Yaşam

Kaos Gl: Siz nefret temelli bir suçun mağduru ya da tanığı mısınız?

Kaos Gl web sayfasına girenler, yaklaşık 28 soru yanıtlayacak. Kaos Gl, '2013 yılında Türkiye'de homofobi ve transfobi temelli nefret suçu, mağduru ya da tanığımısınız' diyecek

24 Temmuz 2013 15:10

 

T24/ ANKARA

Kaos Gl, eşcinsellere yönelik  nefret temelli suçların belirlenmesi ve hak ihlallerinin ortaya çıkarılması için bir araştırma başlattı. Kaos Gl web sayfasına girenler, yaklaşık 28 soru yanıtlayacak. Kaos Gl, "2013 yılında  Türkiye'de homofobi ve transfobi temelli nefret  suçu, mağduru ya da tanığımısınız' diyecek. Araştırmaya katılanlar için gizlilik esas alınıyor. Bilgiler analiz  edildikten sonra cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli nefret suçlarına ilişkin rapor hazırlanacak.

Araştırma eşcinsellere yönelik cinayetlerin anatomisini belirlemesi açısından önem taşıyor. Kaos Gl,   verilecek bilgiler için, "Türkiye’de lezbiyen, gey, biseksüel ve trans (LGBT) bireylere karşı
2013 yılında işlenen nefret suçlarının daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır" diyor. Kaos Gl'nin web  sayfasında araştırmayla ilgili yer alan bilgiler şöyle:

Lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve heteroseksüel nefret suçu mağdurlarına ve tanıklarına yöneltilen araştırma, insan hakları ihlallerinin raporlanması için büyük önem taşıyor.

Edinilen bilgiler Türkiye’de 2013 yılında işlenen homofobi ve transfobi temelli nefret suçlarının daha iyi anlaşılmasını sağlayacak.

Bilgiler analiz edilerek cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli nefret suçlarına dair rapor hazırlanacak.

Rapor, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile paylaşılarak Türkiye için her bakımdan yeterli bir nefret suçları mevzuatı ve politikası geliştirilmesi için harcanan çabalara katkıda bulunulacak.

Kaos GL Derneği ile çevrimiçi anket formu aracılığı ile paylaşılan bilgiler anonimleştirilecek; kimlikler kesinlikle ve tamamen saklı kalacak.

Katılımcılardan ad veya adres gibi herhangi bir kişisel bilgi talep edilmiyor.

Rapor, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile paylaşılarak Türkiye için her bakımdan yeterli bir
nefret suçları mevzuatı ve politikası geliştirilmesi için harcanan çabalara katkıda bulunacaktır.