Ekonomi

İstanbullu en çok harcamayı kiraya yapıyor

Türkiye’deki toplam tüketim harcamasının yüzde 23.1'i İstanbul’da yapılıyor. İstanbullu en çok harcamayı kiraya yapıyor, tüketimde en az payı eğlence ve kült

03 Aralık 2008 02:00

Türkiye genelinde toplam tüketim harcamalarının yaklaşık 4'te 1'ini İstanbul'da yaşayanlar yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı Bütçe Anketi verilerinden bölge bazında tahmin üretmek üzere, 2005-2006 ve 2007 Hanehalkı Bütçe Anketlerinin uygulandığı örnek hanelerin tamamını birleştirerek, 2005-2006-2007 yıllarına ait hane halkı harcamalarını elde etti. 2005-2006 yıllarındaki harcama değerleri 2007 yılının ilgili ayındaki fiyatlara çekildi.

TÜİK, bu sonuçlardan elde edilen "2005-2006-2007 Hanehalkı Tüketim Harcamaları Bölgesel Sonuçları"nı açıkladı.

Buna göre, toplam tüketim harcamasının yüzde 23,1'i İstanbul'da oturan hanehalkı tarafından yapıldı. Ege Bölgesi yüzde 15,1'lik harcama oranıyla ikinci, Akdeniz Bölgesi de yüzde 12,6 ile üçüncü sırada yer aldı.

Toplam tüketim harcamalarının yüzde 11,4'ünü Batı Anadolu, yüzde 5,8'ini Batı Karadeniz, yüzde 4,6'sını Batı Marmara, yüzde 4'ünü Doğu Karadeniz, yüzde 9,2'sini Doğu Marmara, yüzde 4,2'sini Güneydoğu Anadolu, yüzde 4,7'sini Orta Anadolu, yüzde 3,1'ini Orta Doğu Anadolu ve yüzde 2,2'sini de Kuzey Doğu Anadolu bölgesi yaptı.

Konut ve kira harcamalarında da İstanbul başı çekti

Harcama gruplarının İstatistiki Bölge Sınıflamasına göre dağılımına bakıldığında ise ülke genelinde gıda ve alkolsüz içeceklerin yüzde 19,3'ü İstanbul'da, yüzde 14,1'i Ege'de, yüzde 13,2'si Akdeniz Bölgesinde tüketildi.

Batı Anadolu, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının yüzde 10,1'ini, Doğu Marmara yüzde 8,7'sini, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu yüzde 6,7'sini, Orta Anadolu yüzde 5,5'ini Doğu Karadeniz yüzde 4,5'ini, Batı Marmara yüzde 4,4'ünü, Orta Anadolu yüzde 4'ünü yaptı. Bu gruba en az harcamanın yapıldığı bölge ise yüzde 2,7 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi oldu.

Türkiye genelinde alkollü içecekler, sigara ve tütüne yapılan harcamaların yüzde 19,8'in İstanbul'dan, yüzde 16,2'si Ege Bölgesinden, yüzde 11,7'i Akdeniz Bölgesinden, yüzde 11'i Batı Anadolu'dan, yüzde 10,4'ü Doğu Marmara'dan yapıldı.

Alkollü içecekler, tütün ve sigaraya en az harcamanın yapıldığı bölge ise yüzde 2,6 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi oldu.

Ülke genelinde giyim ve ayakkabıya yapılan harcamaların yüzde 18,4'ü İstanbul'dan geldi. Bu gruptaki harcamaların yüzde 15,1'i Ege Bölgesinden, yüzde 13,8'i Akdeniz'de, yüzde 11,1'i Batı Anadolu'dan, yüzde 9'u Doğu Marmara'dan yapıldı. Giyim ve ayakkabı harcamalarından en az payı ise yüzde 2,8 ile yine Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi aldı.

Ülke genelinde lokanta ve otel hizmetlerine en yüksek harcama da yüzde 33,2 ile İstanbul'dan geldi.

