Gündem

İşte CHP'nin Kadın Raporu

Kılıçdaroğlu 12 Haziran seçimleri öncesi partisinin Kadın Raporu'nu açıkladı.

09 Haziran 2011 03:00


T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadın Raporu"nu açıkladı. Raporda, töre ve namus cinayetlerinin en ağır şekilde cezalandırılması için Güldünya Yasası, işyerlerinde kreş olanaklarını devlet desteği ve kadının ekonomik bağımsızlığına kavuşması amacıyla "Ulusal İstihdam Stratejisi" vaad ediliyor. Ayrıca, rapor, yerel ve ülke ölçeğinde Kadın Konseyleri kurulmasını öngörülüyor.

İşte CHP'nin Kadın Raporu'nun tam metnini görüntülemek için tıklayın 
"Biz, kadın- erkek eşitliğine inanıyoruz. Kadın- erkek her yurttaşı her yurttaşı her alanda eşit bir Türkiye yaratacağız. Çünkü eşitlik güçlendirir. Eşitlik Türkiye'nin aydınlık geleceğinin ve demokrasinin garantisidir.

Kadın ve erkek vatandaşları, daha ana rahminden başlayarak, başta sağlık ve eğitim olmak üzere temel hizmetlerden ve yurttaşlık haklarından eşit ve eksiksiz yararlanmalarını sağlayacağız.
Eşitlik için fırsat eşitliği ve pozitif ayrımcılık yapacağız.

Kadınların çocuk yaşta evlenmesini, istemedikleri evliliklere zorlanmasını ve çocuk yaşta anne olmalarını önleyeceğiz.

1 Ocak 2002’den önce evlenmiş kadınların da edinilmiş mallara katılma rejiminden yararlanmasını sağlayacak Medeni Kanun değişikliğini yapacağız.

Yasal düzenlemeleri eşitlik açısından gözden geçirerek eksikleri tamamlayacak, Eşitlik Çerçeve Kanunu’nu çıkaracağız.

Eğitim ve kadın alanında faaliyetlerde bulunan sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını destekleyeceğiz.

Şiddete uğramadan ve korkusuzca yaşamak kadınların hakkıdır. Kadına yönelik şiddetle mücadele edeceğiz. Sadece töre değil namus cinayetlerinin de en ağır şekilde cezalandırılması için Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapacak, Güldünya Yasası’nı çıkaracağız.

Kadınlar için ‘Alo Şiddet’ hattı, ücretsiz danışmanlık, psikolojik destek ve yasal yardım veren danışma merkezi, güvenlik barınma desteği sağlayan sığınma evi gibi hizmetleri sayı ve kalite açısından yeterli hale getirecek, şiddete uğrayan kadınların ve şiddet uygulayanların tedavi ve rehabilitasyonu için özel merkezler açacağız.

Kadına karşı şiddet ve ayrımcılıkla mücadele amacıyla, merkezi idare ve yerel yönetimlerde gerekli bütçe ödeneklerinin ayrılmasını sağlayacak, yerel yönetimleri bu hizmetleri vermek üzere özel olarak destekleyecek, çalışmalar ve hizmetler arasında eşgüdüm sağlayacağız.

Kadına karşı her türlü şiddeti, cinsel taciz gibi onur kırıcı eylemleri önlemek için eğitici ve koruyucu hukuksal politikalar uygulayacağız.

Kadın-erkek, her vatandaş yoksulluğun şiddetine uğramadan ve açlık çekmeden yaşayacak. Sadaka değil, hak olarak sağlık ve eğitim desteklerinden, aile sigortası ve kırsal kesimde başlatılacak asgari ücret tutarındaki vatandaşlık hakkı ödemesinden yararlanacak.

Aile sigortasından öncelikle ihtiyaç sahibi kadın ve çocuklardan oluşan aileler, yalnız yaşayan emekli ve yaşlılar, korumasız kesimler ve engelliler yararlanacak.

‘Vatandaşlık Hakkı Ödemesi’ öncelikle ailenin annesinin banka hesabına yatırılacak, böylece kadının evdeki konumu güçlendirilecek.

İnsan onuruna yaraşır bir hayat için, evde çalışan kadınlar, evden çalışan kadınlar, diğer enformel ekonomi çalışanları ve esnek çalışanlar soysal refah hizmetlerinden yararlanacaklar.

Kadın-erkek eşitliği ve bütün aile fertlerinin saygınlığını koruma hedefleri temel sosyal hedefler arasında yer alacak ve ilköğretim programlarında işlenecek.

