Gündem

Komisyon'dan geçen tasarı ile 'taş atan çocuklar'a umut

Tasarı, TMK kapsamında yargılanan çocuklarla ilgili TMK ve bazı kanunlarda değişiklik öngörüyor.

22 Haziran 2010 03:00

T24 - Toplumda taş atan çocuklar olarak bilinen çocukların terör suçları kapsamında Ağır Ceza Mahkemeleri'nde yargılanmasını öneleyecek, Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik öngören tasarı, TBMM Adalet komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Adalet Komisyonu'nda, ''Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında yargılanan çocuklar''la ilgili düzenlemeler getiren, TMK ile bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarı benimsendi.

Kamuoyunda ''taş atan çocuklarla ilgili düzenleme'' olarak bilinen TMK kapsamında yargılanan çocuklarla ilgili TMK ve bazı kanunlarda değişiklik öngörüyor.

Tasarıya göre, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlar, ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmazlarsa 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Böylece yargılama asliye ceza mahkemelerinde yapılabilecek. Mevcut düzenlemede bu ceza 1,5 yıldan 3 yıla kadar şekline uygulanıyordu. Bu suçu, toplantı ve gösteri yürüyüşünü düzenleyenler işlerse ceza yarı oranında artırılacak.

İhtara ve zor kullanmaya rağmen kolluk görevlilerine karşı cebir veya tehditle direnenler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 265. maddesinde öngörülen ceza artırım hükümleri uygulanacak. Toplantı ve gösteri yürüyüşünün kanuna aykırı olması ve dağılmamak için direnilmesi halinde de bu ceza hükümleri uygulanacak.

Tasarı, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine, kanunda sayılan silah veya araçları taşıyarak katılanlara verilen cezayı düşürüyor. Ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, her türlü kesici, delici aletler, taş, sopa, demir ve lastik çubuklar gibi silah ve araçları taşıyarak toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlara verilen 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası, 6 aydan 3 yıla kadar indiriliyor.

Silahın patlayıcı veya yakıcı madde ya da ateşli silah olması halinde ise cezanın alt sınırı 1 yıldan az olamayacak. Silah veya aracın bulundurulmasının suç oluşturması halinde ise bu kişiler hakkında, ilgili hükümlere göre de ceza verilecek.

Tasarıyla, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na çocuklara yönelik uygulanacak hükümler ekliyor. Çocukların, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmaktan, buna bağlı olarak örgüt üyeliğinden ve bu sırada işledikleri propaganda suçundan mahkum oldukları cezalar, süresi aynı olmak koşuluyla, çocuklara özgü güvenlik önlemi altında infaz edilecek. Ancak, bu suçları birden fazla işleyen çocuklar ve ateşli silah, mermi, kesici, delici, patlayıcı veya yakıcı maddelerle toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılan çocuklar için bu hüküm uygulanmayacak.

TMK kapsamında suçlanan 15 yaşından büyük çocuklar da çocuk mahkemesinde yargılanacak.


Taş atan çocuklar Ağır Ceza Mahkemeleri'nde yargılanmayacak


Tasarıya göre, infaz hâkimi, disiplin cezasına karşı yapılan şikayet üzerine hükümlü veya tutuklunun savunmasını aldıktan, talep edilen diğer delilleri topladıktan sonra kararını verecek. Hükümlü veya tutuklu, savunmasını hazır bulunarak ve vekaletnamesini vermek koşuluyla avukatıyla veya avukatı aracığıyla yapabilecek. İnfaz hâkimi, gerekli görmesi halinde hükümlü veya tutuklunun savunmasını ceza infaz kurumunda da alabilecek.

Çocuklar, ağır ceza mahkemelerinde yargılanamayacak, bu mahkemelere özgü soruşturma ve kovuşturma hükümleri çocuklar için uygulanmayacak.

Tasarının yasalaşmasından önce verilen disiplin cezalarına karşı, yasalaşmasından sonra 6 ay içinde itiraz edilebilecek.

Tasarının yasalaşıp, yürürlüğe girdiği tarihe kadar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verilenler, yürürlükten itibaren 15 gün içinde başvurmaları haline hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı geri alınacak ve sanık hakkında yeniden hüküm verilecek.
Kamuoyunda ''taş atan çocuklara yönelik değişiklik'' olarak bilinen düzenleme, konuyla ilgili tasarı ve tekliflerin birleştirilmesiyle ''Terörle Mücadele Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'' adı altında görüşüldü.


ETİKETLER

haber