Gündem

İşte 2019 bütçesinde reddedilen önergeler

2018 yarıyıl sonu itibarıyla Hazine'nin üstlendiği borçların toplamı 15.4 milyar dolar

24 Kasım 2018 11:10

2019 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. AKP, muhalefetin emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümlenmesinden öğrenci burslarının artırılmasına, engellilere elektrik ve doğalgazın indirimli verilmesinden çiftçilere sağlanan desteğin yükseltilmesine kadar çok sayıda önergesini reddetti. 2018 yarıyıl sonu itibarıyla Hazine’nin üstlendiği borçların toplamının 15.4 milyar dolar olduğu da ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre komisyondaki görüşmelerin son gününde CHP ve HDP, çeşitli önergeler verdi. Komisyon Başkanı AKP’li Süreyya Sadi Bilgiç, önergelerden bazılarını anayasanın, “Bütçe Yasası’na bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz” hükmüne aykırı olduğu gerekçesiyle işleme almadı.

Muhalefetin işleme bile alınmayan önergeleri şöyle:

Öğretmenler ile Emniyet personelinin ek göstergelerinin artırılması. Elektrik faturalarından farklı adlar altında çeşitli bedeller alınmasına son verilmesi. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümlenmesi.

Bunların dışında muhalefetin verdiği diğer önergeler de AKP’lilerin oyları ile reddedildi. Önergelerin bazıları şöyle:

-CHP, Milli Eğitim Bakanlığı’na sağlanan 2 milyar 535 milyon liralık kaynağın bakanlığın özel hesabına aktarılmasına karşı çıktı. Bunun anayasaya aykırı olduğuna dikkat çeken CHP, “özel hesaplara yapılan aktarma” nedeniyle bütçe sistemi dışına çıkıldığına vurgu yaptı. CHP, yasayla düzenlenmesi gereken bir konunun Bütçe Yasası’yla düzenlenemeyeceğine dikkat çekti. Ancak CHP’nin önergesi reddedildi.

-CHP, engellilere, elektrik ve doğalgazın indirimli tarifeden verilmesi için önerge verdi. Bu önerge de reddedildi.

-Ekonomik koşulların köylüyü zor durumda bıraktığına işaret eden CHP, girdiler nedeniyle üstlenmiş oldukları verginin kendilerine iadelerinin sağlanması için de önerge verdi. Çiftçilerin tarımsal üretimde kullandıkları malların teslimlerinde ortaya çıkan ÖTV ve KDV’ye ilişkin giderlerin bütçeden karşılanmasını istedi. Önerge AKP tarafından reddedildi.

-Asgari ücretliler üzerindeki vergi yükünün azaltılması amacıyla verilen önerge de AKP’lilerin oylarıyla reddedildi.

-Cemevlerinin ve diğer ibadethanelerin tamir ve tadilat giderleri ile bina giderlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı’na aktarılacak ödeneklerden karşılanması için verilen önerge kabul edilmedi. 
Şehir hastaneleri

-CHP, şehir hastaneleri ve diğer kamu özel işbirliği projeleri nedeniyle verilen Hazine garantilerinin 5 yıl boyunca getireceği yükün izlenebilmesi için bütçeye yeni bir cetvel eklenmesini istedi. Ancak reddedildi.

-CHP, kamu idarelerinin ihtiyaç fazlası ödeneklerinin diğer kamu idarelerine aktarılmasında, ödeneklerin öncelikli hizmetlerde kullanılmasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi yedek ödeneğinden aktarma yapılabilmesinde Cumhurbaşkanına yetki veren düzenlemelerin anayasaya aykırı olduğuna işaret ederek tasarıdan çıkarılmasını istedi. “Bütçe hakkının” TBMM’ye ait olduğuna dikkat çeken CHP, “Cumhurbaşkanına çerçevesi çizilmemiş, esasları belirlenmemiş bir alanda hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın geniş yetkiler tanınarak yasama yetkisi devri yapılamaz” eleştirisini getirdi. Ancak önerge reddedildi.

-HDP, üniversite öğrencilerine burs olarak verilmek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine 4 milyar lira ödenek konulmasını istedi. Önerge reddedildi.

-Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önerge işleme alınmadı. HDP, ödenek artırılarak sorunun çözülmesi için önerge verdi. Önergede, emeklilik ödeneklerinde ortaya çıkacak ihtiyaçları karşılamak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesine 20 milyar lira konulması öngörüldü. Ancak bu önerge de AKP tarafından reddedildi.

-HDP’nin tarımsal desteklerin artırılması için verdiği önerge de reddedildi.

AKP önergesi kabul

Muhalefetin bütün önergelerinin reddedilmesine karşın, AKP’nin önergesi kabul edildi. AKP’nin önergesi ile, AB Mali Yardım Programı çerçevesinde fonlar gelene kadar kurumlar bütçeden harcama yapabilecek. Fonlar proje ya da programı yürüten kamu kurum ve kuruluşlarının hesaplarına aktarıldığı yıl genel bütçeye gelir kaydedilecek.