLIK HARCAMALARI- Bütçe Uygulama Genelgesinde, kamu idarelerinde çalışanlardan 15 Ocak 2010 tarihi itibarıyla genel sağlık sigortası kapsamına devredilenler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık hizmetlerine ilişkin faturalandırılan tedavi giderlerinin söz konusu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılandığı da hatırlatılarak, bunlara ilişkin ödenek ihtiyacının genel bütçeli idarelerde Maliye Bakanlığınca aktarılan ödeneklerle, özel bütçeli idarelerde ise bütçe imkanlarıyla karşılandığı vurgulandı. Ancak, bütçe uygulamalarının izlenmesi ve hak sahiplerinin Bakanlığa ulaşan muhtelif talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi neticesinde, bazı idarelerin kullanılabilir ödeneği bulunmasına ya da tenkis-ödenek gönderme suretiyle ödenek temin edilebilir olmasına karşın faturaların ödenek yetersizliği gerekçesiyle ödenmediği ve bazı aksaklıklar yaşandığı kaydedildi. Genelgede, bu çerçevede, ödeneklerin merkez dışı birimlere ihtiyaçlar çerçevesinde gönderilmesi, gönderilen ödeneklerin kullanımının takip edilerek kullanılmayan/kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerin tenkis edilerek ödenek ihtiyacı bulunan merkez dışı birimlere aktarılması, aktarılan ödeneklerin yeterli olmaması halinde de Maliye Bakanlığından ivedilikle ödenek talebinde bulunulması istendi. Bu şekilde,sağlık giderlerine ilişkin ödemelerin yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi ve 2011 yılına kesinlikle borç bırakılmaması talimatı verildi. -DİĞER ÖDENEK İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI- Bütçe Uygulama Genelgesinde, idarelerin diğer giderlere ilişkin olarak da, yeni yıla borç bırakılmaması hususunda gerekli tedbirleri almaları gerektiği vurgulandı. Bu nedenle, yılın son günlerinde muhasebe birimlerinde oluşacak iş yükü de dikkate alınarak ödeme emri belgelerinin herhangi bir gecikmeye meydan verilmeksizin idarelerin harcama birimleri tarafından muhasebe birimlerine iletileceği belirtildi. Ortaya çıkabilecek ödenek ihtiyaçlarının da, öncelikle idare bütçelerinin tasarrufu mümkün olan tertiplerinden aktarma suretiyle karşılanacağı, özel bütçeli idarelerde gelir fazlası ve likit karşılığı ödenek kaydı işlemlerinin, öncelikle zorunlu giderlere ilişkin tertiplerin ödenek ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleştirileceği ve yedek ödeneğe ihtiyaç duyulmayacak şekilde ödenek ve harcama planlaması yapılacağı ifade edildi.

ETİKETLER

haber