Ekonomi

İŞSİZLİK FONUNDAN BÜTÇEYE 8,6 MİLYAR LİRA ANKARA (A.A)

24 Aralık 2010 16:04

-İŞSİZLİK FONUNDAN BÜTÇEYE 8,6 MİLYAR LİRA ANKARA (A.A) - 24.12.2010 - TEPAV'ın mali izleme raporuna göre, İşsizlik Fonundan bütçeye yapılan transferlerin tutar 2008-2010 Ekim döneminde 8,6 milyar liraya ulaştı. TEPAV İstikrar Enstitüsü tarafından hazırlanan Mali İzleme Raporu-2010 Yılı Haziran-Eylül Ayları Bütçe Sonuçları açıklandı.  Raporda bütçe sonuçlarının yanı sıra ''Sayıştay''ın 2009 Yılı Uygunluk Bildirimi ve Uygulama Sonuçları Raporu Üzerine Değerlendirmeler ve 2011 Bütçesi Görüşülürken TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerine Bazı Pratik Tavsiyeler'' başlıklı bir bölüme de yer verildi. Raporda, 2004-2010 yılları arasında program tanımlı dengede gelir olarak sayılmayan ve bütçe dışı gelir diye tanımlanan gelirlerin bütçe dengesindeki iyileşmeye önemli katkısı olduğuna dikkat çekilerek, bu şekilde program tanımlı denge hesabında bütçe dışı gelir sayılan kalemlerin toplam bütçe gelirleri içindeki payının söz konusu dönemde yüzde 4-9 arasında değiştiği ifade edildi. Bütçe dışı gelirlerin tutarı yılın ilk 10 aylık döneminde 11.361 milyon lira olduğu belirtilen rapora göre, bu tutarın 2.671 milyon liralık bölümü özelleştirme niteliğinde gelirlerden, 2.999 milyon liralık bölümü faiz gelirlerinden, 794 milyon liralık bölümü kamu bankaları temettü gelirlerinden, 3.173 milyon liralık bölümü İşsizlik Fonu transferlerinden ve 1.724 milyon liralık bölümü diğer gelirlerden kaynaklandı. Raporda konuya ilişkin değerlendirme bölümünde şu ifadeler yer aldı: ''Program tanımlı gelir tanımı içinde yer almayan bu türdeki gelir kalemlerinin katkısına baktığımızda, 2005-2008 döneminde özelleştirme niteliğinde olan gelirlerin bu tür gelirler içindeki payı ortalama yüzde 40 oranındadır. Faiz gelirleri ayıklandığında bu pay yüzde 70'lere çıkmaktadır. Küresel krizin etkilerinin daha açık bir şekilde hissedildiği 2009-2010 döneminde ise torba yasalar kapsamında çıkarılan düzenlemelerle işsizlik sigortası fonundan aktarılan tutarların payı yüzde 27'ler düzeyindedir. Faiz gelirleri ayıklanıp bakıldığında söz konusu pay yüzde 40'lara çıkmaktadır. Dolayısı ile faiz gelirleri dışında özelleştirme gelirleri ve işsizlik sigortası fonu gelirleri olmak üzere bütçe dışı gelirler bu dönemde bütçe dengesinde yaşanan iyileşmeyi belirleyen temel gelir kalemleri olmuştur. Gelecek dönemde bütçe dengesi üzerinde başta vergi gelirleri olmak üzere normal gelirlerin artmadığı durumda bu tür gelirlerin azalması bir mali baskı yaratacaktır.'' Raporda TL'nin reel olarak değer kazanmasına yönelik olarak yapılan değerlendirmede, ''Tekrar büyüme sürecine girilmesi ve TL faizlerinin çekiciliği yurtdışındaki fonların ülkeye girişini cezbetmekte ve borç dinamiklerinin bozulmasını önlemektedir'' denildi.