Ekonomi

İMKB'YE 84 YENİ ŞİRKET ANKARA (A.A)

03 Haziran 2011 23:13

-İMKB'YE 84 YENİ ŞİRKET ANKARA (A.A) - 03.06.2011 - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem görmeyen halka açık şirketlerin finansal durumlarının ve halka açıklık yapılarının incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; 84 şirketin hisse senetlerinin, İMKB tarafından belirlenecek Pazar veya Platformda işlem görmesine karar verdi.  SPK'nın haftalık bültenine göre, pazar veya platformun her türlü usul ve esasları, SPK'nın uygun görmesi şartıyla İMKB tarafından belirlenecek. Şirketler, 60 gün içinde İMKB'ye ve hisse senetlerinin kaydileştirilmesi için Merkez Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvuracak. Hisse senetleri İMKB'de işlem görecek şirketler arasında, Yimpaş Holding AŞ, Elda İçecek ve Enerji Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ de bulunuyor. Duyuruya göre, hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen halka açık şirketlerin finansal durumlarının ve halka açıklık yapılarının incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; gerek finansal büyüklükleri gerekse ortaklık yapılarının uygunluğu göz önünde bulundurularak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki hüküm çerçevesinde, 84 şirketin hisse senetlerinin İMKB tarafından belirlenecek Pazar veya Platformda işlem görmesine karar verildi.  İMKB tarafından belirlenecek Pazar veya Platformun her türlü usul ve esasları, SPK'nın uygun görmesi şartıyla İMKB tarafından belirlenecek.  İMKB tarafından belirlenecek Pazar veya Platformda işlem görecek söz konusu şirketlerden esas sözleşmelerinde hisse senetlerinin serbestçe devri ile tedavülünü kısıtlayan hüküm bulunanlar, esas sözleşme tadili için kurul kararının şirketlere tebliği tarihinden itibaren 60 gün içerisinde SPK'ya başvuracak.  İMKB tarafından belirlenecek Pazar veya Platformda işlem görecek şirketler, kurul kararının tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde İMKB'ye ve hisse senetlerinin kaydileştirilmesi için MKK'ya başvuracak.  Söz konusu şirketlerin, paylarının İMKB tarafından belirlenecek Pazar veya Platformda işlem görmesi öncesinde, içeriği SPK tarafından belirlenecek duyuru formu yayınlanacak.  İMKB tarafından belirlenecek Pazar veya Platformda işlem görecek söz konusu şirketler, özel durum açıklamalarını, payların işlem görmeye başladığı tarihten itibaren ''Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'' kapsamında gerçekleştirecek. Ancak diğer sermaye piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından, payları İMKB'de işlem görmeyen halka açık şirketlerin uyması gereken yükümlülüklere tabi olacaklar.

ETİKETLER

haber