Sosyal Güvenlik

İşçi ücretlerinden kesilen cezalar nereye harcandı?

İşçi ücretlerinden ceza olarak kesilen paralar Çalışma Bakanlığı birimlerinin teknik ihtiyaçları ile sendikaların çeşitli projelerine harcandı.

18 Şubat 2009 02:00

İşçi ücretlerinden ceza olarak kesilen paraların önemli bir bölümü geçen dönem, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birimlerinin teknik ihtiyaçları ile sendikaların çeşitli projelerine harcandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem başkanlığında toplanan "İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul", önceki dönem kararlaştırılan projelerin durumunu değerlendirip, yeni dönemde uygulanacak projeleri ve bu projelere ayrılacak kaynakları belirledi.

Kurul kararlarına göre, bu amaçla oluşturulan hesapta 20 Ocak 2009 itibarıyla 960 bin TL bulunuyor. Önceki dönemde ise kurum ve kuruluşların projelerine verilen 966 bin 298,20 TL harcanırken, 24 bin 825,2 TL ise ana hesaba iade edildi.

İşçi ücretlerinden kesilen cezalardan oluşan kaynağın önemli bir bölümü, önceki dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çeşitli birimlerinin teknik ihtiyaçlarının karşılanması ve kapasitelerinin artırılmasına yönelik projelere ayrıldı. Ayrıca Türk-İş, DİSK ve Hak-İş'in yürüttüğü çeşitli projelere de destek verildi. Bakanlık birimlerinin projelerine 675 bin TL, konfederasyonların projelerine 300 bin TL kaynak ayrıldı.

Yetkili kurul tarafından önceki dönemde onaylanan projeler ve kullanılan tutarlar şöyle:

-Çalışma Genel Müdürlüğünün, "Bölge Müdürlüklerine Bilgisayar, Projeksiyon Cihazı, Perde ve Fotokopi Makinası Alımı" projesine 90 bin 952,38 TL.

-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün, "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Tanıtım Faaliyetleri" konulu projesine 247 bin 120,58 TL.

-İş Teftiş Kurulu Başkanlığının, "Dizüstü Bilgisayar Alımı" projesine 99 bin 904,30 TL.

-Hukuk Müşavirliğinin, "Dava Kararları Veri Tabanı Oluşturma ve Birimin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması" projesine 34 bin 510 TL.

-Savunma Sekreterliğinin "X-Ray Bagaj Arama Cihazı Alımı" projesine 89 bin 562 TL.

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÇASGEM) Başkanlığının, "ÇASGEM'in Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi" projesine 99 bin 321,35 TL.

-Türk-İş'in, "İşçi Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" projesine 150 bin TL.

-DİSK'in, "Özel Sektör Madenciliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Düzeylerinin Tespit Edilmesi ve Geliştirilmesi" projesine 75 bin TL.

-Hak-İş'in, "İş Kanunu'nun Etkin Uygulanmasında İkili Sosyal Diyalog Eğitimi", "İşyeri Temsilcilerinin ve İşverenlerin İşyeri Düzeyinde İkili Sosyal Diyalog Uygulamaları-İş Konseyleri-Konusunda Farkındalıkların Artırılması" ve "Sendika Temsilcilerinin Eğitiminde Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Perspektifi" konulu projelerine 75 bin TL.

Yeni dönemin projeleri

Yetkili kurul, yeni dönemde işçilerden kesilen ceza paralarıyla desteklenecek projeleri ve projelere aktarılacak kaynakları da belirledi.

Buna göre, yeni dönemde bakanlık birimlerinin uygulayacağı projelere 600 bin, Türk-İş, DİSK ve Hak-İş'in uygulayacağı projelere ise 360 bin TL kaynak ayrılacak.

Yetkili kurulun yeni dönemde desteklenmesini uygun bulduğu projeler ve ayrılan kaynaklar şöyle:

-Çalışma Genel Müdürlüğünün "Yazılım Donanım Güç Kaynakları ve Statik IP Güçlendirilmesi" projesine 125 bin TL.

-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Tanıtım Faaliyetleri, Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Gemi İnşa Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" konulu projelerine 275 binTL.

-İş Teftiş Kurulu Başkanlığının "Çalışma Hayatının Etkin ve Yaygın Denetiminin Sağlanmasına Yönelik, Kurul Başkanlığına Bağlı 10 Grup Başkanlığında Görevli Bakanlık İş Müfettişleri ve Yardımcılarının Bilgi ve Görgülerini Artırmak Üzere Hizmet İçi Eğitim Verilmesi" projesine 100 bin TL.

-ÇASGEM Başkanlığının, "Çalışma Hayatında Eğitimin Önemi Konulu Seminer, ÇASGEM Kütüphanesinin Kapasitesinin Artırılması, Eğitim Faaliyetlerinde Kullanılan Dokümanların Geliştirilmesi, Çalışma Hayatında Stres" projelerine 100 bin TL.

-Türk-İş'in "İş Sağlığı ve Güvenliği İşçi-Sendikacı Eğitimi" projesine 180 bin TL.

-DİSK'in "Özel Sektör Madenciliği Alanında Ekonomik ve Sosyal Haklar Eğitimi ve Bilinçlendirme" projesine 90 bin TL.

-Hak-İş'in "Hak-İş İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Temsilcilerinin Kapasitelerinin Artırılması, Sosyal Güvenlik Reformunun Tanıtılması, Genç ve Kadın İstihdamının Artırılmasına yönelik farkındalık geliştirme" projelerine 90 bin TL.

İşçilere ücret kesme cezası nasıl uygulanıyor?

İş Kanunu'na göre, işveren, toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilen sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremiyor.

İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekiyor. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına ya da yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamıyor.

Her işverenin iş yerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutma mecburiyeti bulunuyor. Biriken ceza paralarının nerelere ve ne kadar verileceği bakanlık, işçi ve işveren temsilcilerin de katıldığı kurul tarafından belirleniyor.

Toplanan ceza paraları, işçilerin, mesleki eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki eğitimleri, sosyal hizmetleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un kapsamında yürütülen sosyal hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi ve bu kapsamda ortaya çıkacak teknik ihtiyaçlar, eğitim tesislerinin yapımı, tefrişi ve işletilmesi için harcanabiliyor.

ETİKETLER

haber