Her çocuğun kreş ve okul öncesi eğitimden yararlanabilmesi için, işyerlerinde kreş olanaklarını devlet desteğiyle yaygınlaştıracak; özellikle kentlerin sosyal gelişme açısından yetersiz bölgelerinde çalışan kadınların, memur ve emekçilerin çocuklarına öncelik vererek, yeterli sayıda ve nitelikte çocuk yuvası ve ana okulu açılmasını sağlayacağız.

Her kadın istediği kadar çocuk sahibi olabilmek için ihtiyaç duyduğu aile planlaması ve koruyucu hekimlik hizmetlerinden yararlanacak.

Hamilelik dönemi, doğum ve doğum sonrası koruyucu hizmetler geliştirecek; anne ve bebek(ler) için ücretsiz sağlık, gıda ve ilaç destekleri sağlayacağız.

Kız çocukların ve eğitimini yarım bırakmak zorunda kalmış her kadının eğitim ve gelişme hakkını kullanabilmesi için özel düzenlemeler yapacağız. Kız çocukların okula kayıt ve devamı için aileleri destekleyecek, yaz okulları, akşam okulları gibi uygulamaları çoğaltacağız.

Kadınların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirebilmeleri için Halk Eğitim Merkezleri ve Çok Amaçlı Toplum Merkezlerini yaygınlaştıracak, bu merkezler eliyle yürütülen programlarını işgücü piyasasının ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak geliştireceğiz.

Kadınların mesleki eğitim olanaklarına kavuşturulmasına önem vereceğiz.

Kadının ekonomik bağımsızlığına kavuşması amacıyla ‘Ulusal İstihdam Stratejisi’ hazırlayıp hızla uygulamaya sokacak, bu strateji temelinde çeşitli kesimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak uzun vadeli bir ‘Ulusal Kadın İstihdamı Politikası’ geliştirecek ve Yıllık Eylem Planları ile yürüteceğiz.

Kadınların işgücüne katılımı ve istihdamını artırmak üzere, kamu istihdamına ilkeli kota, özel sektör için de özendirici düzenlemeler getireceğiz.

Çalışma yaşamında kadına yönelik her türlü ayrımcılıkla mücadele edecek, kadınların işe alınmasını teşvik edecek, gebelik, analık, emzirme ve cinsiyete bağlı diğer nedenlerle işten çıkartmayı ve doğumdan sonra işe dönüşte karşılaşılan ayrımcılıkları yasal ve idari önlemlerle engelleyeceğiz.

Tarım kesimindeki mevsimlik ve geçici işler, ev hizmetlerinde çalışanlar gibi kadın yoğun ve kayıtdışı alanlarda örgütlenmeyi, sosyal güvenlikten yararlanmayı olanaklı kılacağız.

Çocuk ve yaşlı bakımı için gerekli kurumları geliştirecek, hizmetleri iyileştirecek, çalışan annelerin aile sorumluluklarından kaynaklanan iş yüklerini azaltacağız.

Kadınlara iş kurma kredisi ve pazarlama desteklerini artıracak, kendi hesabına çalışan girişimci kadınların kredi olanaklarını genişleteceğiz.

Kamu yönetiminde ve siyasette, karar verme mekanizmalarında kadın oranını yükseltecek, üyelerimizi yerel ve genel seçimlerde aday olmaya özendireceğiz.

Kadınların özellikle yargı, idare, ekonomi yönetimi ile iç ve dış siyaset alanlarında daha etkin olabilmelerine özel önem vereceğiz.

Meclis bünyesindeki Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nu yapısını gözden geçirecek, fırsat eşitliğine ilaveten sonuç eşitliğini de öngörecek şekilde yeniden yapılandıracağız.

Yerel yönetimleri kadınların toplumsal ve ekonomik yaşama katılımlarını sağlayıcı, statülerini yükseltici ve kadın erkek eşitliğini güçlendirici hale getireceğiz. Bu kapsamda yerel eşitlik komisyonları oluşturacak, Yerel Eşitlik Eylem Planları hazırlayıp uygulamaya sokacağız.

Ücretsiz rehabilitasyon ve koruyucu sağlık hizmetleri, genç kızlar için yurt ve barınma olanakları, kadın sığınma evi, yaşlı bakımevi, halk sağlığı merkezleri ve danışma merkezleri hizmetleri gibi sosyal belediyecilik uygulamalarını yaygınlaştıracağız.

Yerel düzeyde ve ülke ölçeğinde Kadın Konseyleri oluşturarak, cinsiyete dayalı sorunları katılımcı ve eşgüdümcü bir yaklaşımla ele alacak ve çözümleyeceğiz."

ETİKETLER

haber