Ekonomi

Küresel ısınmaya Türkiye'den en çok katkı yapan sektör, yüzde 71 ile enerji

06 Haziran 2020 14:13

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), küresel ısınmaya neden olan sera gazı emisyonlarına ilişkin Türkiye'nin güncel verilerini açıkladı. 2018 yılında toplam sera gazı emisyonu 520,9 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı. 2008 yılında bu sayı 387,6 milyon tondu.
2018 yılı emisyonlarında ise karbondioksit eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 71,6 ile enerji kaynaklı emisyonlar aldı ve bunu sırasıyla yüzde 12,5 ile tarımsal faaliyetler, yüzde 12,5 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 3,4 ile atık takip etti.

Türkiye'de 2018 yılı için kişi başı karbondioksit eşdeğer emisyonu 6,4 ton/kişi, sera gazı emisyonu yoğunluğu ise 0,14 kg karbondioksit eşdeğeri/GSYH (TL) olarak belirlendi.

Sera gaz nedir?
Sera gazı tanım olarak, atmosferde kızıl ötesi ışınları absorbe ederek atmosferin ısınmasına neden olan gazlara veya bileşiklere verilen addır. Başlıca sera gazları, başta Karbon dioksit (CO2) olmak üzere, Metan (CH4), Nitröz Oksit (N2O), Hidroflorür karbonlar (HFCs), Perfloro karbonlar (PFCs), Sülfürhekza florid (SF6) gibi gazlardır.
Bu gazlara sera gazı denilmesinin nedeni yaratmış oldukları sera etkisinden kaynaklanmaktadır.

Sera etkisi nedir?
Atmosferi oluşturan karbondioksit ve benzeri diğer gazlar seranın cam tavanına benzer. Atmosferden yansıyan güneş ışınları gün boyunca yeryüzünü ısıtırken gece bu ısıyı yeniden atmosfere bırakarak soğur. Bununla birlikte atmosferde bulunan sera gazları ısının bir bölümünü tutarak dünyanın ortalama 15 derece sıcaklıkta kalmasını sağlar.
Kaynak: Ekolojist.Net