Gündem

KOŞANER: TSK ASİMETRİK PSİKOLOJİK HAREKAT İLE KARŞI KARŞIYA ANKARA (A.A)

28 Ağustos 2010 02:37

-KOŞANER: TSK ASİMETRİK PSİKOLOJİK HAREKAT İLE KARŞI KARŞIYA ANKARA (A.A) - 27.08.2010 - Genelkurmay Başkanlığı görevini devralan Orgeneral Işık Koşaner, ''Onur, şeref, haysiyet, vatan, millet ve bayrak sevgisi gibi duygularla yoğrulmuş insanlara karşı, bu duyguların değerini düşünmeyen kişi ve çevrelerin hukuk dışı ve maksatlı söz, yazı ve davranışları Türk Silahlı Kuvvetlerini ziyadesiyle üzüntüye sevk etmektedir'' dedi. Orgeneral Koşaner, Genelkurmay Karargahı'ndaki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, son yıllarda TSK'nın açık ve planlı bir asimetrik psikolojik harekat ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Bu faaliyetlerin asıl hedefinin, TSK üzerinden devleti yıpratmak olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Orgeneral Koşaner, ''Türk Silahlı Kuvvetleri ve bazı personeline yöneltilen, birçoğu doğruluğu henüz ispatlanamamış ve yargı sürecinde olan iddialar, belli merkezlerce kamuoyuna birer gerçekmiş gibi sunulmakta ve bunda da başarılı olunduğu görülmektedir'' diye konuştu. TSK'nin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuka saygılı olmaya devam edeceğini belirten Orgeneral Koşaner, şu açıklamalarda bulundu: ''Adli yargının, askeri adli makamlarla işbirliği içerisinde olma uygulaması geliştirildiği takdirde, daha adil ve kamu vicdanını tatmin eden sonuçlara ulaşılacağından şüphe yoktur. Hukuka saygılı olması gereken kurum sadece Türk Silahlı Kuvvetleri değildir. Herkesin, her kurum ve kuruluşun ve bilhassa yargı erkini kullananların da kendilerini bağlayan hukuk kurallarına itina ile uymasını beklemek ve istemek hakkımızdır.'' TSK personelinin arasında da suç işleyen ve hatalı davranışlarda bulunanların olabileceğini dile getiren Orgeneral Koşaner, ''Türk Silahlı Kuvvetlerini veya personelini suçlamak için elinde bilgi ve belge olduğunu iddia edenler, eğer samimi iseler, bunları basına verip sansasyon yaratmak yerine, yetkili ve ilgili makamlara vermelidirler'' dedi. Genelkurmay Başkanının görevi gereği, her konuda bilgi sahibi olmaya, her kesimden bilgi almaya ve TSK'yı temsilen devlet ve hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmelere doğru bilgilerle gitmeye ihtiyacı olduğunu anlatan Orgeneral Koşaner, ''Bu faaliyetler bir siyaset üretme değil, siyaset üreten makamlara doğru görüş verebilme ihtiyacıdır'' diye konuştu. ''Türk Silahlı Kuvvetlerinde Mehmetçiğin yerini alabilecek hiçbir alternatif yoktur'' diyen Koşaner, ''Vatan hizmeti herkes için hak ve ödev olduğuna göre hiç kimseye, hiçbir meslek grubuna ayrıcalık tanınmamalı, bu hizmet hakça ve eşit şartlarda yapılmalıdır. Ülkemizde vatan hizmetine alternatif başka bir hizmet de yoktur ve olmamalıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel taşı kahraman Mehmetçiktir ve böyle olmaya devam edecektir'' dedi. Genelkurmay Başkanlığı görevini devralan Orgeneral Koşaner, ''Yurt içinde, ikinci bir idari yapılanma tesis etme girişimlerine karşı etkili yasal önlemlerin süratle alınması, Irak merkezi hükümeti ve bölgesel yönetimin Irak kuzeyinde yuvalanmış terör örgütüne karşı etkin tedbirler almasının bir an önce sağlanması, bazı Avrupa ülkelerince örgüte ve örgüt mensuplarına sağlanan desteğin önlenmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak kuzeyine operasyon yapma yetkisinin devam ettirilmesi önem arz etmektedir'' diye konuştu. İran'ın nükleer programının amacı ve niteliği konusunda uluslararası toplumdaki soru işaretlerinin devam ettiğini belirten Orgeneral Koşaner, ''Yaptırım kararlarına rağmen İran'ın nükleer programını sürdürmesi ve bunun sonucunda sorunun bir sıcak çatışmaya dönüşmesi ihtimali, ülke güvenliğimizi ciddi olarak etkileyecektir'' dedi. Bölücü terör ve ayrılıkçı hareketlerin, yeni bir aşamayı gerçekleştirme çabasına girdiğini ifade eden Orgeneral Koşaner, ''Temelinde etnik milliyetçilik bulunan bu hareketlerle, demokrasi ve hukuk devletinin sağladığı hak ve özgürlüklerin arkasına gizlenerek, bireysel seviyede kalması gereken talepler siyasal alana taşınmaya çalışılmakta ve her geçen gün adeta devletle pazarlık yaparcasına, bu talepler bir adım daha ileriye götürülmektedir'' diye konuştu. Koşaner, bölücü terörün, devletin ulus devlet ve üniter devlet yapısını kendi amaçları doğrultusunda ortadan kaldırmayı amaçladığını dile getirdi. ''Yasaların sağladığı serbestlik nedeniyle teröristlerin artık halkın içinde rahatça yaşayabilmekte, güvenlik güçlerince masum halkı ve teröristleri ayırt etmek her geçen gün biraz daha zorlaşmaktadır'' diyen Orgeneral Koşaner, Irak kuzeyindeki yerel yönetimin sağladığı imkanların örgütün varlığını devam ettirmesini kolaylaştırdığını vurguladı. Orgeneral Koşaner, Üçlü Mekanizma çerçevesinde yapılan görüşmelerden henüz istenen sonuçların alınamadığını da belirtti. TSK'nın medya aracılığıyla kamuoyuna doğru ve zamanında bilgi verilmesini önemsediğini dile getiren Orgeneral Koşaner, medyanın doğru haber ve yapıcı eleştirilerinin daima dikkatle incelendiğini söyledi. Basının hür olması gerektiğini vurgulayan Orgeneral Koşaner, ''Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili haber ve yorumlarda, bu hürriyetten yoksun bazı medya organlarının, bilerek veya bilmeyerek kamuoyuna gerçek dışı bilgiler aktardığı, gerçeklerle bağdaşmayan yorumlar, değerlendirmeler yaptığı üzüntü ve endişe ile izlenmektedir'' diye konuştu. Orgeneral Koşaner, şunları söyledi: ''Basın özgürlüğünün, Türk Silahlı Kuvvetleri açısından asılsız haber yapma, kamuoyunu yanıltma, kışkırtma, endişeye düşürme özgürlüğü olmaması gerekir. Belli düşüncelerin sesi olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısının ve temel değerlerinin hedef alınarak, bunların 'değişim' bahanesiyle 'değiştirilmeye' çalışılması ziyadesi ile endişe vericidir.'' TSK'nın bir bütün ve tek vücut olarak daima ulusun emrinde ve hizmetinde olduğunu vurgulayan Orgeneral Koşaner, söyle konuştu: ''Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir zaman yüce ulusumuzun yararına olmayan hiçbir faaliyette bulunmamıştır ve bulunmayacaktır. Demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin yasalarla belirlenmiş sınırları dışında hareket edenler, suçları sabit görüldüğünde Türk Silahlı Kuvvetlerinde barındırılmayacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü siyasi tesir ve düşüncenin dışında ve üstünde olmaya özen gösterecektir. Kışlaya herhangi bir siyasi tesir, düşünce ve simgenin girmesine müsaade edilmeyecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumada, yasalarımız gereği kendisine verilen görevleri ifa etmeye daima hazır olacaktır.''