Ekonomi

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ GENİŞLETİLDİ ANKARA (A.A)

30 Nisan 2011 14:42

-KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ GENİŞLETİLDİ ANKARA (A.A) - 30.04.2011 - Sektörel veya bölgesel kriz durumlarından olumsuz etkilenen işverenlerin işçilerine de kısa çalışma ödeneği ödenebilecek.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, genel ekonomik kriz ile zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya iş yerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde, işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi uygulamasının kapsamı genişletildi. Yapılan düzenlemeyle, sektörel veya bölgesel kriz durumlarında da kısa çalışma ödeneğinden yararlanılabilecek.   Yönetmelikte, bölgesel kriz, ''ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan iş yerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlar'', sektörel kriz ise ''ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki iş yerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumlar'' olarak tanımlandı. Yönetmeliğe göre, işverenin kısa çalışma talebi, öncelikle kurum tarafından sebep ve şekil yönünden değerlendirilecek.  Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel krizin varlığı, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının iddia etmesi ya da bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde, Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunca karara bağlanacak. Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle yapılan başvuruların uygunluk tespiti, kurum yetkililerince ivedilikle yapılacak. İnceleme sonucu, kurum tarafından işverene bildirilecek. İşveren durumu, iş yerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan edecek ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirecek. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı olarak iletilecek. İşçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için işverenin kısa çalışma talebinin kurumca uygun bulunması, işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması gerekecek. -KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ MİKTARI- Kısa çalışma ödeneğinin miktarı da yeniden belirlendi. Daha önce günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, işsizlik ödeneğinin miktarı kadarken, yapılan değişiklikle günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçmemek üzere, sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak yeniden düzenlendi. Kısa çalışma ödeneği, ekonomik gelişmelerin iş yerinin faaliyetleri üzerine etkileri doğrultusunda uygunluk tespitinde belirtilen süreyi aşmamak kaydıyla fiilen gerçekleşen kısa çalışma süresi üzerinden verilecek. Kısa çalışma ödeneği, işçinin kendisine, aylık olarak her ayın sonunda ödenecek. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilecek.

ETİKETLER

haber