Dünya

"Batı'da IŞİD’e katılımın sebebi ekonomik değil, köşeye sıkışmışlık"

Araştırmada, politika uygulayıcıların var saydığının aksine IŞİD’e katılımda ekonomik koşulların temel sebep olmadığı belirtildi

31 Mayıs 2016 17:26

IŞİD’e katılımın sebebi olarak ekonomi değil, Batı Avrupa ülkelerindeki Müslümanların kendilerin köşeye sıkışmış hissetmeleri olduğu belirtildi. Etnik ve dini açıdan homojen Batı ülkelerindeki Müslümanların toplumun çoğunluğu tarafından daha zorlayıcı asimislayon altında kaldıkları ortaya çıktı.

ABD’nin önde gelen araştırma örgütlerinden NBER (The National Bureau of Economic Research) tarafından militanların IŞİD’e katılım sürecine dair yapılan araştırmada ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmaya göre, ekonomik gelişmişlik seviyesi bakımından yüksek, gelir eşitsizliği bakımında düşük ve siyasal kurumsallaşmanın gelişmiş olduğu ülkelerden katılımın görece daha fazla olduğu ortaya çıktı.

 

‘IŞİD’e yabancı savaşçıların katılımı nasıl açıklanır?’ başlıklı araştırmada savaşçılarının ekonomik, politik ve sosyal koşulların birbiriyle bağlantıları ele alındı. Sonuçlar, ekonomistlerin ve politika uygulayıcıların var saydığının aksine IŞİD’e katılımda ekonomik koşullarının temel sebep olmadığını gözler önüne serdi. Efraim Benmelech ve Esteban F. Klor tarafından yapılan araştırmada, Batı Avrupa’dan katılım oranının altında yatan nedenin bu ülkelerin etnik ve dinsel açıdan homojen olması ve bu homojen ülkelerde Ortadoğu’dan gelen Müslüman mültecilerin adapte olmada büyük zorluklar çektiği belirtildi. Böylece toplumda tecriti yaşayan bu grubun radikalleştiği açıklandı.