Ekonomi

Maliye açığı gizledi mi?

Ülke bütçesinin Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı gibi 4 milyar YTL fazla değil, 7 milyar YTL açık verdiği öne sürüldü.

05 Ekim 2008 03:00

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İstikrar Enstitüsü’nün "Mali İzleme Raporu -2008 Yılı Ağustos Ayı Bütçe Sonuçları" raporunda, bir süre önce açıklanan bütçe rakamlarını tartışılır kılabilecek iki önemli gelişme yaşandığına dikkat çekildi.

Bunlardan birincisinin, İşsizlik Sigortası Fonu ve Özelleştirme Fonu gelirlerinden bütçeye aktarılan kaynağın bütçeye gelir yazılması olduğu ifade edilen raporda, gelişmelerin ikincisinin ise Konut Edindirme Yardımları(KEY) ile ilgili olduğu kaydedildi.

KEY açığı azalttı

KEY ile ilgili olarak hak sahiplerine Hazine’den Ziraat Bankası aracılığı ile yaklaşık 2.8 milyar YTL civarında ödeme yapıldığı hatırlatılan raporda, ödemelerin ödeneksiz olarak yapıldığı, böylece bütçe açığının bu miktar kadar az hesaplandığı öne sürüldü. Raporda, "Her iki uygulama da, öncelikle muhasebe mantığı ve dönemsellik ilkesi açısından yanıltıcı olduğunu düşündüğümüz işlemlerdir. Bunun sonucunda da ağustos sonu itibarı ile bütçenin ilan edildiği gibi 4 milyar YTL fazla değil, en az 7 milyar YTL civarında açıkla kapandığını tahmin etmekteyiz" denildi.

Kurallı mali politika

TEPAV raporunda, orta vadeli mali planda sözü edilen kurallı maliye politikasına ilişkin bir değerlendirmeye de yer verildi. Kurallı maliye politikası uygulamalarında ’hangi göstergenin mali kural olarak seçileceği’ ve "bu göstergeye uyulup uyulmadığının kurumsal olarak kimin tarafından denetleneceği" sorularının önemli olduğu bildirilen raporda, şu görüşlere yer verildi: "Ülkemiz açısından hangi kuralın daha uygun olacağına gelince, bu konuda yasal olarak hangi kural getirilirse getirilsin harcama yapmayı ve bütçe dengesini bozmayı aklına koyan bir hükümetin bu kuralları delmesinin önünde hiçbir engel tanımayacağının ilk akılda tutulması gereken husus olduğuna dikkat çekilmelidir. Bu durum ülkemizde IMF gözetiminde dahi hükümetlerin kuralları delmeye çalışan girişimleri ile belirginleşmiş bir eğilimdir. Kurallı maliye politikasının ile ilgili denetimin tek mercinin parlamento olması gerektiğini düşünmekteyiz."

ETİKETLER

haber