Ekonomi

Mahfi Eğilmez: Borç yükü tavan yaptı

"Geçmişte borç yükü sorunları Latin Amerika borçları gibi bölgesel sorunlar olarak karşımıza çıkıyordu"

13 Ekim 2017 18:21

*Mahfi Eğilmez

Küresel kriz küresel bir borç artışı yarattı. Bütün dünyada borçlarda artış oldu. 

Aşağıda gelişmiş ülkelerden seçilmiş olanlar ve gelişmekte olan ülkelerden seçilmiş olanlarda 2006 ile 2016 arasında ortaya çıkan borç yükü (borç stoku / GSYH, %) artışını gösteren iki tablo sunuyorum (her iki tablo için de kaynak: IMF, Fiscal Monitor, October, 2017.)

Tablo 1

 
ABD
Japonya
İngiltere
Fransa
İtalya
Kanada
G. Kore
Kamu Kesimi 2006
64
184
41
64
103
70
29
Kamu Kesimi 2016
107
239
89
96
133
92
38
Hane halkları 2006
96
59
90
44
36
74
70
Hane halkları 2016
79
57
88
57
42
101
93
Reel Kesim 2006
65
100
79
56
67
76
83
Reel Kesim 2016
72
92
73
72
71
102
100
Toplam 2006
225
343
210
164
205
221
183
Toplam 2016
259
388
250
226
246
295
232
Toplamda Artış
15,1
13,1
19,0
37,8
20,0
33,5
26,8
 
Tablo 1  
   

 

Kamu Kesimi 2006
25
66
77
45
31
36
10
 
Kamu Kesimi 2016
44
78
70
28
52
28
16
Hane halkları 2006
11
14
10
9
39
11
8
Hane halkları 2016
44
23
10
18
35
17
16
Reel Kesim 2006
105
39
38
27
33
14
32
Reel Kesim 2016
165
44
45
67
37
23
52
Toplam 2006
142
118
125
81
104
61
49
Toplam 2016
254
145
125
113
124
68
84
Toplamda Artış
78,9
22,9
0,0
39,5
19,2
11,5
71,4
 
Tablo 2  


Tabloya göre küresel krizin borç yükünü en fazla artırdığı ekonomi Fransa olmuş. Onu Kanada ve Güney Kore izlemiş. Bu tabloya alınan 7 gelişmiş ülkede toplam borç yükünün yüzde 226 ile 388 arasında değiştiğine dikkat çekmekte yarar var. Borç yükü rekoru yüzde 388 ile Japonya’da bulunuyor. Yani Japonya’da toplam borç yükü GSYH’nin yüzde 388’ine denk geliyor. Güney Kore dışındaki gelişmiş ekonomilerde asıl artış kamu kesimi borç yükünde olmuş. Kanada’da reel kesimin de borç yükü önemli artış sergilemiş.   .

Tabloya göre Hindistan’da kamu kesimi borç yükü azalırken reel kesimin borç yükü artmış buna karşılık borç yükü toplamda değişmemiş. Toplamda artış rekoru yüzde 78,9 ile Çin’e ait bulunuyor. Çin’de hem kamu kesiminin hem hane halklarının hem de reel kesimin borç yükü ciddi artış sergilemiş. Çin’i yüzde 71,4 ile Rusya izliyor. Rusya’da da Çin’de olduğu gibi bütün alt kategorilerde artış var. Borç yükü artışında üçüncü sırada yüzde 39,5’luk artış oranıyla Türkiye yer alıyor. Türkiye’de kamu kesimi borç yükü düşerken hane halklarının ve reel kesimin borç yükü artmış görünüyor. Özellikle reel kesim borç yükü artışı önemli oranda olmuş.

Asıl büyük sorun gelişmiş ekonomilerde olmakla birlikte gelişme yolundaki ekonomilerde de borç yükü küresel krizle birlikte çok ciddi bir sorun haline gelmiş görünüyor. Dünya, küreselleşmeyle birlikte ekonomik ve finansal özgürlüğün sınırlarını aşırı biçimde zorlayarak hızlı büyüdü. Küresel kriz boyunca da para basarak büyümeye daha düşük düzeyde de olsa devam etti. Sonuçta karşımızda devasa bir borç yükü oluştu. Geçmişte borç yükü sorunları Latin Amerika borçları gibi bölgesel sorunlar olarak karşımıza çıkıyordu. Oysa şimdi neredeyse bütün dünya borçlu bulunuyor. Önümüzdeki dönem küresel sistemin çevreye zarar vermeden çözmesi gereken en önemli sorunların başında bu büyük borç yükü geliyor.  

______________________________________________________________Bu yazı Mahfi Eğilmez'in kişisel web sitesi http://www.mahfiegilmez.com'dan alınmıştır