Gündem

Jandarma subay adaylarının lisans programı çeşidi 561'e çıkarıldı ANKARA (A.A)

30 Ocak 2012 20:05

-Jandarma subay adaylarının lisans programı çeşidi 561'e çıkarıldı ANKARA (A.A) - 30.01.2012 - Jandarma Genel Komutanlığına temin edilecek muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarının mezun oldukları ya da olacakları lisans programı çeşidi 561'e çıkarıldı. Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde ''Jandarma Genel Komutanlığının İcra Ettiği ve Planladığı Önemli Faaliyetler'' konulu ilgili şu açıklama yapıldı: ''2012 yılında Jandarma Genel Komutanlığına temin edilecek muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarında aranacak şartlar kapsamında, adayların mezun oldukları/olacakları lisans programı çeşidi 2011 yılında 157 iken, 2012 yılında 561'e çıkarılmıştır. Adaylar, mezun oldukları/olacakları lisans programının uyması halinde, birden fazla sınıfı (Jandarma, İstihkam, Muhabere, Bakım, İkmal, Personel ve Maliye) tercih edebileceklerdir. 2012 Yılı Yurt İçi/Yurt Dışı Mesleki Gelişim Planı çerçevesinde yurt dışı yüksek lisans kontenjanı 6, yurtdışı doktora kontenjanı 7 olarak belirlenmiştir. Yurt içinde ise 18'i sivil üniversitelerde olmak üzere 70 yüksek lisans kontenjanı, 12'si sivil üniversitelerde olmak üzere 29 doktora kontenjanı belirlenmiştir. Bu tür lisansüstü eğitimler ile Jandarma Okullarındaki öğretim üyelerinin nitelik ve nicelik yönünden gelişimleri sağlanarak eğitim seviyesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.'' Açıklamada, ''Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Moğolistan arasında, Avrasya Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda, 08 Haziran 2011 tarihinde, Ankara'da ilgili kolluk teşkilatlarının komutanları arasında, Niyet Beyanı imzalanmıştır. Zirve Toplantısı ve İmza Töreni'nin Haziran 2012 ayında Azerbaycan'da yapılması planlanmıştır'' bilgisine yer verildi. -Uzman erbaşların özlük hakları Uzman erbaşların özlük hakları konusunda yapılan açıklamaya göre, söz konusu hakları iyileştirmek maksadıyla yaş haddi nedeniyle TSK'dan ayrılan veya ayrılacak olan uzman erbaşların devlet memuru olarak istihdam edilerek emekli olmaları ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olanlardan istekli olanların yeniden uzman erbaş olarak istihdam edilmelerinin sağlandığı ve bu kapsamda 5 istekli personelin atamalarının yapıldığı bildirildi.  Söz konusu açıklamada şu bilgilere de yer verildi: ''Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluğunda bulunan nezarethanelerin tamamı uluslararası standartlara uygun hale getirilmiştir. Kadına yönelik şiddet ve çocuklara yönelik istismarla etkin olarak mücadele edilmesi hedeflenerek; Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile İl Jandarma Komutanlıkları bünyesinde Çocuk ve Kadın Kısım amirlikleri teşkil edilmiştir. Anılan kadrolara bayan subay ve astsubay görevlendirilmesi planlanmıştır. 'Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi'ne yönelik çalışmalar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak devam etmektedir. Ayrıca, bu kapsamda bir AB Projesi hazırlanmış olup, Kasım 2012'de projenin icrasına başlanacaktır. Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan 'Bilgi Paylaşımı ve Kullanımına İlişkin Esaslar'a yönelik yapılan protokolle, suç ve suçlularla daha etkin mücadele etmek amacıyla, Jandarma birliklerine cep telefonu ile Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden sorgulama imkanı kazandırılmıştır. Bu kapsamda, özel donanımlı cep telefonları tedarik edilerek karakol seviyesine kadar dağıtılmış, adli birimlerce verilen yakalama kararları anlık olarak sorgulanmaya başlanmıştır. 156 Jandarma İmdat hattını arayarak Jandarma birimlerinden yardım isteyen vatandaşlara en kısa sürede ulaşılabilmesi amacıyla, mobil telefonlar için arayan abonenin konumu, sabit aboneler için ise adres bilgilerinin ilgili servis sağlayıcılarından alınarak, harita üzerinde gösterilebilmesi yeteneğinin birliklere kazandırılması maksadıyla, acil Çağrı Konum Belirleme Yazılımı İl Jandarma Komutanlıklarında kullanılmaya başlanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Jandarma Kara Havacılık sınıfının teşkil edilmesi kapsamında, ilk defa 2012 yılında, Jandarma Kara Havacılık Sınıfına mensup subaylar Kara Harp Okulundan mezun olacaktır.''

ETİKETLER

haber