Lokanta ve otel harcamalarının yüzde 14,4'ü Ege Bölgesinden, yüzde 10,6'sı Batı Anadolu'dan yüzde 10,5'i de Akdeniz Bölgesinden yapıldı. Doğu Marmara ülke genelinde yapılan lokanta ve otel harcamalarından yüzde 10 pay alırken, bu harcama grubunda en az harcama 1,7 ile Güneydoğu Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinden yapıldı.

Konut ve kira harcamalarında da İstanbul başı çekti. Ülke genelinde konut ve kiraya yapılan harcamanın yüzde 26,8'i İstanbul'dan, yüzde 15,1'i Ege'den yüzde 12,4'ü Batı Anadolu'dan yüzde 11,3'ü Akdeniz Bölgesinden geldi. Kuzeydoğu Anadolu bölgesi bu grupta yapılan toplam harcamalardan yüzde 2,1 pay aldı.

Türkiye genelinde yapılan sağlık harcamalarının bölgeler bazında dağılımına bakıldığında da yine İstanbul'un payı yüksek oldu. Sağlık harcamalarının yüzde 28,5'i İstanbul'dan, yüzde 14,4'ü Ege Bölgesinden, yüzde 12,5'i Akdeniz Bölgesinden yapılırken, Kuzeydoğu Anadolu bölgesi sağlık harcamalarında yüzde 0,9, Ortadoğu Anadolu bölgesi yüzde 3,2, Güneydoğu Anadolu Bölgesi de yüzde 3,5 sağlık harcaması yaptı.

En fazla gıda ve alkolsüz içeceklere harcama yapıldı

Bölgelerin harcamalarının kendi içlerindeki dağılımına bakıldığında de tüm bölgelerde gıda ve alkolsüz içecekler grubu başı çekti.

İstanbul’da yapılan harcamaların yüzde 20,6'sı gıda ve alkolsüz içeceklere yapılan harcamalar oldu. İstanbulluların toplam harcamaları içinde alkollü içecek, sigara ve tütünün oranı yüzde 3,6, giyim ve ayakkabı yüzde 4,8, konut ve kira yüzde 31,5, sağlık yüzde 2,7, ulaştırma yüzde 12,5, eğlence ve kültür yüzde 2,2 oldu.

Ege Bölgesinde yaşayanlar harcamalarının yüzde 23,1'ini gıda ve alkolsüz içeceklere, yüzde 4,5'ini alkollü içecekler, tütün ve sigaraya, yüzde 6'sını giyim ve ayakkabıya, yüzde 27,4'ünü konut ve kiraya, yüzde 2,1'ini sağlığa, yüzde 14,3'ünü ulaştırmaya, yüzde 2,6'sını da eğlence ve kültüre ayırdı.

Akdeniz Bölgesinde de gıda ve alkolsüz içeceklerden sonra en çok harcama konut ve kiraya yapıldı. Bu bölgede yaşayanların toplam harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içeceklerin payı yüzde 25,8, alkollü içecekler, tütün ve sigaranın payı yüzde 3,9, giyim ve ayakkabının payı yüzde 6,6, konut ve kiranın payı yüzde 24,3, sağlığın payı yüzde 2,2, ulaştırmanın payı yüzde 13,1 oldu.

Akdeniz’de yaşanlar eğlence ve kültür hizmetleri için toplam harcamaları içinde yüzde 2,3 pay ayırdı.

Güneydoğu Anadolu’da en az harcama eğitime yapıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde en az harcama yüzde 1,1 ile eğitime yapıldı.

Bu bölgede harcamalardan en büyük payı yüzde 39,3 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubu aldı. Bu bölgede alkollü içecekler, tütün ve sigaraya yüzde 4,4, giyim ve ayakkabıya yüzde 8, konut ve kiraya yüzde 22,3, sağlığa yüzde 1,8, eğlence ve kültüre ise yüzde 1,2 oranında harcama yapıldı.

ETİKETLER

haber